Naslovnica Fetve Fetve o ženskim pitanjima

Fetve o ženskim pitanjima

Fetve o ženskim pitanjima

islam

Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge

PITANJE: Da li je dozvoljeno da muž prisvoji imovinu svoje supruge uz njen pristanak i da ga pripoji svojoj imovini ili mora postojati suglasnost njihove djece?
Fetve o zenskim pitanjima

Način na koji se žena kupa (gusul) nakon spolnog akta, poluciranja (džunupluka) i menstruacije

Način na koji se žena kupa (gusul) nakon spolnog akta, poluciranja (džunupluka) i menstruacije
muslimanke, cvijeće, Kuran

Propisi vezani za žene: Propisi hajza, istihaze i nifasa

Propisi vezani za žene: Propisi hajza, istihaze i nifasa
Fetve o zenskim pitanjima

Da li je žena nečista kada je u hajzu i nifasu (menstruacija i postporođajni...

Pitanje: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio ući u moj stan argumentirajući svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od...
Fetve o zenskim pitanjima

Kako će postupiti žena kod koje menstruacija potraje više od uobičajene

Slučaj kada menstruacija potraje više od uobičajenePITANJE: Kakav je tretman žene kojoj mjesečni ciklus traje sedam ili osam dana, a zatim jednom ili dvaput...

Kako će u pogledu islamskih propisa postupiti žena koja abortira ili pobaci plod

0
Pitanje: Dešava se da neke trudne žene abortiraju, a kod zametka su se već formirali tjelesni organi, dok se kod drugih žena to dešava...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve, muslimanka, fetve za žene

Da li je Šerijatom dozvoljeno da žena gleda u sve dijelove tijela svoga muža...

Gledanje u sve dijelove tijela bez ograničenjaPitanje: Da li je Šerijatom dozvoljeno da žena gleda u sve dijelove tijela svoga muža i obrnuto, s...
Fetve o zenskim pitanjima

Da li smije čitati Kur'an žena kojoj je, dok je bila džunup, nastupilo mjesečno...

Pitanje: U jednoj fetvi ste spomenuli da žena koja je u hajzu (menstruaciji) nije obavezna okupati se zbog džunupluka, jer to ne rezultira nikakve pravne...
zena, knjiga, ljepota

Šta treba učiniti onaj ko sa svojom suprugom ima snošaj prije negoli se ona...

Pitanje: Imao sam snošaj sa svojom suprugom prije negoli je ona postala potpuno čista od hajza (menstruacije), tj. ostalo je još nešto malo žućkaste tekućine....
nikab burka

Da li je nikab uslov ispravnosti islamskog odjevanja?

Hvala pripada samo Allahu.Hidžab u jeziku znači zastor. Hidžab je naziv za sve ono što prekriva, i sve ono što razdvaja izmedju dvije stvari...

Značenje hadisa da su žene krnjave vjere i razuma

PITANJE:Stalno slušamo časni hadis: žene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere; neki muškarci citiraju ga samo kao vid omalovažavanja žene. Molimo Vašu eminenciju da...
Fetve o zenskim pitanjima

Kako će žena potrati kosu prilikom uzimanja abdesta

Pitanje: Na koji način će žena potrati svoju glavu (kosu) prilikom uzimanja abdesta i kakav je tretman potiranja samo jednog dijela glave u slučaju...

Novina na sajtu

Čitajte još