Sulejman el Ulvan

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

0
Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice. Šejh Sulejman je...
ashabi, slijedjenje ashaba

Predivno kazivanje o Abdurrahmanu ibnu Avfu – bogatom muslimanu koga je Poslanik obradovao Džennetom

0
Ispravnost je put razumnih Abdurrahman ibnu Avf je od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, mlađi deset godina i od malena je znao ko je Muhammed,...

Pripremio mi te je šejtan

0
Jednom prilikom je tabiin Sulejman bin Jesar, rahimehullah, zajedno sa svojim prijateljem krenuo na put za Mekku, radi izvšravanja obreda Hadža. Kada su stigli...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

0
Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: “Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

0
Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: 'On je predvodnik tabiina i asketa svoga...

Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

0
Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže: "Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao: - 'Želim da...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

0
Rođenje Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah

0
On je veliki učenjak,  šejh Ebu Abdullah Abdur-Rahman b. Nasir b. Abdullah b. Nasir Es-Sa'adi iz porodice Si'di iz Hamrana poreklom od Benu Anber...
Bin Baz

Zanimljive crtice iz života šejha Bin Baza

0
Jedne prilike jedan od šejhova se zadesio u Rijadu, i pošto je bilo kasno (negdje oko 2 sata iza ponoci) odluci da prespava kod...
naocale, knjiga, fetve

Biografija Imama Ebu Hanife

0
Puno ime mu je Nu'man b. Sabit b. Zuta b. Mah et-Tejmi el-Kufi. Izuzetno je postao poznat po nadimku: Ebu Hanifa. Takode je prozvan...
Ibn Tejmijje

Biografija Šejhul-islama Ibn Tejmijja

0
On je šejhul-islam, Ahmed b. Abdul Halim b. Abdus Selam b. Abdullah b. Muhammed b. Hudr b. Ali b. Abdullah b. Tejmijje Nemiri Harrani...
Abdul-Aziz Radžihi

Biografija šejha Abdul-Aziza Radžihija

0
Puno ime ovog uvaženog šejha je Abdul-Aziz b. Abdullah b. Abdur-Rahman er-Radžihi. Rođen je 1360. h.g. u gradu El-Bukejrijja, u pokrajini El-Kasim, gdje počinje...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...