Ali el-Hudajr

Biografija, tekstovi i fetve šejha Alija el-Hudajra.

rukje i hamajlije

Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama

0
Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama
u širk spada nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja

Nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja

0
Poglavlje o tome da u širk spada nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja
kufr u taguta, prijateljevanje sa nevjernicima,

Poglavlje o značenju tevhida: Mesele kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje...

0
Cijenjeni čitaoci, u nastavku je šesto poglavlje iz djela Muhtesar – komentar Knjige tevhida od uvaženog šejha Alija el-Hudajra, jednog od najvećih živućih učenjaka na polju islamskog ubjeđenja – akide. Ovo poglavlje obiluje jako korisnim meselama o značenju tevhida poput mesela kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje obilježja nevjerstva, upošljavanja kafira, rada za kafire, te o drugim bitnim savremenim meselama.
Islamske teme

Najviše čega se Poslanik a.s. bojao za vjernike

0
Najviše čega se Poslanik a.s. bojao za vjernike
Allahov oprost

Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima...

Hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim...
akida, islamsko vjerovanje

Ko su oni koji će ući u Džennet bez polaganja računa

0
Poglavlje o tome da će onaj ko ostvari tevhid ući u Džennet bez polaganja računa
sehadet la ilahe illallah

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe...

0
O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo lice
hadis, sunnet

Hadis Ubade ibn Samita i mesele vezana za njega

0
Hadis Ubade ibn Samita i mesele vezana za njega
hadis muaza

Hadis Mu'aza ibn Džebela i šerijatsjke mesele vezane za njega

0
Hadis Mu'aza ibn Džebela i šerijatsjke mesele vezane za njega
zatvor iskusenje strah

Da li je dovoljno da se čovjeku zaprijeti zatvorom ili udaranjem da bi se...

0
Da li je dovoljno da se čovjeku zaprijeti zatvorom ili udaranjem da bi se to smatralo prisilom ili se mora desiti zatvor i udaranje?
tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

0
Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

Šejh Abdul-Aziz b. Baz je dozvolio šejhu Aliju b. Hudajru izdavanje fetvi i odgovore na vjerska i (šerijatsko) naučna pitanja pa je šejh postao kao pouzdani izvor za akidetska pitanja i tumač sunneta, šerijata i vjere islama.

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Zbog jedne žene – priča o Ibrahimu a.s. i Hadžeri

0
Kratko i predivno kazivanje o Ibrahimu alejhis-selam i njegovoj supruzi, njenim postupcima, njenoj bogobojatnosti i vjerovanju u Allaha dž.š.