Muhamed b. Salih el-Usejmin

Naslovnica Savremeni učenjaci Muhamed b. Salih el-Usejmin
Šejh Muhamed b. Salih el-Usejmin, njegova biografija i njegove fetve
Namaz

Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza

Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza
namaz sedzda

Propis o onome koji ostavlja namaz

Ovo je jedno od velikih naučnih islamskih pitanja. Učenjaci prvih i zadnjih generacija su se razišli oko njega.
Fetve iz akide

Da li se prima ibadet ako se rijaluk (pretvaranje) pojavi u toku ibadeta ili...

Pitanje: Da li čovjek ima nagradu za djelo koje otpočne sa rijalukom, ali zatim u toku samog djela ispravi nijet te bude samo radi Allaha?...
islam

Mnogobrojnost džemata je pojava koja ukazuje na bolest

Da li mnogobrojnost džemata u islamu praktično ima negativne posljedice ili je to ispravna pojava? Odgovor: Mnogobrojnost džemata je pojava koja ukazuje na bolest, a...
knjige kljuc fetve

Smije li se govoriti: “Sudbina je htjela…”?

Pitanje: Kakav je propis u islamu po pitanju izgovaranja ovakvih rečenica: „Allahova moć (snaga) je htjela…“, ili: „Sudbina je htjela…“? Odgovor: Nije ispravno reći: „Allahova moć je...

Fitna žena | Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin rh.

Govor šejha Ibn Usejmina rahimehullah o uvijek aktuelnoj temi i problemu današnjice te o rješenju ovog problema. Prevod: Istikamet
Islamski brak i porodica

Šta je za djevojku najvažnije pri odabiru sebi muža i je li grijeh odbiti...

PITANJE: Šta je najvažnije na osnovu čega djevojka odabire sebi muža i da li je odbijanje pobožnog momka izlaže kazni od Allaha, dž. š.? ODGOVOR: Najvažnije karakteristike...
Dijete

Proklinjanje djeteta

Pitanje: Moja supruga običava proklinjati i psovati djecu, i ponekad ih uznemirava riječima, a ponekad udarcima i za male i za velike pogreške. Ja...
akida, islamsko vjerovanje

Šta je ispravno: pripisivati se selefijama, ili slijediti pravac selefa?

U komentaru na Poslanikov hadis: „I poručujem vam bogobojaznost prema Uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, čak kad bi rob postao zapovjednik. Zaista, ko poživi...
post, cilj posta

Cilj posta

Znajte da je post propisan samo radi čovjekovog ukrašavanja svojstvom bogobojaznosti te da spriječi svoje tjelesne ekstreme od svakog haram djela poput varanja, prevare,...
islamske fetve

Da li je ispravan govor: “Onaj kome njegov šejh bude knjiga više će griješiti...

Pitanje: Da li je ispravno da se vjera izučava samo iz knjiga a bez učenih, posebno u situaciji kada je teško doći do učenih zbog...
Fetve o zenskim pitanjima

Kako će postupiti žena kod koje menstruacija potraje više od uobičajene

Slučaj kada menstruacija potraje više od uobičajene PITANJE: Kakav je tretman žene kojoj mjesečni ciklus traje sedam ili osam dana, a zatim jednom ili dvaput...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...