Ali el-Hudajr

Naslovna Savremeni učenjaci Ali el-Hudajr
tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

Rođenje Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Tekfir

Ko sve ima pravo da tekfiri?

Pitanje: Ko ima pravo da tekfiri određenu osobu? Da li je dozvoljeno običnom čovjeku koji poznaje propise i prepreke tekfira da tekfiri određenu osobu koja...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

more, bura

O, nevoljnici! Allahu se obratite, On će vam pomoći

Rekao je Uzvišeni Allah: "Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje....