Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

RođenjeNjegovo ime je Ali b. Hudajr b. Fehd el- Hudajr rođen je 1374 h. u Rijadu. Šejh je završio fakultet „Usulud-din“ na univrzitetu el-Imam...
Tekfir

Ko sve ima pravo da tekfiri?

0
Pitanje:Ko ima pravo da tekfiri određenu osobu? Da li je dozvoljeno običnom čovjeku koji poznaje propise i prepreke tekfira da tekfiri određenu osobu koja...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Šta je ibadet, kada je neko djelo(vanje) ibadet

0
ŠTA JE IBADET? lbadet je pojam koji obuhvaća sve što Allah, dž.š., voli i ćime je zadovoljan, ne samo rijeći i djela nego i tajne,...