Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...

Da li će nevjernici koji imaju lijepo ponašanje ući u Džennet...

0
Pitanje: Da li je tačno da će svi nevjernici, čak i oni koji imaju uzorno ponašanje i nikoga ne uznemiravaju, ući u Vatru? Ako je odgovor: "Da", šta je onda sa djecom nemuslimana, koji nisu imali izbora da li će se roditi kao nevjernici ili ne?