iskusana ulema

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Hanife – učenjak koji je zbog odbijanja kadiluka...

Imam Ebu Hanife En-N'uman, rahimehullah, preselio 150 hidžretske godine Kratka biografija On je imam, fakih ovog ummeta, učenjak Iraka, ime mu je En-N'uman b. Sabit b....
iskušana ulema

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu ez-Zinad el-Kureši

Imam Ebu ez-Zinad el-Kureši, rahimehullah, preselio 130 hidžretske godine. Kratka biografija On je Abdullah b. Zekvan, fekih, hafiz, muftija, nadimak mu je Ebu ez-Zinad el-Kureši el-Medeni....
iskusana ulema

Iskušana i provjerena ulema: Imam Jahja ibn Ebi Kesir

Imam Jahja ibn Ebi Kesir, rahimehullah, preselio 129. hidžretske godine. - Kratka biografija On je imam, hafiz, prvak i učenjak među učenjacima El-Jemame u svom vremenu,...
salavat

Iskušana ulema: Imam Ibrahim En-Nehai

Imam Ibrahim En-Nehai, rahimehullah, preselio 96 hidžretske Kratka biografija On je imam, hafiz, fakih Iraka,...
serijal iskusana ulema

Imam kojeg su čuvale divlje zvijeri

Imam Se'id ibn Džubejr, rahimehullah, ubijen 95. hidžretske godine Kratka biografija Imam Ez-Zehebi je o njemu rekao sljedeće: 'On je imam, hafiz (hadisa), karija, mufessir, i šehid,...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: “Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: 'On je predvodnik tabiina i asketa svoga...
serijal iskusana ulema

Serijal: Iskušana i provjerena ulema (najava serijala)

Zaista, mi smo ummet kojem nema premca. Mi smo ummet u kojem uvijek niču ljudine i heroji, i u svakom periodu postoje njegovi borci...

Novo na sajtu

Čitajte još...