Fetve iz akide

Naslovna Fetve Fetve iz akide
Fetve iz akide - islamskog vjerovanja
Fetve iz akide

Može li čovjek znati da li su mu djela prihvaćena kod Allaha?

Pitanje: Koji su znakovi da je djelo prihvaćeno? Može li osoba osjetiti ovo prihvatanje; može li osjetiti da je djelo prihvaćeno? Odgovor: Čovjek ne zna...
Slika prikazuje vid sufijskog pozdravljanja. Ovo je vid naklanjanja koje je harama postoje i druge varijatnte naklanjanja.

Naklanjanje prilikom pozdrava

Naklanjanje prilikom pozdrava je zabranjeno. Tirmizi prenosi da su pitali Allahovog Poslanika o čovjeku koji se nakloni kada se susretne sa svojim bratom. Na...
Habibullah Poslanik Muhammed

Razlika između vjerovjesnika i poslanika

Pitanje: Kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika? Odogovor: Učanjaci zastupaju nekoliko mišljenja u smislu razlikovanja između vjerovjesnika i poslanika od kojih su najpoznatija: • Da je...
Ostavljanje namaza

Da li ostavljanje ibadeta može biti širk?

Pitanje: Uvaženi šejhu, imam Muslim bilježi hadis u kojem Poslanik alejhis-salatu ves-selam kaže: „Doista, između čovjeka, i između širka i kufra je ostavljanje namaza“.¹ ...
Ahiret i kabur

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu?

Pitanje: Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu? Odgovor: Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje...
zastave

Nošenje zastava i obilježja nevjerničkih država

Shodno svemu spomenutom, nema sumnje da je od vidova prijateljevanja sa nevjernicima-poistovjećivanje sa njima, i da je nošenje odjeće na kojoj su njihova obilježja, kao što je krst i td, i nastojanje nošenja njihovih slika, navijanje za njihove sportske klubove, nošenje njihovih zastava na vozilima, u svojim kućama ili prodavnicama, kao i nazivanje njihovim imenima koja su specifična za njih, kao i pozivanje da se njima iskazuje ljubav i druženje, kao i hvalisanje pripisivanjem njima, ili njihovim glavešinama, kao i divljenje njihovim prohtjevima i idejama koje su u suprotnosti sa islamom, oni ne znaju da sa takvim njihovim postupkom ruše osnovu od osnova islama u njima samima a i kod drugih muslimana, i da time ummetu samo slabost povjećavaju, svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo.
sihr

Osoba koja obavještava one koji joj dođu o njihovim intimnim i tajnim stvarima

Pitanje: Jedan od velikih lažljivaca tvrdi kako poznaje stvari iz domena gajba – nepoznatog. To čini putem učenja nekih tekstova epileptičnim osobama. Isto tako, bolesnicima...
džinni, šejtani

Zašto šejtan mrzi čovjeka

PITANJE: Želim da znam neke informacije o šejtanu. Da li mi možeš pomoći? ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu. Kad je Iblis, Allah ga prokleo, odbio učiniti sedždu Ademu,...
poucna prica

Da li se mudžahidu koji je poginuo na moru oprašta čak i dug?

Pitanje: Da li je ovaj hadis vjerodostojan ili nije: “Šehidu se opraštaju svi grijesi, pa čak i dug i emanet”; i ako je vjerodostojan ko...
Primljenost djela

Koji su uslovi da bi djelo bilo primljeno kod Allaha?

Pitanje: Kada Allah prima djelo roba? I koji su to uslovi koje treba ispuniti da bi djelo bilo dobro, i prihvaćeno kod Allaha? Odgovor: Zahvala pripada...
Mushaf, Kuran, cvijeće

Uživanje žena u Džennetu

Pitanje: Ako je Allah počastio muškarce u Džennetu sa hurijama krupinih očiju kao nagradu, šta će onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u Džennet...
Bismillah

Šejtanove vesvese i očiti iman

Pitanje: Prije sam činio određene grijehe kao što je gledanje filmova i slično zatim sam se pokajao Allahu subhanehu ve te'ala i hvala Allahu....

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg miljenika Muhammeda, na njegovu čestitu porodicu i pravedne ashabe, i sve...