Selefi

Naslovna Učenjaci Selefi
Učenjaci selefa - ashabi, tabiini i tabi tabiini

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Kufr, fisk

Zbog robinje mu je glava razbijena kamenjem

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: „Neki je židov ubio robinju kamenom da bi se dočepao njenog srebrenog nakita. Ona...