Smirenost u namazu

Namaz onog koji klanja farz za onim koji klanja nafilu

0
Kakav je propis u vezi s onim koji klanja farz-namaz za imamom koji klanja nafilu?
fetve, islam

Propis ukopa dvije osobe u jednom mezaru

0
Pitanje: Da li i kada je dozvoljeno ukopati dvije (mrtve) osobe u jednom mezaru? Odgovor: Ako postoji mogućnost da se ukopaju u dva zasebna mezara onda je...
wallpaper

Sedam najvećih grijeha

0
Pitanje: Koji su to sedam upropaštavajućih grijeha u islamu i koja je kazna za njih? Odgovor: Hvala pripada Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo sedam upropaštavajućih...
Dijete

Proklinjanje djeteta

0
Pitanje: Moja supruga običava proklinjati i psovati djecu, i ponekad ih uznemirava riječima, a ponekad udarcima i za male i za velike pogreške. Ja...
Vremena za dovu

Kome se pišu dobra djela koje počini dijete?

0
Pitanje: Da li se djela poput: namaza, hadždža i učenja Kur'ana, koja počini dijete koje nije punoljetno pišu njegovim roditeljima ili se ta djela...
Bekije

Priprema umrlog, klanjanje dženaze i ukop

0
Ovo su neki detalji u pogledu toga: 1. Talkin Propisano je da se čini talkin onom kome se nazire smrt; a to je da se podstiče...
teoba, tevba, pokajanje, istigfar

Razlika između teobe i istigfara

0
Pitanje: Kakva je razlika između teobe (pokajanja) i istigfara (traženja oprosta)? Odgovor: Teoba (tevba) jeste kajanje zbog onoga što je proteklo (od grijeha) i napuštanje toga,...

Kako će u pogledu islamskih propisa postupiti žena koja abortira ili pobaci plod

0
Pitanje: Dešava se da neke trudne žene abortiraju, a kod zametka su se već formirali tjelesni organi, dok se kod drugih žena to dešava...
Fetve iz akide

Kako ispravno vjerovati u kader (Allahovu odredbu)

0
Kada je u pitanju Allahova odredba (el-kada velkader) ona sadrži vjerovanje u četiri temeljna načela: Prvo, da Allah, dželle šanuh, već poznaje sve što je...
hadž

Da li žena smije otići na hadž bez mahrema?

0
Pitanje: Ja sam žena i boravim u Saudiji poslovno. Prošle godine sam otišla da obavim hadž, i uz mene su bile moje dvije prijateljice,...
fenjer, nocni namaz

Kada nastupa vrijeme noćnog namaza (tehedžuda)?

0
Pitanje: Koje je vrijeme tehedžuda; kada nastupa i kada se završava? Allah vas nagradio! Odgovor: Vrijeme tehedžuda nastupa nakon jacijskog namaza i završava nastupanjem (prave)...
Pustinja

Propis onog do koga nije došao poziv islama (fetva šejha Bin Baza)

0
Pitanje: Gdje će otići oni koji žive u najzabačenijim predjelima? U Džennet ili Vatru? Poput onih koji žive u šumama ili na Južnom polu?...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...