Osman bin Affan

Osman b. Affan, radijAllahu anhu, treći halifa, zun-nurejn

0
Osman, radijAllahu anhu, je bio jako omiljen. On potiče iz najplemenitijeg roda. Bio je najbolji i najbogatiji trgovac. Svi su ga cijenili, voljeli i poštovali.
Sulejman el Ulvan

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

0
Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice. Šejh Sulejman je...
ashabi, slijedjenje ashaba

Predivno kazivanje o Abdurrahmanu ibnu Avfu – bogatom muslimanu koga je Poslanik obradovao Džennetom

0
Ispravnost je put razumnih Abdurrahman ibnu Avf je od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, mlađi deset godina i od malena je znao ko je Muhammed,...

Pripremio mi te je šejtan

0
Jednom prilikom je tabiin Sulejman bin Jesar, rahimehullah, zajedno sa svojim prijateljem krenuo na put za Mekku, radi izvšravanja obreda Hadža. Kada su stigli...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

0
Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: “Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

0
Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: 'On je predvodnik tabiina i asketa svoga...

Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

0
Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže: "Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao: - 'Želim da...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

0
Rođenje Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah

0
On je veliki učenjak,  šejh Ebu Abdullah Abdur-Rahman b. Nasir b. Abdullah b. Nasir Es-Sa'adi iz porodice Si'di iz Hamrana poreklom od Benu Anber...
Bin Baz

Zanimljive crtice iz života šejha Bin Baza

0
Jedne prilike jedan od šejhova se zadesio u Rijadu, i pošto je bilo kasno (negdje oko 2 sata iza ponoci) odluci da prespava kod...
naocale, knjiga, fetve

Biografija Imama Ebu Hanife

0
Puno ime mu je Nu'man b. Sabit b. Zuta b. Mah et-Tejmi el-Kufi. Izuzetno je postao poznat po nadimku: Ebu Hanifa. Takode je prozvan...
Ibn Tejmijje

Biografija Šejhul-islama Ibn Tejmijja

0
On je šejhul-islam, Ahmed b. Abdul Halim b. Abdus Selam b. Abdullah b. Muhammed b. Hudr b. Ali b. Abdullah b. Tejmijje Nemiri Harrani...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

Mess

Šta je mess i kako se liječi

0
Mess je djelovanje džinna na čovjeka. Uzroci šejtanskog dodira  Mess je direktno džinnsko djelovanje putem prohtjeva, strasti, pretjerane ljubavi. Nekada se desi da ljudi uznemire džinne...