Naslovnica Hadis Komentar hadisa

Komentar hadisa

Komentari hadisa

Poslanikove a.s. oporuke, Kaba

Poslanikov vasijet: Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najbogobojazniji

Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najbogobojazniji...

Poslanikov vasijet: Suzdržavajte svoje ruke (od harama)

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet:  “...i suzdržavajte svoje ruke (od harama).”
emanet, povjerenje, povjerljivost

Poslanikov vasijet: Kad vam se da stvar na povjerenje, opravdajte je

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: …kad vam se da stvar na povjerenje, opravdajte je."

Poslanikov vasijet: Obarajte svoje poglede

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: …"obarajte svoje poglede.”

Poslanikov vasijet: Čuvajte svoja stidna mjesta

‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: …Čuvajte svoja stidna mjesta.”

Poslanikov vasijjet: Kada nešto obećate, ispoštujte

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: "Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: ...kada nešto obećate, ispoštujte."
istina

Poslanikov vasijjet: Govori istinu, makar i gorka bila!

Poslanikov vasijjet: Govori istinu, makar i gorka bila!

Poslanikov vasijjet: što više izgovaraj “la havle ve la kuvvete illa billah”

Ebu Zerr el-Gifari, radijallahu anhu, rekao je: “Moj prijatelj (Poslanik a.s.) preporučio mi je sedam stvari: " ...da što više izgovaram: "la havle ve la kuvvete illa billah" (nema moći niti snage osim sa Allahom), jer su ove riječi zaista od riznica koje su ispod Arša."
Sudnji dan, predznaci

Muslimani će, zasigurno, pobijediti židove

0
„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: 'Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!', osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)
Ummet u iskušenju

Poslanikov vasijjet: Nikoga, osim Allaha, ni za što ne moli

Poslanikov vasijjet: Nikoga, osim Allaha, ni za što ne moli
Vasijet oporuka

Poslanikov vasijjet: Čuvaj i održavaj rodbinske veze, makar te oni napustili

Poslanikov vasijjet: Čuvaj i održavaj rodbinske veze, makar te oni napustili

Poslanikov vasijjet: da gledamo u onog ko je slabijeg imovinskog stanja od nas, a...

Poslanikov vasijjet: da gledamo u onog ko je slabijeg imovinskog stanja od nas, a ne u onog ko je boljeg

Hadis

Čitajte još...