Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Da li je ispravno kazati da Allah sjedi nad Aršom?

0
Da li je ispravno mišljenje koje zastupaju određeni islamski učenjaci da Uzvišeni Allah sjedi na Aršu, naravno onako kako to samo Njemu dolikuje.
poslanikove fetve

Poslanikove fetve o zavjetima i zakletvama

Poslanikove fetve o zavjetima i zakletvama
Dova, musliman dovi

Da li li se veliki grijesi brišu dovama?

0
Da li li se veliki grijesi brišu dovama?
dova

Da li smijem tražiti od drugih da dove za mene?

0
Da li smijem tražiti od drugih da dove za mene?
savjetovanje-sa-advokatom

Propis savjetovanja sa advokatom?

0
Propis savjetovanja sa advokatom?

Koji je propis osobe koja vrijeđa Allaha i vjeru, da li se od njega...

Koji je propis osobe koja vrijeđa Allaha i vjeru, da li se od njega prima pokajanje i kako da se iskupi
Darvinova teorija - islamski stav

Kakav je šerijatski propis o Darvinovoj teoriji da je čovjek postao od majmuna

0
Pitanje: Postoji teorija koja kaže da je osnova čovjeka (tj. daleki predak čovjeka, op.M) od majmuna, a zatim da se desilo razvijanje se dok nije to stvorenje postalo čovjek. Kakav je šerijatski propis za ovaj govor koji nazivaju Darvinovom teorijom?
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Koji su uvjeti za pokajanje čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru i...

Pitanje: Koji je propis čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru, koji su uslovi za pokajanje od ovog grijeha i da li se brak takvog razvrgava?
fetve

Kako se ophoditi prema onome ko vrijeđa vjeru i da li se družiti sa...

0
Pitanje: Imam prijatelja koji vrijeđa vjeru. Kako da se ophodim sa njim, jer ja se uvijek sa njim družim, a on ponavlja psovke i vrijeđanja?
Fetve iz akide

Propis onoga ko vrijeđa vjeru i da li se nad njim vrši smrtna kazna...

0
Pitanje: Postoji osoba koja je neznalica po pitanju vjere i koja psuje i vrijeđa vjeru, pa kakav je njegov propis i šta treba da uradi kada spozna svoju grešku?
islamske fetve

Da li je ženama dozvoljeno da posjećuju kaburove

0
Pitanje: Preselio je otac moje tetke, tetka je posjetila njegov kabur jednom, sada hoće ponovo da ga posjeti, a ja sam čuo hadis čije je značenje zabranjenost ženama da posjećuju kaburove. Da li je taj hadis vjerodostojan, i ako je vjerodostojan, da li je ona učinila grijeh koji iziskuje otkup (kefaret)?
iskusenja-u dobru i u zlu

Da li čovjek biva iskušavan samo u zlu?

Pitanje: Čuo sam kako neki učeni govore daje osnova da musliman bude iskušavan shodno njegovom imanu, i spomenuli su da je, također, od iskušenja ako čovjek ne bude imao iskušenje, pa bih vas zamolio da mi ovo malo detaljnije pojasnite?

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Šta je to tewhid rububije

2
Tevhid rububijje je izražavanje Allahove Jednoće u Njegovim djelima tako što ćeš vjerovati da je On jedini Stvoritelj svih stvorenja...