grijesi

Osnovni razlozi činjenja grijeha

Razlozi griješenja Osnovni razlozi činjenja grijeha, i velikih i malih, vezuju se za tri stvari: - ovisnost i vezivanje srca za nekoga mimo Allaha Uzvišenog; - pokoravanje...
ibadet-namaz

Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa

Namaz Ebu Temim ibn Malik kaže: "Mensur ibn Mutemir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao vedrinu razgovarajući s njima, a možda bi čitavu...
ISLAM

Ko pomisli da učini dobro ili loše djelo

Od lbn Abbasa, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u onom što prenosi od svog Gospodara, rekao: "Uzvišeni Allah...
ibadet, slika, namaz

Koji su uzroci za umnogostručivanje dobrih djela (sevapa)?

Ihlas (potpuna iskrenost) Koliko se god povećava iskrenost, povećava se nagrada. Ko obavi hadž želeći jedino Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, njegova je nagrada veća od onoga...
tewhid, tevhid

Zloslutnja i optimizam

Et-tijere – zloslutnja Jezičko značenje: preuzeto je od riječi tetajjur, što predstavlja zloslutnju na osnovu neke stvari. Terminološko značenje: zloslutnja koja se javlja kao rezultat viđenja...
islam

Deset obaveza koje vjernik ima prema Allahu ili Njegovim robovima

O Ljudi! bojte se Uzvišenog Allaha! Izvršavajte ono što je naredio, a klonite se onoga što je zabranio. Čovječe, sine Ademov! Allah te je...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Kako to da ima ljudi koji su prevršili svaku mjeru zla, a pored toga...

Postepeno približavanje kazni Neko će se zapitati: “Kako to da vidimo ljude koji su prevršili svaku mjeru zla, čine razdor na Zemlji, nasilje, ubijaju i...
edeb

Šta treba kazati kada nas zadesi nesreća ili iskušenje, obuzme strah ili se nađemo...

Adabi prema kadau i kaderu Proživljavajući sudbinu, koju mu je njegov Gospodar odredio, vjernik prolazi kroz razne situacije, na što različito reaguje: raduje se, tuguje,...
islam slika

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života

1. Najveća i temeljna sredstva postizanja lijepog života su iman i dobra djela. Uzvišeni Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a...
odgoj djece

Da li zastrašivati djecu riječima: Allah će te baciti u vatru?

„Ako budeš lagao, Allah će te baciti u vatru!“ „Ako budeš udarao svoga brata, Allah će ti upisati loša djela!“ Ovi izrazi su sami po sebi...
džennet, slika

Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova

Dova stanovnika Dženneta Uzvišeni Allah kaže: "One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će...
istina

Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati na tome

Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah: Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo...

Novo na sajtu

Čitajte još...