Tevhid, tewhid

Značenje riječi „la ilahe illallah“

0
Prvi dio šehadeta “la ilahe illallah” znači: “nema istinskog boga osim Allaha”, odnosno čvrsto sam ubijeđen/a svojim srcem, bez imalo sumnje, i to potvrđujem svojim jezikom, i to dokazujem svojim djelima, da nema božanstva koje zaslužuje da se obožava i da mu se robuje osim Allah Uzvišeni.
Tevhid, tewhid

Šta je to tevhidul-esmai ve sifat

0
Tri vrste tewhida. Šta je to tevhidul-esmai ve sifat?
Akida, islamsko vjerovanje

El-istiaza – traženje utočišta, zaštite. Dozvoljena i zabranjena istiaza

0
El-isti‘aza - traženje utočišta je traženje zaštite od nečega štetnog, od onoga što nam nije drago da nam se desi. Onaj koji traži zaštitu je čuvan od strane Onoga od koga traži utočište. Postoji više vidova traženja zaštite:
Akida

El-istiane (traženje pomoći): Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći

0
Dozvoljeno i zabranjeno traženje pomoći
Najveca Allahova zabrana

Najveća Allahova zabrana

0
Najveća Allahova zabrana je zabrana širka, jer to predstavlja skrnavljenje najvećeg Allahovog prava.
Nijjet - islamska slika

Doista se djela cijene prema namjerama

0
Ovaj veličanstveni hadis1 (Doista se djela cijene prema namjerama) predstavlja jedno od najvećih islamskih pravila, koje živi sa insanom u svim njegovim porama života.
meleki, vrste meleka

Meleki zaduženi da čuvaju ljude

0
Postoje meleki koje je Allah obavezao da čuvaju pobožne ljude. Čuvaju ih od šejtana i džina, od zla i od nesreće. Kad ne bi bilo toga, kako bi čovjek mogao živjeti na Zemlji u kojoj je puno opasnosti...
Kandilj, džamija, islam

Šta je to tevhid el-uluhije

0
Tevhid el-uluhijje je izdvajanje Allaha teala u ibadetu, pa se ne obožava niko mimo Njega, niti se doziva (moli) neko drugi, niti se traži pomoć od nekoga mimo Njega, niti se zavjetuje i kolje kurban osim Njemu...
starac-namaz

Bez ispunjenja ovih uvjeta ibadet roba je nevažeći

0
Ovo su tri uvjeta koje čovjek mora ispuniti da bi njegov ibadet bio ispravan i prihvaćen kod Allaha.
islam, islamski tekstovi, islamske teme

O govoru “da sam uradio tako i tako bilo bi tako i tako”

0
O govoru “da sam uradio tako i tako bilo bi tako i tako”
Vrijeme, Allah, islamske slike

Psovanje (vrijeđanje, grđenje) vremena

0
Značenje: psovanje i grdnja vremena. Propisi psovanja vremena: Dijeli se na tri vrste: 1. Namjera čistog obavještavanja o vremenu bez grdnje, što je dozvoljeno. Primjer toga su...
fetve, odgovori iz islama

Da li je ispravno reći: taj i taj lijek me je izliječio…

0
Pitanje: Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh. Da li je ispravno reći "taj i taj lijek me je izliječio" ili "taj i taj lijek...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Licemjerstvo munafikluk

Zbog čega su ljudi licemjerni?

0
Znaj da se iza pretvaranja svakog licemjera, sigurno, krije neki cilj koji želi postići! Oni mogu biti različiti:
post, cilj posta

Cilj posta