Serijat sudjenje

Da li je nevjernik onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu?

Pitanje: Da li se suđenje po onom što nije Šerijat smatra velikim ili malim kufrom? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Njegova...
Islamske teme

Da li je ispravno reći: “taj i taj lijek me je izliječio”, ili “taj...

Pitanje: Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh. Da li je ispravno reći "taj i taj lijek me je izliječio" ili "taj i taj lijek mi...
tewhid, tevhid

Zloslutnja i optimizam

Et-tijere – zloslutnja Jezičko značenje: preuzeto je od riječi tetajjur, što predstavlja zloslutnju na osnovu neke stvari. Terminološko značenje: zloslutnja koja se javlja kao rezultat viđenja...
islamske teme 2

Prinošenje žrtve: propisano, dozvoljeno i klanje koje je širk

Prinošenje žrtve nekome drugom mimo Allaha Jezičko značenje: klanje. Terminološko značenje: klanje i puštanje krvi veličajući i približavajući se Uzvišenom Allahu na određeni način. Vrste klanja 1. propisano...
El Bakije mezarje u Medini

Posjećivanje mezarja može biti propisano, ili novotarija, ili širk

Postoje tri vrste posjećivanja mezarja: 1. Propisano posjećivanje Propisano posjećivanje, a ono je posjećivanje mezarja zbog: a) podsjećanja na ahiret, b) nazivanja selama njegovim stanovnicima i c) učenja dove...
tewhid, tevhid

25 razloga zbog kojih se povećava tevhid u srcu

Tevhid je kao drvo koje raste u srcu vjernika, i njemu rastu grane i plodovi na njima srazmerno povećavanju pokornosti i činjenju djela koja...
Abdullah el-Gunejmanvideo

Ništa nije kao Allah│šejh Abdullah el Gunejman

Šejh Abdullah el-Gunejman odgovara na sumnje onih koji Allahu pripisuju svojstva stvorenja. Izvor: Islamhouse
Abdullah el-Gunejmanvideo

Gdje je Allah│šejh Abdullah el-Gunejman

Šejh Abdullah el-Gunejman govori o tome gdje je Allah.
šefaat

Eš-šefa’at – zauzimanje. Dozvoljeni i zabranjeni šefa'at

Jezičko značenje: kada se neka stvar učini parnom, suprotna neparnoj. Terminološko značenje: uzeti drugoga za posrednika u pribavljanju neke koristi i otklanjanju neke štete. Vrste šefa’ata: ...
tewhid, tevhid

Pokornost u dozvoljavanju ili zabranjivanju nečega je jedna od najočitijih karakteristika ibadeta. Na osnovu...

Šejh Sulejman b. Abdullah, u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: "'Poglavlje o onome ko se pokori učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah...
Zapis, talisman, hamajlija

Vrste zapisa (talismana, hamajlija) i njihov propis

Terminološko značenje talismana (hamajlija, zapisa): ono što se vješa na djecu i druge da ih čuva od uroka. Vrste talismana 1. Talismani sačinjeni od Kur’ana i sunnetskih...
islamski poucni tekstovi

Dvije su vrste znanja o Allahu

15Dvije su vrste znanja o Allahu: 1 - Znanje potvrde – u ovoj vrsti učestvuju svi ljudi: dobročinitelj i grješnik, pokoran i nepokoran. 2 - Znanje...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Smisao - mudrost iskušenja

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne...