Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Posti a ne klanja

Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude...

Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude radi Allaha, niti zato što mu ta ljubav pomaže u pokornosti Allahu, bit...