Samoobmana

Jeza i strah potiču od grijeha

0
Primjećujemo da su grješnici uvijek uplašeni i bojažljivi.
islamske teme

Prekomjerni govor je nesreća jezika

0
Nakon što je Vjerovjesnik ﷺ upitan: “Ko je najbolji musliman?” – odgovorio je: “Onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” (Muttefekun alejhi)
islamske teme

Šta je i kako se postiže istinoljubivost (iskrenost)

0
Uzvišeni Allah je zapovijedio iskrenost, rekavši: O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni.1 Iskrenost obuhvata sve stvari čovjeka i čitav njegov život, ne prima mu se ni riječ, ni djelo, niti nijjet osim sa iskrenošću.
sabur, strpljenje

Znaš li šta je sabur?

0
Strpljivost (sabur) je izdržljivost u teškoćama, obuzdavanje duše u uzrujanosti i srdžbi, čvrstina na propisima Kur'ana i Sunneta i zadovoljstvo Allahovom odredbom.
skromnost

Šta zapravo znači skromnost?

0
Ima ljudi koji se ponize pred bogatašem zbog njegovog bogatstva ili pred funkcionerom zbog njegovog položaja, a ovo nije prava poniznost, nego je istinska poniznost biti ponizan radi Uzvišenog Allaha.
plemenitost

Znaš li šta znači plemenitost?

0
Plemenitost je karakterna osobina pod koju potpadaju mnoge vrline, razne vrste dobra i čestitosti, pa se tako za onog ko uradi nešto pohvalno kaže da je plemenit, ko pređe preko nečije greške naziva se plemenitim, ko savlada svoju srdžbu plemenit je i ko je pažljiv prema komšiji plemenit je.
islamske teme ahlak

Udaljavanje od beskorisnog govora

0
Ako se može nešto reći jednom riječju, a izreknu se dvije, onda je ona druga beskorisna.
sutnja

O vrijednosti šutnje

0
Čovjek ne progovori ijednu riječ, a da uz njega nije melek koji piše i broji njegove riječi, pa ili u njegovu korist ili protiv njega, jer on mu je stalna pratnja i vodi računa o njemu.
emanet, povjerenje, povjerljivost

Znaš li šta je emanet?

0
Emanet ima veliko mjesto u islamu, i on je pohvalna moralna osobina kojom treba da se okiti musliman, jer Uzvišeni kaže: I oni koji povjerene im emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali.1
islamske teme

Prenošenje tuđih riječi – grijeh koji vodi u Džehennem

0
Prenošenje tuđih riječi znači čuti od nekoga da je o nekome nešto ružno rekao, pa požuriti da se toj osobi prenese npr. riječima: “Taj i taj o tebi priča to i to.”
sabur supruznika

Sabur supružnika jednog prema drugom

0
Sabur supružnika jedan prema drugom. Sabur muža spram supruge. Sabur supruge na hrđavom ophođenju muža ili njegove obijesti...
sabur, strpljenje

Šta je, zapravo, sabur?

0
Šta je zapravo sabur, kako se ostvaruje i koje su vrste sabura

Novo u Edeb

Čitajte još...

rukja kurs

Rukja kurs: Zašto je šejtanu bitna naša krv?

0
U ovom predavanju se objašnjava zbog čega je džinima interesantna naša krv i kako manipulišu čovjeka putem krvnog sistema, kao i kakvu ulogu to igra u sihru i drugim džinskim oboljenjima. U ovom izlaganju pokrivamo mnoge uglove liječenja po pitanju krvi, hormona, štitne žlijezde, jetre i drugih organa. Zatim nudimo praktične metode i rješenja, neke od koji su post, hidžama i druge Poslanikove medicine.
Pozar

Požar