Naslovnica Fetve Da li je žena nečista kada je u hajzu i nifasu (menstruacija...

Da li je žena nečista kada je u hajzu i nifasu (menstruacija i postporođajni period)

1344
Fetve o zenskim pitanjima

Pitanje: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio ući u moj stan argumentirajući svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od onoga što je žena u nifasu pripremila svojim rukama. On takvu ženu smatra “za nečistu”, njeno tijelo i ono što uradi, a što me je zbunilo u pogledu mog života. Molim Vas da mi odgovorite, a ono što znam jeste da ženi u nifasu nije dozvoljeno klanjati, postiti i učiti Kur'an?

Odgovor:

Žena ne postaje nečista tim što je u hajzu ili nifasu i nije zabranjeno zajedno s njom jesti, kao i imati intimni odnos, izuzimajući spolni organ, s tim što je pokuđeno (mekruh) da se intimnim odnosom obuhvata dio između pupka i koljena.

Ovo se temelji na hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Enes ibn Malik, r.a., da židovi nisu zajedno jeli sa ženom, koja je u hajzu, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Radite sa suprugom sve što hoćete, osim snošaja u spolni organ”, a također, i na hadisu koji bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Aiša, r.a., koja je rekla: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi mi naređivao da pokrijem spolni organ, pa bih to radila i on bi imao sa mnom intimni odnos, a bila bih u hajzu.”

Zabrana klanjanja, posta i učenja Kur'ana ženi u hajzu i nifasu, nema nikakvog uticaja i veze sa objedovanjem u društvu takve žene, ili pak konzumiranja onoga što je ona spremila svojim rukama. Allah, dž. š., daje uputu ka ispravnom odgovoru.

Stalna komisija

(Fetve o ženskim pitanjima)