Selefi

Učenjaci selefa – ashabi, tabiini i tabi tabiini

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

0
To je: Čas neizbježni, Smak svijeta, Teška nevolja, Samoobmana, Glas zastrašujući.Bilježi se od Ebu Se'ida el Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:...