Približavanje Allahu putem Njegovih lijepih imena (esmaul-husna) jedan je od najboljih vidova ibadeta. Teško je pobrojati sve korisiti od učenja i spominjanja Allahovih lijepih imena.
Spoznaja Allaha putem Njegovih lijepih imena je od najboljih načina da spoznamo svoga Stvoritelja. Upućivanje dove, dozivanje Allaha i traženje pomoći od Njega spominjanjem Njegovih lijepih imena je od najboljih vidova obraćanja Stvoritelju, a to je i praksa najboljih Allahovih robova, vjerovjesnika i bogobojaznih.
Zato se musliman treba potruditi da nauči ova Allahova imena, kako bi što bolje spoznao Allaha i bio bogobojazniji, te kako bi Ga dozivao njima.

ALLAHOVA LIJEPA IMENA I NJIHOVA ZNAČENJA
Allahovo ime Arapski tekst Prevod značenja
Allah  الله Onaj Koji se obožava, Koga su stvorenja prihvatila kao Boga i vole Ga, veličaju Ga, pokoravaju Mu se i od Njega traže pomoć za Svoje potrebe.
Er-Rahmaan – Er-Rahiim الرحمن الرحيم Njegova milost sve obuhvata i do svakog stvorenja stiže.
El-Melik الملك On posjeduje sva stvorenja i On je posjednik svih svjetova, na nebesima i na Zemlji.
El-Maalik المالك U Njegovoj vlasti su sve kraljevine, vladari i robovi.
El-Meliik المليك Onaj Čije naredbe se sprovode, u Njegovoj ruci je vlast, daje vlast kome hoće i uzima je od koga hoće.
El-Kuddus القدوس Nema nikakvih mahana i nedostataka i opisan je svim osobina potpunosti.
Es-Selam السلام Čist je od svih nedostataka i mahana, u Njegovim rukama je mir i od Njega dolazi mir.
El-Mu'min المؤمن Onaj od čije su nepravde stvorenja sigurna. On je stvorio sigurnost i daruje je onome kome hoće od robova.
El-Muhejmin المهيمن Svjedok nad stvorenjima i onim što oni rade. On sve može, ništa Mu nije nepoznato, i Njemu ništa nije nemoguće.
El-Aziiz العزيز Njemu pripada sva snaga i ponos. On je Snažni i Svemogući kojeg niko ne može pobjediti. On je Jaki i Snažni i sva stvorenja Mu se pokoravaju.
El-Džebbaar الجبار Uzvišen nad Svojim stvorenjima, Njima vlada kako hoće, Silan je i snažan, besprekorno upravlja Svojim stvorenjima i popravlja njihova stanja.
El-Mutekebbir المتكبر Onaj Koji se uzvisuje iznad Svojstava stvorenja i ništa nije kao On. On je uzvišen nad svakim zlom i napravdom.
El-Kebiir الكبير Sve što je ispod Njega je malo i Njemu pripada ponos i veličina i na nebu i na Zemlji.
El-Haalik الخالق Stvorio je stvorenja bez bilo kakvog primjerka od prije. On je sve Sam stvorio i nema sudruga.
El-Hallaak الخلاق Onaj Koji je stvorio stvorenja i sve Svojom moći stvara kada hoće i kako hoće.
El-Baariu’ البارئ Tvorac stvorenja Svojom moći i Onaj Koji je među stvorenjima napravio razliku i učinio ih skladnim.
El-Musavvir المصور Onaj Koji je stvorenja oblikovao u raznim oblicima, pa ih ima dugih i niskih, velikih i malih, raznih težina, boja i oblika.
El-Vehhaab الوهاب Onaj Koji je blagodaran i daje blagodati uvijek, te poklanja kome hoće šta hoće.
Er-Rezzaak الرزاق Onaj Čija opskrba obuhvata sva stvorenja. Svako se hrani Njegovom opskrbom i stanuje u Njegovom carstvu.
Er-Raazik الرازق Onaj Koji je stvorio opskrbu i dostavio je stvorenjima iz Svoje dobrote i moći.
El-Gafuur – El-Gaffaar الغفور الغفار Onaj Koji je poznat po tome što prašta i preko ružnih postupaka prelazi zbog milosti prema stvorenjima.
El-Gaafir الغافر Onaj Koji prekriva grijehe Svojih robova, Čiji je oprost velik i Onaj Koji je otvorio vrata oprosta Svojim robovima.
El-Kaahir القاهر Onaj Koji je uzvišen i iznad Svojih robova, pred čijom se uzvišenošću vratovi povijaju i pred Čijom su veličinom oholnici poniženi.
El-Kahhaar القهار Onaj Koji je sva stvorenja usmjerio ka onome što On želi. On je jedini svemoćan, a svi drugi su nemoćni.
El-Fettaah الفتاح Onaj Koji sudi među robovima istinito i pravedno, otvara im vrata milosti i opskrbe, pomaže Svoje robove Koji vjeruju i samo On zna skriveno.
El-Aliim العليم Ništa mu nije skriveno. Zna ono što je tajno i ono što je skriveno, ono što je vanjsko i unutarnje, riječi i postupke, vidljivo i nevidljivo, poznaje sve tajne, i sve zna.
El-Medžiid المجيد Onaj Koji se štuje zbog onog što radi i Njegovi Ga robovi veličaju zbog Njegove uzvišenosti. Njemu se hvala i slava iznosi zbog Njegove veličine i uzvišenošti, dobročinstva, imena i svojstava koje posjeduje.
Er-Rabb الرب Vladar Koji upravlja, Gospodar svih gospodara, vladar stvorenja, Koji odgaja Svoja stvorenja, i brine se o njihovim stvarima i na ovome, i na budućem svijetu. Nema Boga osim Njega, niti ima Gospodara pored Njega.
El-Aziim العظيم Onaj Koji je Bićem, imenima, svojstvima, vlašću i upravom uzvišen i veličansven.
El-Vaasi’u الواسع Njegova milost sve obuhvata, Njegovo znanje sve obuhvata, Njegove opskrba obuhvata sva stvorenja, Njegova vlast i uprava i uzvišenost sve obuhvataju, Njegova dobrota sve obuhvata.
El-Keriim الكريم Plemeniti, Onaj Koji mnogo dobra čini i Koji je čist od svih mahana.
El-Ekrem الأكرم Onaj Koji je sve obuhvatio Svojim blagodatima, i dobročinstvom. Onaj kome je draže biti blagodaran nego škrt.
El-Veduud الودود Onaj Koji voli Njemu pokornog i onoga ko Mu se povrati i pokaje, Koji Ga hvali, Onaj Koji čini dobro i njima i drugima, Onaj Koji daje blagodati Svojim robovima budeći tako njihovu ljubav prema Njemu.
El-Mukiit المقيت Onaj Koji sve čuva i pazi, i Koji stvorenjima daje opskrbu.
Eš-Šekuur الشكور Onaj Koji umnogostručava dobra djela, Koji briše loša djela, i Koji podiže stepene.
Eš-Šaakir الشاكر Onaj Koji je zadovoljan i sa malo pokornosti, Koji za pokornost daje veliku nagradu, Koji daje mnogo blagodati, i zadovljan je kad Mu se i malo zahvali.
El-Latiif اللطيف Ništa mu nije skriveno, čini dobročinstvo prema robovima i blag je prema njima kada se oni i ne nadaju. On je u sve upućen, do Njega pogledi ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.
El-Haliim الحليم Onaj Koji ne žuri da robove Svoje kazni zbog grijeha, nego ih ostavlja ne bili se pokajali.
El-Habiir الخبير Onaj kome ništa nije skriveno, bilo pokretno ili nepokretno, govorilo ili nijemo bilo, veliko ili malo, vidljivo ili nevidljivo.
El-Hafiiz الحفيظ Onaj Koji čuva što je stvorio, i čije znanje obuhvata sve.
El-Haafiz الحافظ Onaj Koji čuva djela Svojih robova, i Koji Svoje dobre robove čuva od grijeha, Onaj Koji nije odstutan od onog što čuva.
Es-Semii’u السميع Onaj Koji sve glasove čuje, i Čiji sluh sve glasove obuhvata. Ne zaokuplja Ga slušanje jednog govora od slušanja drugog, pored razlike u jezicima i onom što se od Njega traži. Kod Njega je isto tajno i javno, i nema razlike za Njega u onome što je blizu i
El-Basiir البصير Onaj Koji sve vidi, Koji poznaje potrebe i postupke Svojih robova i zna ko zaslužuje da bude upućen, a ko zaslužuje da bude u zabludi, ništa Mu nije skriveno, niti Mu šta može umaći.
El-Alijju, El-E’ala,
El-Mute’aal
العلي الأعلى المتعال Onaj Koji je uzdignut i uzvišen, sve je pod Njegovom kontrolom i moći, On je veliki i ništa nije veće od Njega, Uzvišen i ništa nije uzvišenijie od Njega.
El-Hakiim الحكيم Onaj Koji svaku stvar, Svojom mudrosti i pravdom, stavlja na njeno pravo mjesto, mudar je u Svom stvaranju i odredbi, mudar je u Svojim riječima i djelima, mudar je u Svojoj nagradi i kazni.
El-Hakemu, El-Haakim الحكم الحاكم Onaj Koji upravlja onim što vlada, Njemu je sva vlast potčinjena, On je zaštitnik i nikome nepravdu ne čini.
El-Hajju الحي Onaj Koji ne umire, Onaj Koji opstaje i nemoguće je da umre, On nikada ne prolazi i On je zauvijek.
El-Kajjuum القيوم Onaj Koji sam po sebi opstoji i niko Mu nije potreban, Onaj Koji čini da sve drugo opstoji, i svim stvorenjima On upravlja, Živi i Vječni, Kojeg ne obuzimaju niti drijemež niti san.
El-Vaahid, El-Ehad الواحد الأحد On je jedini potpun i savršen i niko sa Njim u toj savršenosti nema udjela.
El-Hasiib, El-Haasib الحسيب, الحاسب Dovoljan je Svojim robovima, a oni su uvijek o Njemu ovisni, On svodi račune sa Svojim robovima.
Eš-Šehiid الشهيد On je upoznat sa svim stvarima, Njegovo znanje obuhvata sve, i On će biti svjedok za i protiv Svojih robova zbog onoga što su činili.
El-Kavijj القوي On ima potpunu snagu, i Njega niko ne može nadvladati, Njemu bjegunac ne može umaći, On je Snažni Koji je nadvladao sve snažne.
El-Metiin المتين Jaki i Snažni, čija snaga uvijek traje, Njegovoj snazi nema kraja niti je ona čime ograničena.
El-Velijju الولي On svime upravlja i vlada u Svome ogromnom carstvu.
El-Mevla المولى Onaj Koji voli i pomaže Svoje robove vjernike.
El-Hamiid الحميد On zaslužuje da Mu se zahvalno bude, On je hvaljen zbog Svojih imena i svojstava, postupaka i riječi, na dobru koje čini, na onome što je propisao i odredio, na sevapu i kazni koju daje; El-Hamid je Onaj Koji nagrađuje Svoje robove i za najmanje dobro koj
Es-Samedu الصمد Onaj Koji je savršenstvo u Svojoj vlasti, uzvišenosti, i plemenitosti. Od Njega se traži utočište i Njemu se pribjegava u potrebama. On u tome nema sudruga.
El-Kadiiru,
El-Muktediru, El-Kaadiru
القدير,المقتدر,القادر On ima potpunu moć, Moćni kojeg ništa ne može nadvladati, ništa mu ne može umaći, On posjeduje vječnu, savršenu i potpunu moć, On je Moćni Koji je u svemu što posjeduje moć stvario moć.
El-Vekiil الوكيل On upravlja svime što je vezano za stvorenja u svim svjetovima, na nebesima i na zemlji.
El-Kefiil الكفيل Pazi na sve, upravlja svakom dušom, zadužen da ljudima opskrbu daje, i da vodi brigu o njihovim interesima, Onaj Koji svim ljudima daje opskrbu.
El-Ganijju الغني On je neovisan od stvorenja, On je bogat i Njegove riznice nikad i nimalo ne presušuju.
El-Hakku الحق Nema sumnje nimalo u Njegovo postojanje, Njegovo postojanje nije skriveno stvorenjima.
El-Mubiinu المبين Onaj Koji je jasan, i Koji je stvorenjima pojasnio puteve Koji vode uspjehu, i na ovome, a i na budućem svijetu.
En-Nuur النور Onaj Koji je obasjao nebesa i Zemlju, i prosvijetlio je srca vjernika spoznajom Njega i vjerovanjem u Njega.
Zul-Dželali vel-Ikrami ذو الجلال والإكرام On jedini zaslužuje da Ga se boji i da Mu se pohvala iznosi, Uzvišeni i Gordi, Milostivi i Dobročinitelj.
El-Berru البرّ Milostiv prema robovima, vodi brigu o njima i dobro im čini.
Et-Tevvaabu التواب On pokajnicima prašta, i preko loših djela prelazi onima Koji Mu se obrate, stvorio je tevbu i prima je od robova.
El-Afuvvu العفوّ Onaj Čiji oprost obuhvata loše postupke koje robovi čine, posebno ako Mu se pokaju i oprost zatraže.
Er-Reuufu الرؤوف Onaj Koji posjeduje blagost, milost i ljubaznost prema Svojim robovima.
El-Evvelu الأول Onaj prije Kojeg nije bilo ništa. Prvi.
El-Aahiru الأخر Onaj Koji nakon Njega nema ništa, Posljednji.
Ez-Zaahiru الظاهر Onaj iznad Kojeg nema niko.
El-Baatinu الباطن Onaj bez Kojeg ništa ne može postojati.
El-Vaarisu الوارث Onaj Koji ostaje nakon što Njegova stvorenja nestanu. Njemu se sve vraća i On je Živi Koji ne umire.
El-Muhiitu المحيط On sve obuhvata, Njegova moć sva stvorenja obuhvata, a stvorenja nisu u stanju da Mu umaknu, i da od Njega pobjegnu, On sve Svojim znanjem obuhvata, i On zna broj svega što postoji.
El-Kariib القريب Onaj Koji je svemu blizu, blizu je onome ko Ga zove, a Njemu se približava raznim vidovima ibadeta i dobročinstva.
El-Haadi الهادي Onaj Koji sva stvorenja upućuje na ono što im koristi, upućuje Svoje robove ka svakom dobru, i pojašnjava im šta je istina, a šta nije.
El-Bedii’u البديع Onaj Kome ništa nije slično, i Koji je stvorio sve što postoji bez prethodnog primjerka.
El-Faatir الفاطر Onaj Koji je stvorenja stvorio, i Koji je nebesa i Zemlju stvorio, a nisu postojali.
El-Kaafi الكافي Onaj Koji Svojim robovima daje sve što im treba i za čim su u potrebi.
El-Gaalib الغالب Onaj Koji je uvijek nadmoćan, niko ne može da zaustavi ono što je On odredio, ili da spriječi ono što je dozvolio. Njegovu odredbu niko nije u stanju promijeniti, niti Njegovo odluku neko može pobiti.
En-Nasiir, En-Naasir النصير, الناصر Onaj Koji poslanike i njihove sljedbenike pomaže protiv neprijatelja. Samo je u Njegovim rukama pobjeda, i niko u tome nema udjela sa Njim.
El-Muste’aan المستعان Onaj Koji ne traži pomoć, nego se pomoć od Njega traži, Njega mole i dobri i loši, a On daje i jednima i drugima, pa nema snage niti moći osim sa Njim.
Zul-Me'aaridž ذو المعارج Onaj Kojem se penju meleki i Džibril i kojem se uzdižu dobra djela i lijepe riječi.
Zut-Taul ذو الطول Onaj Koji se Svoje blagodati razasuo po Svojim stvorenjima u svakom vremenu i na svakom mjestu.
Zul-Fadl ذو الفضل Onaj Koji sve posjeduje i Koji nebrojene blagodati Svojim robovima daruje.
Er-Refiik الرفيق Onaj Koji voli blagost i one Koji je posjeduju. On je blag prema Svojim robovima, milostiv i ljubazan.
El-Džemiil الجميل On je Taj Koji je lijep Svojim Bićem, svojstvima i djelima, On je svemu što je lijepo dao ljepotu.
Et-Tajjib الطيب Čist od svih mahana i nedostataka, Dobri, Koji je stvorio dobrotu u svemu dobrom.
Eš-Šaafi الشافي Onaj Koji liječi i odstranjue sve mahane i nedostatke i bolesti i niko mu nije sudrug u tome. On je u svakom lijeku stvorio ozdravljenje.
Es-Sebbuuh السبوح Čist od svih nedostataka, i kojeg sve što je na nebesima i na Zemlji i ono što je u njima slavi i veliča. Njemu sve što postoji zahvalu iskazuje, zbog Njegovoh lijepih imena i Svojstava koje posjeduje.
El-Vitru الوتر Jedan i Jedini, Koji nema sudruga niti Sebi sličnog, On je jedan i neparan. U djelima i ibadetima voli nepar.
Ed-Dejjaanu الديان Onaj Koji svodi račun sa Svojim robovima i srazmjerno njihovim djelima daje im što su zaslužili. On će među robovima da presuđuje u Danu kada se Njemu vrate.
El-Mukaddimu ve-l-Muahhiru المقدم والمؤخر On daje napredak kome hoće, a unazađuje koga hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće, na visok stepen stavlja koga hoće, a onoga koga hoće unizi.
El-Mennaan المنان Onaj Koji daruje prije nego što se od Njega zatraži, Koji mnogo daje, Onaj Koji Svoje robove obasipa svakom vrstom dobra, blagodatima, opskrbom i darovima u svim vremenima.
El-Kaabidu القابض Onaj Koji uskraćuje dobro kome želi, zbog Svog savršenog znanja i mudrosti.
El-Baasitu الباسط Onaj Koji Svojim blagodatima obasipa i kome hoće daje veliku opskrbu.
El-Hajijju, Es-Sittiru الحيي الستير Onaj Koji voli od Svojih robova stidljive i skrivene. On je Taj Koji mnoge grijehe i mahane Svojih robova sakrije, i On se stidi da odbije onoga ko Ga doziva.
Es-Sejjidu السيد Onaj Koji je savršen u Svojoj slavi, veličini, uzvišenosti i snazi, kao i u drugim osobinama.
Izvor: islamhouse.com Priprema: menhedz.com

Listu Allahovih lijepih imena možete preuzeti u pdf formatu ili u formatu slike klikom na odgovarajuće dugme ispod:

DOWNLOAD PDF         DOWNLOAD SLIKA

Ispod možete poslušati melodično učenje Allahovih lijepih imena: