Naslovnica Fetve Fetve o braku i porodičnim odnosima Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

2115
Islamski brak

Kaže Uzvišeni Allah:

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)

Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah:

“Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je u mnogim mjestima u svijetu broj žena veći od broja muškaraca, ako bi svaki muškarac imao samo jednu ženu, neminovno bi bilo mnogo ženakoje se nikada ne bi mogle udati, op. Menhedž), i zbog koristi čovjeka kako mu ne bi bile uskraćene blagodati onda kada se kod jedne žene pojavi prepreka (hajz, nifas isl), te zbog ummeta radi njegovog povećanja kako bi bio u stanju da se odupre i bori protiv svog neprijatelja, i da bi Allahova riječ bila gornja.

Dakle, ovo je propis Mudrog i Sveznajućeg, i njemu se niko drugi ne protivi osim onaj kome je Allah oduzeo basiret tminama nevjerstva.

Što se tiče ograničavanje višeženstva na četiri; i to je ograničavanje od strane Mudrog i Sveznajućeg, i to je sredina između manjeg broja (žena) koji bi doveo do uskraćivanja koristi čovjeku, i između većeg broja (žena) koji bi bio velika verovatnoća za neispunjavanje bračnih prava sviju njih. A znanje je kod Allaha Uzvišenog.”

Iz djela: Edvaul-bejan (3/24),
Autor:  Muhammed el-Emin eš-Šinkiti

Prijevod: Menhedz.com