Selefi

Učenjaci selefa – ashabi, tabiini i tabi tabiini

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i...

0
Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah:Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo...