Nema poruka za prikaz

Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...

ghost

Zašto nam je onemogućeno da vidimo Iblisa

Imam Ebul-Feradž Ibnul-Dževzi to objašnjava na sljedeći način, pa kaže: "O brate moj, zaista, kada je Uzvišeni Allah oružnio Iblisa, i prokleo ga, te učinio...