Naslovnica Hadis Komentar hadisa

Komentar hadisa

Komentari hadisa

Gdje šejtan provodi noć?

0
Gdje šejtan provodi noć?

Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično

0
Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično
Fatiha

Značenje i vrijednost Fatihe

0
Da li ste se zapitali koje značenje imaju ajeti sure Fatiha, koju svakodnevno učimo na namazima i mimo njih? Da li ste se zapitali zašto nema namaza bez Fatihe? Zbog čega je ova sura toliko vrijedna, da ju je Poslanik, alejhisselam, nazivao Suštinom ili Majkom Kur’ana?
kamile ljudi

Primjer ljudi je kao primjer stotinu kamila

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: Zaista su ljudi kao stotinu kamila, skoro da ne nađeš među tim kamilama pogodnu za putovanje.” (Bilježe ga Buharija i Muslim)
rukje i hamajlije

Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama

Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama
Allahov oprost

Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima...

Hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim...
sehadet la ilahe illallah

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe...

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo lice
islam slika

Potpuni islam: Znaci potpunog islama

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: "Od ljepote islama kod čovjeka jeste i to da ostavi ono što ga se ne tiče." (hasen, Et-Tirmizi i drugi)
hadis, sunnet

Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

0
Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva
kruzoci zikra

Vrata zla

Od lijepih i korisnih riječi koje se pripisuju pravednom halifi Omeru ibn El-Hattabu, radijellahu anhu, jesu: Ko bude ulazio na vrata zla, bit će optuživan!
kruzoci-zikra

“Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru”

O hadisu "Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru"
islamske teme

Halal je jasan i haram je jasan

Doista ovo jasno vjerovjesničko pravilo ukazuje na velike i bitne stvari, za koje mi imamo veliku potrebu u našem znanstvenom i praktičnom životu, a ja ću spomenuti samo neke od njih...

Hadis

Čitajte još...

Ponavljaj u svojoj dovi: “O Gospodaru, o Gospodaru”

0
Ata je podsjetio: "Rob neće reći tri puta: 'O Gospodaru, o Gospodaru, o Gospodaru (Ja, Rabb)' a da ga Allah neće pogledati...