Fetve o zenskim pitanjima

Da li je žena nečista kada je u hajzu i nifasu (menstruacija i postporođajni...

0
Pitanje: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio ući u moj stan argumentirajući svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od...
Fetve o zenskim pitanjima

Način na koji se žena kupa (gusul) nakon spolnog akta, poluciranja (džunupluka) i menstruacije

0
Pitanje: Postoji li razlika u načinu kupanja muškarca i ženske osobe nakon spolnog akta i poluciranja? Da li žena treba rasplesti kosu ili je...
Fetve o zenskim pitanjima

Kako će postupiti žena kod koje menstruacija potraje više od uobičajene

0
Slučaj kada menstruacija potraje više od uobičajene PITANJE: Kakav je tretman žene kojoj mjesečni ciklus traje sedam ili osam dana, a zatim jednom ili dvaput...

Kako će u pogledu islamskih propisa postupiti žena koja abortira ili pobaci plod

0
Pitanje: Dešava se da neke trudne žene abortiraju, a kod zametka su se već formirali tjelesni organi, dok se kod drugih žena to dešava...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve, muslimanka, fetve za žene

Da li je Šerijatom dozvoljeno da žena gleda u sve dijelove tijela svoga muža...

0
Gledanje u sve dijelove tijela bez ograničenja Pitanje: Da li je Šerijatom dozvoljeno da žena gleda u sve dijelove tijela svoga muža i obrnuto, s...
Fetve o zenskim pitanjima

Da li smije čitati Kur'an žena kojoj je, dok je bila džunup, nastupilo mjesečno...

0
Pitanje: U jednoj fetvi ste spomenuli da žena koja je u hajzu (menstruaciji) nije obavezna okupati se zbog džunupluka, jer to ne rezultira nikakve pravne...
islam

Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge

0
Mehr i suprugina privatna imovina PITANJE: Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge uz njen pristanak i da ga pripoji svojoj imovini...
zena, knjiga, ljepota

Šta treba učiniti onaj ko sa svojom suprugom ima snošaj prije negoli se ona...

0
Pitanje: Imao sam snošaj sa svojom suprugom prije negoli je ona postala potpuno čista od hajza (menstruacije), tj. ostalo je još nešto malo žućkaste tekućine....
nikab burka

Da li je nikab uslov ispravnosti islamskog odjevanja?

0
Hvala pripada samo Allahu. Hidžab u jeziku znači zastor. Hidžab je naziv za sve ono što prekriva, i sve ono što razdvaja izmedju dvije stvari...

Značenje hadisa da su žene krnjave vjere i razuma

0
PITANJE: Stalno slušamo časni hadis: žene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere; neki muškarci citiraju ga samo kao vid omalovažavanja žene. Molimo Vašu eminenciju da...
Fetve o zenskim pitanjima

Kako će žena potrati kosu prilikom uzimanja abdesta

0
Pitanje: Na koji način će žena potrati svoju glavu (kosu) prilikom uzimanja abdesta i kakav je tretman potiranja samo jednog dijela glave u slučaju...

Novina na sajtu

koga meleki proklinju

Koga meleki proklinju

0
Postoje i nesretnici, oni koje meleki proklinju i protiv kojih čine dovu. Allah, subhanehu ve teala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili su nas i o tome.

Čitajte još