Ali el-Hudajr

Biografija, tekstovi i fetve šejha Alija el-Hudajra.

Traženje utočišta (isti'aza) od nekog drugog mimo Allaha i mesele vezane za ovo

Poglavlje o tome da je od širka isti'aza - traženje utočišta - od nekog drugog mimo Allaha

Zavjetovanje nekom drugom mimo Allaha je djelo velikog širka

0
Zavjetovanje nekom drugom mimo Allaha je djelo velikog širka

U mjestima u kojima se čini nepokornost Allahu, kao i mjestima širka, ne treba...

0
Autor ovim poglavljem želi da pojasni da se u mjestima u kojima se čini nepokornost Allahu, kao i mjestima širka, ne treba činiti ibadet Allahu.
klanje nekom drugom mimo Allahu

Poglavlje o onome što se prenosi o klanju radi nekog drugog mimo Allaha

Poglavlje o onome što se prenosi o klanju radi nekog drugog mimo Allaha

Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično

0
Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično
rukje i hamajlije

Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama

0
Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama
u širk spada nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja

Nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja

0
Poglavlje o tome da u širk spada nošenje narukvice, konca, i tome slično radi otklanjanja nevolje ili njenog sprečavanja
kufr u taguta, prijateljevanje sa nevjernicima,

Poglavlje o značenju tevhida: Mesele kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje...

0
Cijenjeni čitaoci, u nastavku je šesto poglavlje iz djela Muhtesar – komentar Knjige tevhida od uvaženog šejha Alija el-Hudajra, jednog od najvećih živućih učenjaka na polju islamskog ubjeđenja – akide. Ovo poglavlje obiluje jako korisnim meselama o značenju tevhida poput mesela kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje obilježja nevjerstva, upošljavanja kafira, rada za kafire, te o drugim bitnim savremenim meselama.
tevhid islam, poziv u tevhid

Poziv u tevhid i šerijatska pitanja vezana za njega

0
Poglavlje o pozivu u svjedočenje da nema drugog božanstva [koje zaslužuje ibadet] osim Allaha
Islamske teme

Najviše čega se Poslanik a.s. bojao za vjernike

0
Najviše čega se Poslanik a.s. bojao za vjernike
Allahov oprost

Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima...

Hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim...
akida, islamsko vjerovanje

Ko su oni koji će ući u Džennet bez polaganja računa

0
Poglavlje o tome da će onaj ko ostvari tevhid ući u Džennet bez polaganja računa

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Ko požuruje Dan proživljenja?

0
U ovom kratkom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, objašnjava ko od vjerenika, a ko od nevjernika požuruje dan proživljenja.Priprema: Menhedz.com