teoba, tevba, pokajanje, istigfar

Kakvo je to iskreno pokajanje?

0
Kakvo je to iskreno pokajanje?
šta je iman, definicija imana, ruknovi imana

Šta je zapravo iman i koji su njegovi temelji?

0
Iman je ubjeđenje srcem (bez imalo sumnje), izgovaranje jezikom i praktična potvrda djelima. Povećava se pokornošću a smanjuje griješenjem.
islamske teme

Da li se zna tačan broj Allahovih lijepih imena?

0
Allahova lijepa imena nisu precizirana određenim brojem, jer Uzvišeni Allah ima imena koja je zadržao kod Sebe.
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide, islam, Mekka, Kaba

Da li je Allah Svojim Bićem na svakome mjestu?

0
Upravo zbog toga, kazati da je Allah Svojim Bićem na svakome mjestu u suprotnosti je sa spoznajom da je Uzvišeni Allah odvojen od stvorenja.
Tevhid, tewhid

Šta je to tevhidul-esmai ve sifat

0
Tri vrste tewhida. Šta je to tevhidul-esmai ve sifat?
Zalazak sunca

Ahiretske posljedice otpadništva zbog ostavljanja namaza

0
Posljedice ostavljanja namaza vezane za ahiret
Namaz

Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza

0
Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza
namaz sedzda

Propis o onome koji ostavlja namaz

0
Ovo je jedno od velikih naučnih islamskih pitanja. Učenjaci prvih i zadnjih generacija su se razišli oko njega.
Poslanikov kabur

Da li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka?

0
Da li u ilahiji "U Medinu pošao bih" ima širka, u dijelu (gdje se kaže) Pružaš pomoć potrebnome i lijek si srcu ranjenome?
fetve, odgovori iz islama

Sedamdeset hiljada ljudi će ući u Džennet bez polaganja računa

0
U Buharijevom Sahihu zabilježen je hadis u kojem se navodi da će u Džennet ući sedamdeset hiljada ljudi. Broj ljudi u prve tri generacije otprilike iznosi sedamdeset hiljada. Da li postoji i drugo tumačenje ovoga hadisa?
Kandilj, džamija, islam

Šta je to tevhid el-uluhije

0
Tevhid el-uluhijje je izdvajanje Allaha teala u ibadetu, pa se ne obožava niko mimo Njega, niti se doziva (moli) neko drugi, niti se traži pomoć od nekoga mimo Njega, niti se zavjetuje i kolje kurban osim Njemu...
starac-namaz

Bez ispunjenja ovih uvjeta ibadet roba je nevažeći

0
Ovo su tri uvjeta koje čovjek mora ispuniti da bi njegov ibadet bio ispravan i prihvaćen kod Allaha.

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...