tagut i njegove vrste

Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

Pitanje: Koje je značenje taguta, i da li je svaki tagut nevjernik?
islamske teme

Da li se zna tačan broj Allahovih lijepih imena?

Allahova lijepa imena nisu precizirana određenim brojem, jer Uzvišeni Allah ima imena koja je zadržao kod Sebe.
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide, islam, Mekka, Kaba

Da li je Allah Svojim Bićem na svakome mjestu?

Upravo zbog toga, kazati da je Allah Svojim Bićem na svakome mjestu u suprotnosti je sa spoznajom da je Uzvišeni Allah odvojen od stvorenja.
sehadet la ilahe illallah

Sedam šartova (uslova) za ispravnost šehadeta La ilahe illAllah

Riječi tevhida glase la ilahe illallah, i nije dovoljno ove riječi samo jezikom izgovoriti nego je obaveza čvrsto u njih vjerovati i raditi po onome što iz njih proizlazi. Ovo su sedam šartova šehadeta.
Tevhid, tewhid

Značenje riječi „la ilahe illallah“

Prvi dio šehadeta “la ilahe illallah” znači: “nema istinskog boga osim Allaha”, odnosno čvrsto sam ubijeđen/a svojim srcem, bez imalo sumnje, i to potvrđujem svojim jezikom, i to dokazujem svojim djelima, da nema božanstva koje zaslužuje da se obožava i da mu se robuje osim Allah Uzvišeni.
Tevhid, tewhid

Šta je to tevhidul-esmai ve sifat

Tri vrste tewhida. Šta je to tevhidul-esmai ve sifat?
Akida, islamsko vjerovanje

El-istiaza – traženje utočišta, zaštite. Dozvoljena i zabranjena istiaza

El-isti‘aza - traženje utočišta je traženje zaštite od nečega štetnog, od onoga što nam nije drago da nam se desi. Onaj koji traži zaštitu je čuvan od strane Onoga od koga traži utočište. Postoji više vidova traženja zaštite:
Akida

El-istiane (traženje pomoći): Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći

Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći
Najveca Allahova zabrana

Najveća Allahova zabrana

Najveća Allahova zabrana je zabrana širka, jer to predstavlja skrnavljenje najvećeg Allahovog prava.
Nijjet - islamska slika

Doista se djela cijene prema namjerama

Ovaj veličanstveni hadis1 (Doista se djela cijene prema namjerama) predstavlja jedno od najvećih islamskih pravila, koje živi sa insanom u svim njegovim porama života.
meleki, vrste meleka

Meleki zaduženi da čuvaju ljude

Postoje meleki koje je Allah obavezao da čuvaju pobožne ljude. Čuvaju ih od šejtana i džina, od zla i od nesreće. Kad ne bi bilo toga, kako bi čovjek mogao živjeti na Zemlji u kojoj je puno opasnosti...
Kandilj, džamija, islam

Šta je to tevhid el-uluhije

Tevhid el-uluhijje je izdvajanje Allaha teala u ibadetu, pa se ne obožava niko mimo Njega, niti se doziva (moli) neko drugi, niti se traži pomoć od nekoga mimo Njega, niti se zavjetuje i kolje kurban osim Njemu...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

sedamnaest bitnih stvari o dovi

Sedamnaest bitnih stvari vezanih za dovu

Treba ukazati na to da onaj ko se na bilo koji način obraća Allahu, mora voditi računa o nekim bitnostima neophodnim za dovu, a one su kako slijedi: