Komentar hadisa

Naslovnica Hadis Komentar hadisa
Komentari hadisa

Hadis

Čitajte još...

Posti a ne klanja

Posti a ne klanja

Pitanje: Kakav je propis osobe koja posti a ostavlja namaz? Odgovor: Ispravno je da osoba koja ostavi namaz namjerno biva nevjernikom i učinila je veliki...
putna dova

PUTNA DOVA