Naslovnica Menhedž

Menhedž

Menhedž, pojašnjenje menhedža, slijeđenje selefa, otklanjanje šubhi…

Zašto su se Arapi borili protiv Poslanika a.s. || šejh Ebu Ishak el Huvejni

0
Šejh Ebu Ishak el Huvejni, jedan od najvećih učenjaka današnjice, govori o jednom ruknu (temelju) islama zbog kojeg su se arapi mušrici borili protiv Poslanika alejhisselam, pored toga što su vjerovali u Allaha, da On Uzvišeni sve stvara, usmrćuje i oživljava.
ucenjaci

Da li imamo potrebe za ulemom?

0
Pitanje: Kada s nekim od mojih voljenih drugova razgovaram o određenoj šerijatskoj temi, on mi se obraća sljedećim riječima: „Rekao je Allah, i rekao je Poslanik“ samo, i nemoj mi govoriti: „Rekli su učenjaci“, jer svaki musliman koji čita Kur'an i sunnet, treba se time zadovoljiti bez da za to ima potrebe za učenjacima. 
islamski brak

Vrste ljubavi: Kada je ljubav ibadet, a kada širk?

0
Vrste ljubavi: Kada je ljubav ibadet, a kada širk?
menhedz, hedija, poklon

Pripazi se da te ne obmanu daije koje pozivaju u slijepo pokoravanje vladaru

Znaj, Allah ti se smilovao, da govor o dokazima koji se odnose na pokornost vladaru važi isključivo za vladara koji je musliman. A to je onaj koji uspostavlja šerijat, i dinom rukovodi dunjaluk.
Glasanje za predsjedničkog kandidata

Šta je bolje i sigurnije za tvoj ahiret?

0
Šta je bolje i sigurnije po pitanju stvari oko čije dozvole se učenjaci razilaze: činiti je, ili pak kloniti se iste?
islamske teme, islam

Poslanik odbija vlast koju mu nude na račun njegove vjere (ders iz Poslanikovog životopisa)

0
Poslanik odbija vlast koju mu nude na račun njegove vjere (ders iz Poslanikovog životopisa)
Bismilla

Vrste širka po hanefijskoj ulemi

1
Potpuno nam je jasno nakon izlaganja prethodno spomenutih vrsta širka, da se ulema hanefijskog mezheba nije ograničila samo na govor o tevhidu rububijje, već...
kufr u taguta, prijateljevanje sa nevjernicima,

Poglavlje o značenju tevhida: Mesele kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje...

0
Cijenjeni čitaoci, u nastavku je šesto poglavlje iz djela Muhtesar – komentar Knjige tevhida od uvaženog šejha Alija el-Hudajra, jednog od najvećih živućih učenjaka na polju islamskog ubjeđenja – akide. Ovo poglavlje obiluje jako korisnim meselama o značenju tevhida poput mesela kufra u taguta, prijateljevanja sa kafirima, uzimanja državljanstva, nošenje obilježja nevjerstva, upošljavanja kafira, rada za kafire, te o drugim bitnim savremenim meselama.
razumijevanje-slobode-u-islamu

Razumijevanje slobode u islamu

Istinska sloboda ogleda se u pokornosti samo Allahu, dž.š., i u prihvatanju Njegovog programa za izvor zakonodavstva i suda među narodima i pojedincima, odbacujući sve druge zakone.
Izbjegavanje šejtanskog razuma

Izbjegavanje šejtanskog razuma

0
Zato zamisli nekoga ko posti cijeli dan, klanja cijelu noć, suzdržava se od svih dunjalučkih uživanja, i uprkos svemu nikad se ne rasrdi ili njegovo lice ne zacrveni Allaha radi i ne naređuje dobro a odvraća od zla – takav čovjek je najmrži Allahu i najmanje pobožan, i oni koji upadaju u velike grijehe su bolji kod Allaha od takve osobe.
Serijat sudjenje

Primjenjivanje zakona (propisa) koji nisu pomenuti u Kur'anu i sunnetu

Da li je dozvoljeno primjenjivanje zakona koji nisu pomenuti u Kur'anu i sunnetu?
islamske teme

Najkorisniji šejhovi su…

0
Sreo sam mnogo šejhova, i vidio da su različitih stanja, kao što se isto tako razlikuju u veličini i jačini znanja. Od njih najviše mi je koristilo druženje sa onim koji je radio po svom znanju, makar drugi bili učeniji i većeg znanja od njega.

Novo u Menhedž

Čitajte još...

Oni s kojima je druženje bolest

0
To su oni od čijeg druženja, ne samo da nema nikakve koristi, ni u vjeri ni ovosvjetskim stvarima, nego se zbog njega gubi i vjera i dunjaluk, ili jedno od njih dvoje.
islamski brak

Podstrek na brak