dzuma namaz

Kako se klanja džumma sa sunetima?

0
Prvo: Pri ulasku u mesdžid (džamiju) klanja se dva rekata tehijetul mesdžida, zatim se čeka hutba. Dakle, ne postoje suneti prije džume kao što imaju...

Greške klanjača u namazu (13. dio)

0
Šesdeset i prva greška: neki klanjači ne pokazuju niti pomjeraju svoj kažiprst na tešehhudu. Ispravno: treba usmjeriti svoj kažiprst u pravcu Kible i pomjerati ga...
dova ibadet mesdzid islam

Namazi koji su novotarija a mnogi ljudi ih klanjaju

0
Sljedeći namazi nisu propisani islamom i predstavljaju novotariju, a prema tome i grijeh: namaz lejletul-regaib namaz lejletul-berat namaz lejletul-miradž posebni dnevni i noćni namazi...
Namaz sedzda

Da li svi nožni prsti moraju dotaći zemlju na sedždi?

0
Pitanje: Znam da je obavezno učiniti sedždu na sedam dijelova tijela, ali da li svi vrhovi nožnih prstiju moraju dotaći zemlju prilikom sedžde? A...
greške u namazu

Greške klanjača u namazu (12. dio)

0
Pedeset i šesta greška: neki klanjači kada predaju selam nakon njihovog imama ili dok klanjaju sami, oni pomjeraju glave tako što je podižu i...
Mesdžid, džamija, minber

Greške imama i klanjača u toku džuma-namaza

0
Ukratko o govoru prilikom hutbe 1 Zabranjuje se govor kada se imam popne na minber, a onaj koji se poigra sa kamenčićima ili nečim drugim...
Greske u namazu

Greške klanjača u namazu (10. dio)

0
Četrdeset i šesta greška: Neki klanjači svoje prste ne drže ispravenim u pravcu Kible prilikom sedžde. Ispravno: Sunnet je da klanjač prilikom sedžde svoje prste...
Učenje Kur'ana u namazu

Ako selefi nisu klanjali teravije čitajući iz Mushafa, zašto bi mi?

0
U posljednje vrijeme je učestala praksa određenih klanjača da na teravih namazu, dok klanjaju za imamom, drže Mushafe i prate njegovo učenje. Naravno, ima...
odlazak u dzamiju

Adabi (pravila ponašanja) odlaska na namaz u džematu

0
Odlazak na namaz u džematu ima važne adabe - etičke norme (pravila ponašanja) a od njih su: 1. Abdestiti se u svojoj kući i upotpuniti...
namaz sedzda

Duha-namaz

0
Od Zejda ibn Erkama se prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, izašao među stanovnike Kuba’a dok su klanjali duha namaz pa je rekao: „Namaz...
Greske u namazu

Greške klanjača u namazu (9. dio)

0
Četrdeset i prva greška: Da se prilikom sedžde tlo dodiruje samo čelom bez nosa, bez da za to ima potrebe. Ispravno: Sedždu treba činiti tako...
namaska vremena

Podne namaz se na našim prostorima klanja prije nastupanja vakta!

0
Godinama unazad, učenjaci su ukazivali na problem nepreciznosti astronomskih vaktija, te su upozorili na greške koje vaktije imaju u preciziranju vremena sabah namaza (mnoge...

Novo na sajtu

Čitajte još...