Menhedž

Naslovnica Menhedž
Menhedž, pojašnjenje menhedža, slijeđenje selefa, otklanjanje šubhi...

Novo u Menhedž

Čitajte još...

Sulejman-el-Ulvan fetve

Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom 2. dio (nekoliko fetvi...

O promjeni imena nakon što čovjek prihvati islam Upitan je (šejh Sulejman el-Ulvan) o promjeni imena nakon što čovjek prihvati islam pa je odgovorio: Promjena imena...