dova ibadet mesdzid islam

Namazi koji su novotarija a mnogi ljudi ih klanjaju

0
Sljedeći namazi nisu propisani islamom i predstavljaju novotariju, a prema tome i grijeh:namaz lejletul-regaib namaz lejletul-berat namaz lejletul-miradž posebni dnevni i noćni namazi...
sekte

Ko su oni koji se nazivaju „kuranijama“ i u šta oni pozivaju?

0
Pitanje: Postoji džemat koji sebe naziva „kuranije“ i tvrdi da neće slijediti (ništa drugo) osim Kur'an. Šta vi mislite o tome?Odgovor: Sva zahvala pripada Allahu...
haridzije i sije

Sličnosti između šija i haridžija

0
Doktor Nasir el-Akl, molim Allaha da ga sačuva, u svojoj knjizi "Haridžije, prva frakcija u historiji islama", napravio je komparaciju između haridžija i rafidija...
islam

Ovo je nagrada za onoga ko se ismijava s riječima Vjerovjesnika

Imam Ibnul-kajjim El-Dževzijje, rahimehullah, kaže:"Ahmed b. Mervan El-Maliki spominje u svojoj knjizi „El-Mudžalese“ da je Ahmed b. Šu'ajb pripovijedao sljedeće:Bili smo kod nekih muhaddisa...
Allah - el Muhajmin

Praznovjerja kod Bošnjaka (i drugih balkanskih naroda) koja su mali ili veliki širk

0
Čisto monoteističko vjerovanje temelj je zdravog i pouzdanog islamskog društva. Islam je u svojoj osnovi došao da ljude udalji od svih zabludjelih i neutemeljenih...
sirk

Kako se širk prvi put pojavio na zemlji i kako se uvukao među narodima

0
Tevhid, priznavanje Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće, osnova je kod Ademovih sinova, ljudskog roda, dok je širk taj koji se pojavio i ušao među njih,...

Čuvajte se ove sekte: Šiitski ugledni imam govori o propisu samomasakriranja i rezanja hljeba...

0
Nema sumnje, za svakog insana sa zrdavim razumom dovoljan je ovaj video isječak da u pravom svjetlu prikaže izvrnuto-bolesnu ideologiju šiizma. Potrebno je da samo...
apologetičari

Razlog zbog kojeg su apologetičari pali u zabludu

0
Najveći uzrok zbog kojeg su ovi pali u zabludu jeste njihovo druženje sa filozofima i uzimanje znanja od njih. Oni (filozofi) su najudaljeniji narod...

O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

0
Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg miljenika Muhammeda, na njegovu čestitu porodicu i pravedne ashabe, i sve...

Ibn Hazm o sufizmu i sufijama

0
Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 30-31 str., kaže:„Među sufijama postoji...
Pozar

Požar

0
Prekrstio je šejh Zarih svoje noge, popravio svoju mahramu (gutra) a onda se okrenu svojim prisutnim studentima koji su se okupili oko njega i...

Novo za sajtu

čitajte još...

O vrijednosti šutnje

0
Čovjek ne progovori ijednu riječ, a da uz njega nije melek koji piše i broji njegove riječi, pa ili u njegovu korist ili protiv njega, jer on mu je stalna pratnja i vodi računa o njemu.