Selefi

Naslovnica Učenjaci Selefi
Učenjaci selefa - ashabi, tabiini i tabi tabiini

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

iskusana ulema

Iskušana i provjerena ulema: Imam Jahja ibn Ebi Kesir

Imam Jahja ibn Ebi Kesir, rahimehullah, preselio 129. hidžretske godine. - Kratka biografija On je imam, hafiz, prvak i učenjak među učenjacima El-Jemame u svom vremenu,...