Tewhid

Naslovna Akida Tewhid
Tewhid, značenje tewhida, tewhid er rububijje, tewhid el uluhijje, tewhid esmai wes siffat.
islamske teme

Vrste nade: nada koja je ibadet Allahu, nada koja je širk, urodjena nada

Er-redža’ – nada Značenje: nadanje, priželjkivanje i očekivanje željene stvari. Vrste nade: Nada koja je ibadet Nada koja je ibadet, a koja se iskazuje samo u Allaha Jedinog...
tevhid

Propis onoga do koga nije došao poziv u islam

Pitanje: Da li će biti iz ovog ummeta onih koji se neće kažnjavati zbog neprihvatanja islama, jer poslanica islama nije stigla do njih, a...
islam

Vrste straha: Strah kao ibadet, strah kao veliki širk, dozvoljeni i zabranjeni strah

El-havf – strah Značenje: uzbuđenost koja nastaje predosjećanjem propasti ili štete. Vrste straha: 1. Veliki širk, a on je skriveni strah koji biva kada se čovjek boji...
islam, iman, islamske slike

Vrste ljubavi: Kada je ljubav ibadet, a kada širk?

Ljubav se dijeli na četiri vrste: 1. Ibadet, koji biva kada se voli Allah i sve ono što On Svevišnji voli. Dokaz za ovo su Njegove...
islam

Opće i posebno značenje islama, temelji islama

Jezičko značenje islama: predanje, prepuštanje, skrušenost. Šerijatsko značenje: 1. predanje Allahu tevhidom, 2. prepuštanje Njemu pokornošću, 3. odricanje od širka i njegovih sljedbenika. Opće i posebno značenje islama: a) Islam...
Licemjerstvo munafikluk

Licemjerstvo kao grijeh i nevjerstvo

Značenje licemjerstva: Jezičko značenje: skrivanje određene stvari. Šerijatsko značenje: pokazivanje islama uz istovremeno skrivanje nevjerstva i zla. Vrste licemjerstva: 1. veliko licemjerstvo u ubjeđenju, 2. malo licemjerstvo u djelima. Slijedi...
sibica

Šta je kufr – nevjerstvo i kako čovjek može zapasti u nevjerstvo, a misliti...

Kufr – nevjerstvo Jezičko značenje: prekrivanje. Šerijatsko značenje: suprotnost islamu. Vrste nevjerstva: 1. veliko nevjerstvo, 2. malo nevjerstvo. Veliko nevjerstvo Ovdje je potrebno obratiti pažnju na sljedeće stvari: 1. Značenje velikog nevjerstva:...
islamske teme 2

Koja su dva osnovna rukna tevhida bez kojih čovjek nije musliman?

Pitanje: Tevhid se može realizirati jedino ako se ispoštuju dva rukna (obavezna uvjeta). Možete li mi navesti koji su to uvjeti, potkrepljujući svaki od njih...
tagut

Šta je to tagut i zašto je bitno da ne vjerujemo u njega

Značenje taguta Jezičko značenje: Riječ tagut je od riječi et-tugjan što znači prelaženje granice. Šerijatsko značenje: Tagut je svaki onaj koji se izdigne i pređe preko svoje granice...
sirk

Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao među narodima

Tevhid, priznavanje Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće, osnova je kod Ademovih sinova, ljudskog roda, dok je širk taj koji se pojavio i ušao među njih,...
tevhid

Sedam koristi tevhida: Zašto treba da znamo šta je tevhid i da živimo u...

Značaj i vrijednost tevhida: 1. Tevhid je najznačajniji temelj islama Nemoguće je da čovjek uđe u islam i postane musliman a da ne posvjedoči u tevhid, Allahovu...
tevhid

Značenje i podjela tevhida (iz serijala “Lekcije iz vjerovanja koje treba naučiti napamet”)

Jezičko značenje: infinitiv glagola vehhade-juvehhidu-tevhiden, učiniti određenu stvar jednom, izdvojiti je između ostalih stvari. Primjer: Kada kažeš: “Neka niko osim Muhammeda ne izlazi iz kuće.”...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Uslovi šehadeta la ilahe illAllah

Poučno kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, dž.š.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen...