Fetve iz akide

Naslovna Fetve Fetve iz akide
Fetve iz akide - islamskog vjerovanja
Ahiret i kabur

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu?

Pitanje: Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu? Odgovor: Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje...
zastave

Nošenje zastava i obilježja nevjerničkih država

Shodno svemu spomenutom, nema sumnje da je od vidova prijateljevanja sa nevjernicima-poistovjećivanje sa njima, i da je nošenje odjeće na kojoj su njihova obilježja, kao što je krst i td, i nastojanje nošenja njihovih slika, navijanje za njihove sportske klubove, nošenje njihovih zastava na vozilima, u svojim kućama ili prodavnicama, kao i nazivanje njihovim imenima koja su specifična za njih, kao i pozivanje da se njima iskazuje ljubav i druženje, kao i hvalisanje pripisivanjem njima, ili njihovim glavešinama, kao i divljenje njihovim prohtjevima i idejama koje su u suprotnosti sa islamom, oni ne znaju da sa takvim njihovim postupkom ruše osnovu od osnova islama u njima samima a i kod drugih muslimana, i da time ummetu samo slabost povjećavaju, svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo.
sihr

Osoba koja obavještava one koji joj dođu o njihovim intimnim i tajnim stvarima

Pitanje: Jedan od velikih lažljivaca tvrdi kako poznaje stvari iz domena gajba – nepoznatog. To čini putem učenja nekih tekstova epileptičnim osobama. Isto tako, bolesnicima...
džinni, šejtani

Zašto šejtan mrzi čovjeka

PITANJE: Želim da znam neke informacije o šejtanu. Da li mi možeš pomoći? ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu. Kad je Iblis, Allah ga prokleo, odbio učiniti sedždu Ademu,...
poucna prica

Da li se mudžahidu koji je poginuo na moru oprašta čak i dug?

Pitanje: Da li je ovaj hadis vjerodostojan ili nije: “Šehidu se opraštaju svi grijesi, pa čak i dug i emanet”; i ako je vjerodostojan ko...
Primljenost djela

Koji su uslovi da bi djelo bilo primljeno kod Allaha?

Pitanje: Kada Allah prima djelo roba? I koji su to uslovi koje treba ispuniti da bi djelo bilo dobro, i prihvaćeno kod Allaha? Odgovor: Zahvala pripada...
Mushaf, Kuran, cvijeće

Uživanje žena u Džennetu

Pitanje: Ako je Allah počastio muškarce u Džennetu sa hurijama krupinih očiju kao nagradu, šta će onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u Džennet...
Bismillah

Šejtanove vesvese i očiti iman

Pitanje: Prije sam činio određene grijehe kao što je gledanje filmova i slično zatim sam se pokajao Allahu subhanehu ve te'ala i hvala Allahu....
Slika prirode

Odnos prema blagodatima i odagnavanje nedaća zahvalom

Pitanje: Cijenjeni šejh, ja sam Jordanac porijeklom a živim u Saudijskoj Arabiji. U veoma kratkom vremenu desilo mi se nekoliko saobraćajnih nezgoda. Želio bih...
hamajlija

Vrste zapisa. Da li je dozvoljeno koristiti zapise (talismane) sačinjene od Kur'ana i sunnetskih...

Talismani (zapisi) Terminološko značenje talismana (zapisa): ono što se vješa na djecu i druge da ih čuva od uroka. Vrste talismana 1. Talismani sačinjeni od Kur’ana i sunnetskih...
islamske teme 2

Analiza govora: „Ima otkrivenih koje su bolje od mnogih pokrivenih!“

Pitanje: Da li je ispravan govor određenih ljudi: „Ispovijedanje vjere je srcem, pa možda gologlava koja posti je bolja od pokrivene koja je pokvarena!“, isto...
el-hajjul-kajjum

Najveće Allahovo ime i ajeti u kojima je ono spomenuto

Pitanje: Živi i Vječni (El-Hajju-l-Qajjum, ar.  الْحَيُّ الْقَيُّومُ) – Allahovo je najveće ime.¹ Ako se čovjek njime obrati Allahu, On će mu uslišati dovu. Ovo...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Fetve iz akide

Da li se prima ibadet ako se rijaluk (pretvaranje) pojavi u...

Pitanje: Da li čovjek ima nagradu za djelo koje otpočne sa rijalukom, ali zatim u toku samog djela ispravi nijet te bude samo radi Allaha?...
Kako pobjediti ocaj i depresiju

Kako pobjediti očaj