Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Abdul-Aziz Radžihi

Biografija šejha Abdul-Aziza Radžihija

0
Puno ime ovog uvaženog šejha je Abdul-Aziz b. Abdullah b. Abdur-Rahman er-Radžihi. Rođen je 1360. h.g. u gradu El-Bukejrijja, u pokrajini El-Kasim, gdje počinje...