Iskušana ulema

Naslovna Menhedž Iskušana ulema
serijal iskusana ulema

Imam kojeg su čuvale divlje zvijeri

Imam Se'id ibn Džubejr, rahimehullah, ubijen 95. hidžretske godine Kratka biografija Imam Ez-Zehebi je o njemu rekao sljedeće: 'On je imam, hafiz (hadisa), karija, mufessir, i šehid,...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: “Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

Imam Ebu Muslim El-Haulani, rahimehullah, preselio je 62. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: 'On je predvodnik tabiina i asketa svoga...
serijal iskusana ulema

Serijal: Iskušana i provjerena ulema (najava serijala)

Zaista, mi smo ummet kojem nema premca. Mi smo ummet u kojem uvijek niču ljudine i heroji, i u svakom periodu postoje njegovi borci...

Novo na sajtu

Čitajte još...