tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

0
Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

0
Rođenje Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Tekfir

Ko sve ima pravo da tekfiri?

0
Pitanje: Ko ima pravo da tekfiri određenu osobu? Da li je dozvoljeno običnom čovjeku koji poznaje propise i prepreke tekfira da tekfiri određenu osobu koja...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

bismillah slika

Dokaz da Allah nije zadovoljan tobom

0
Sufjan, rahimehullah, kaže: "Hasan kaže: 'Ko bude zadovoljan onim što mu je Allah udijelio, to će mu biti dovoljno i Allah će mu u...
Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija