Komentar hadisa

Naslovnica Hadis Komentar hadisa
Komentari hadisa

Hadis

Čitajte još...

Nebesa

Značenje Allahovog dvoumljenja prilikom uzimanja duše Njegovom robu vjerniku

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je upitan o riječima koje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od svoga Gospodara: „Ni oko čega što radim nisam...