tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

0
Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

0
Rođenje Njegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Tekfir

Ko sve ima pravo da tekfiri?

0
Pitanje: Ko ima pravo da tekfiri određenu osobu? Da li je dozvoljeno običnom čovjeku koji poznaje propise i prepreke tekfira da tekfiri određenu osobu koja...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Menhedz islamski sajt

O NAMA

0
Danas je skoro nemoguće naći frakciju koja se pripisuje islamu a da se ne poziva na Kur'an ili Sunnet. Ove frakcije su često međusobno...
Irdža, murdžizam, Sulejman el Ulvan

Ko su murdžije