Naslovnica Edeb Odgoj duše

Odgoj duše

Odgoj duše u svjetlu Kur'ana i Sunneta

Pet stvari koji vode muslimane u propast

Kazivanje hadisa Poslanika alejhis-selam o pet stvari koje čovjeka vode u propast. Poučno.
Vrijeme, Allah, islamske slike

Sav uspjeh je u ruci Allaha Jedinog

Uzvišeni Allah kaže: "A uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam."
razilazenje među muslimanima

Islam zabranjuje sve što bi moglo voditi ka razdoru, mržnji i udaljavanju među muslimanima

- Uzvišeni Allah kaže: "Zaista su vjernici braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala." 
dunjaluk-bogatstvo

Ljubav prema dunjaluku je uzrok svakog grijeha

Ljubav prema dunjaluku je uzrok svakog grijeha
islamske teme

Bitnost i vanjštine i unutrašnjosti čovjeka: Ne koristi vanjština koja nema unutrašnjost

Bitnost i vanjštine i unutrašnjosti čovjeka: Ne koristi vanjština koja nema unutrašnjost
islamski tekstovi, kazivanja

Svako dobro djelo je sadaka

Prenosi se od Huzejfe radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: "Svako dobro djelo je sadaka." (Muslim)
Musliman dovi

Dova za izlaz iz svake situacije

0
Dova za izlaz iz svake situacije
dersovi odgoja

Čuvajte se zuluma

Mnogi od učenjaka su protumačili zulum - nepravdu kao postavljanje stvari na pogrešno mjesto (tj. ne izvršavanje onako kako to treba).
islamski tekstovi, mudre izreke, šutnja

U šutnji je spas (mudre izreke selefa o šutnji)

0
Abdullah ibn Amr je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao 'Ko god ćuti je spašen'". (Tirmizi, Ahmed; sahih)
islamske teme

Nemoj biti zarobljenik svoje duše

Nemoj biti zarobljenik svoje duše
šehadet La ilahe illallah

Kako ćemo ostvariti “la ilahe illallah”

Ko zavoli nešto i pokorava mu se, voli radi njega i mrzi radi njega - to je njegov bog.
islam

Iza lošeg djela uradi dobro koje će ga izbrisati

Uzvišeni Allah kaže: "Doista dobra djela brišu loša. To je opomena, onima koji opomenu prihvataju."

Novo u Edeb

Čitajte još...