Ibn Kajjim Džewzijje

Biografija Ibn Kajjima el-Dževzija

Biografija Ibn Kajjima el-Dževzija
Osman bin Affan

Osman b. Affan, radijAllahu anhu, treći halifa, zun-nurejn

Osman, radijAllahu anhu, je bio jako omiljen. On potiče iz najplemenitijeg roda. Bio je najbolji i najbogatiji trgovac. Svi su ga cijenili, voljeli i poštovali.
Sulejman el Ulvan

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice.Šejh Sulejman je...
ashabi, slijedjenje ashaba

Predivno kazivanje o Abdurrahmanu ibnu Avfu – bogatom muslimanu koga je Poslanik obradovao Džennetom

Ispravnost je put razumnihAbdurrahman ibnu Avf je od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, mlađi deset godina i od malena je znao ko je Muhammed,...

Pripremio mi te je šejtan

Jednom prilikom je tabiin Sulejman bin Jesar, rahimehullah, zajedno sa svojim prijateljem krenuo na put za Mekku, radi izvšravanja obreda Hadža. Kada su stigli...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine.Kratka biografijaIslamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao:“Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

0
Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine.Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: 'On je predvodnik tabiina i asketa svoga...

Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže:"Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao:- 'Želim da...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

RođenjeNjegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah

On je veliki učenjak,  šejh Ebu Abdullah Abdur-Rahman b. Nasir b. Abdullah b. Nasir Es-Sa'adi iz porodice Si'di iz Hamrana poreklom od Benu Anber...
pero

Zanimljive crtice iz života šejha Bin Baza

Jedne prilike jedan od šejhova se zadesio u Rijadu, i pošto je bilo kasno (negdje oko 2 sata iza ponoci) odluci da prespava kod...
naocale, knjiga, fetve

Biografija Imama Ebu Hanife

Puno ime mu je Nu'man b. Sabit b. Zuta b. Mah et-Tejmi el-Kufi. Izuzetno je postao poznat po nadimku: Ebu Hanifa. Takode je prozvan...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

Osobe koje je prokleo Božiji Poslanik alejhisselam

0
Židovi i Kršćani Rekao je Poslanik: «Allah je prokleo židove i kršćane, učinili u grobove svojih vjerovjesnika mesdžidima.» (Buhari i Muslim)Rekao je Poslanik: "Allah je...