Fetve iz akide

Naslovna Fetve Fetve iz akide
Fetve iz akide - islamskog vjerovanja
islamske teme 2

Analiza govora: „Ima otkrivenih koje su bolje od mnogih pokrivenih!“

Pitanje: Da li je ispravan govor određenih ljudi: „Ispovijedanje vjere je srcem, pa možda gologlava koja posti je bolja od pokrivene koja je pokvarena!“, isto...
el-hajjul-kajjum

Najveće Allahovo ime i ajeti u kojima je ono spomenuto

Pitanje: Živi i Vječni (El-Hajju-l-Qajjum, ar.  الْحَيُّ الْقَيُّومُ) – Allahovo je najveće ime.¹ Ako se čovjek njime obrati Allahu, On će mu uslišati dovu. Ovo...
tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
Dzehennem i kazna

Čovjek koji će vući svoja crijeva u Džehennemu

Neki će hodati u Vatri vukući za sobom svoja crijeva. Vjerovjesnik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) je vidio kako ´Amr bin Luhejj vuče svoja...
svjetlo, kapija, islam

Da li će nevjerniku koristiti njegova dobra djela na ahiretu?

Pitanje: Ako neka osoba, koja nije musliman, proživi svoj životni vijek ne čineći velike grijehe, a na drugoj strani bude činila dobra djela koliko bude...
izgubljena osoba

Kada treba dati prednost nadi u Allahovu milost nad strahom od Njega, a kada...

Pitanje: Kada musliman treba dati prednost nadi u Allahovu milost nad strahom od Njega (kada treba učiniti da prevlada nada nad strahom)? A kada treba...
Fetve iz akide

Propis osobe koja je, pet godina prije svoje smrti, ostavila namaz u postpunosti

Pitanje: Od kako znam za sebe moj otac je obavljao namaz i učio Ku'ran, ali, negdje oko pet godina, prije njegove smrti prestao je...
fetve islamske teme

Da li je ćovjek griješan za zle misli koje mu naidju o drugom muslimanu

Pitanje: Da li meleki izgovaraju amin na ono što pomislimo u duši? Znam da izgovaraju amin na dove koje izgovorimo, ali šta ako poželimo nešto...
fetve islamske teme

Da li održavanje rodbinskih veza produžava život, i kako to razumijeti?

Pitanje: Da li možete da mi protumačite ovaj hadis: "Enes, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 'Koga raduje da mu...
sirk

Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao među narodima

Tevhid, priznavanje Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće, osnova je kod Ademovih sinova, ljudskog roda, dok je širk taj koji se pojavio i ušao među njih,...
grey background

Pojava vesvesa i njihovo liječenje

Zbog opasnosti ovog problema, te njegove prisutnosti kod većine muslimana danas, odlučili smo da prevedemo govor Šejhul-islama Ibn Temijje, rahimehullah, koji podrobno i na...
ghost

Zašto nam je onemogućeno da vidimo Iblisa

Imam Ebul-Feradž Ibnul-Dževzi to objašnjava na sljedeći način, pa kaže: "O brate moj, zaista, kada je Uzvišeni Allah oružnio Iblisa, i prokleo ga, te učinio...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

birds_forest-640

Bolest slabljenja imana (vjerovanja)

Zahvala Allahu, Njega slavimo i od njega pomoć i oprost tražimo. Tražimo utočište kod Allaha od zla naših duša i od posljedica naših loših...