Fetve iz akide

Naslovna Fetve Fetve iz akide
Fetve iz akide - islamskog vjerovanja
izgubljena osoba

Kada treba dati prednost nadi u Allahovu milost nad strahom od Njega, a kada...

Pitanje: Kada musliman treba dati prednost nadi u Allahovu milost nad strahom od Njega (kada treba učiniti da prevlada nada nad strahom)? A kada treba...
Fetve iz akide

Propis osobe koja je, pet godina prije svoje smrti, ostavila namaz u postpunosti

Pitanje: Od kako znam za sebe moj otac je obavljao namaz i učio Ku'ran, ali, negdje oko pet godina, prije njegove smrti prestao je...
fetve islamske teme

Da li je ćovjek griješan za zle misli koje mu naidju o drugom muslimanu

Pitanje: Da li meleki izgovaraju amin na ono što pomislimo u duši? Znam da izgovaraju amin na dove koje izgovorimo, ali šta ako poželimo nešto...
fetve islamske teme

Da li održavanje rodbinskih veza produžava život, i kako to razumijeti?

Pitanje: Da li možete da mi protumačite ovaj hadis: "Enes, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 'Koga raduje da mu...
sirk

Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao među narodima

Tevhid, priznavanje Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće, osnova je kod Ademovih sinova, ljudskog roda, dok je širk taj koji se pojavio i ušao među njih,...
grey background

Pojava vesvesa i njihovo liječenje

Zbog opasnosti ovog problema, te njegove prisutnosti kod većine muslimana danas, odlučili smo da prevedemo govor Šejhul-islama Ibn Temijje, rahimehullah, koji podrobno i na...
ghost

Zašto nam je onemogućeno da vidimo Iblisa

Imam Ebul-Feradž Ibnul-Dževzi to objašnjava na sljedeći način, pa kaže: "O brate moj, zaista, kada je Uzvišeni Allah oružnio Iblisa, i prokleo ga, te učinio...
Dzinnski svijet

Da li postoje situacije kada možemo vidjeti džine?

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah je upitan o riječima Uzvišenog: „On vas, doista, vidi; on i potomstvo njegovo, odakle vi njih ne vidite“ (El-'Araf: 27)....
islam

Znate li šta znači šehadet da nema drugog boga osim Allaha i koji su...

KOJE MJESTO ZAUZIMAJU DVA SVJEDOČENJA (ŠEHADETA) U VJERI? Čovjek ne može ući u vjeru osim sa svjedočenjem da je samo Allah Bog, a da je...
islam

Da li može biti spašen čovjek koji danas slijedi drugu vjeru mimo islama?

KOJA JE TO VJERA KOJU JE ODREDIO UZVIŠENI ALLAH DA SE SAMO PO NJOJ NJEMU ROBUJE? To je čista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim a.s....
starac-namaz

Bez ispunjenja ovih uvjeta ibadet roba je nevažeći

KOLIKO UVJETA IMA IBADET (ROBOVANJE)? Tri su uvjeta ibadetu: - Prvi je čvrsta odluka bez kojeg ibadet ne može postojati. - Drugi je iskrena odluka. - Treći je...
Kaligrafija

Kako Allahovi robovi znaju šta Allah voli i čime je On zadovoljan?

To su saznali od poslanika koje je Allah dž.š. poslao ljudima i iz Objave objavljivane preko poslanika u kojoj je Svevišnji odredio što voli...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Da li neko može vidjeti Uzvišenog Allaha na dunjaluku

Pitanje: Da li neko može vidjeti Uzvišenog Allaha na dunjaluku, svejedno bio on vjernik ili nevjernik, ili je to pak, moguće samo za vjernike? Odgovor: Sva hvala...