Odgoj duše

Naslovna Edeb Odgoj duše
Odgoj duše u svjetlu Kur'ana i Sunneta
tevba pokajanje iskreno

Da li je tvoje pokajanje iskreno? Ovo su uslovi iskrene tevbe

1. Iskreno se pokajati Uzvišenom Allahu za počinjene grijehe. 2. Priznati da je dotično loše djelo grijeh. 3. Ostaviti odmah djelo koje je grijeh. 4. Žaljenje za vremenom...
ibadet Allahu, dova

Odlike osamljivanja s Gospodarom svih svijetova

- U osamljivanju s Allahom: Neće ti biti neugodno ako tvoje oči zasuze ili usta zamuckaju, jer je nemoć pred Njim snaga i ponos. Kako...
islamski poucni tekstovi

Dvanaest načina kako suzbiti srdžbu i ovladati živcima

PITANJE: Kako čovjek može vladati svojim živcima? Nailazim na veliku tjeskobu jer kada se rasrdim iako napustim mjesto gdje sam bio i proučim neke...
islamske teme

Najkorisnija rješenja za one koji su iskušani problemima

Od najkorisnijih stvari za jednog roba je da sve svoje probleme pripiše sebi, pa kada ga neko uvrijedi, on treba kazati: „Doista su ovo...
islamske teme 2

Moje imansko stanje je stabilno (ja sam dobar vjernik)!

Mnogo puta neko od nas bude obmanut time što smatra da je njegovo vjersko (imansko) stanje stabilno. Uprkos tome što on nema nekog udjela u...
video

Najveći stepen robovanja Allahu

U ovom kratkom video klipu saznajte koji je to najveći stepen robovanja Allahu Uzvišenom i kako ga postići. Priprema: Menhedz.com
Uslovi šehadeta la ilahe illAllah

Poučno kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, dž.š.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen...
Pejsaz-prelijepo-640

Onaj ko čini dobra djela neće nikad biti ponižen od Allaha

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činilac dobra je zaštićen od zlog uništenja.” (Al-Silsilah al-Sahihah) Kada su smutnje tek nastupile, Talk...
video

Ostavi kukanje i počni sa radom!

Kratko i poučno!
dova

Ključevi uspjeha: Zar zaista ne mogu bez Allahove pomoći ni koliko tren oka?

Dovimo i ujutru i naveče sa dovom koja je pritvrđena od našeg Vjerovjesnika sallallahu lajhi ve sellem: "O Živi, o Vječni, sa tvojom milošču...
kuran

Zašto mi ne plačemo kada učimo Kur'an?

Selamu alejkum ve rahmetullah... Plemenita braćo, ponekad učeći Kur'an pitamo se: Zašto učenje Kur’ana nema uticaja na nas kao što je bio sličaj sa ashabima,...
Kuran-srcevideo

Fascinirajuće učenje Kur'ana: Sura El-Vakia sa prijevodom

Pokušajte da ne zaplačete na ovo fascinirajuće učenje Kur'ana. Učač Omar Hišam uči suru El-Vakia (Događaj). Video je sa prevodom na bosanski jezik, što...

Novo u Edeb

Čitajte još...

video

Priča o Karunu, čovjeku čije je ključeve od riznica nosila grupa...

Pogledajte poučnu kur'ansku priču o Karunu, jednom od najbogatijih silnika u historiji ljudskog roda.