islamske teme

Halal je jasan i haram je jasan

Doista ovo jasno vjerovjesničko pravilo ukazuje na velike i bitne stvari, za koje mi imamo veliku potrebu u našem znanstvenom i praktičnom životu, a ja ću spomenuti samo neke od njih...
pokajanje tevba

Koje koristi ima čovjek od pokajanja (teobe)

Koje koristi ima čovjek od pokajanja (teobe)
islam slika

Najadekvatniji način pozivanja ostavljača namaza i odnos prema novotaru

Koji je najadekvatniji način u pozivanju ostavljača namaza? I kako postupiti prema novotaru?
islamske fetve

Propis sjedenja s onim koji ne obavlja namaz, negira hidžab i ismijava se sa...

Propis sjedenja s onim koji ne obavlja namaz, negira hidžab i ismijava se sa Aišom, r.a.
dzuma namaz

Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?

Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?
dove za bolesnu osobu

Dove za bolesnu osobu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obilazio bolesne osobe i dovio za njih. Evo nekih dova koje je učio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bolesnima:
klanjanje u dzamiji oko koje ima kaburova 2

Klanjanje u džamiji oko koje ima kaburova

Ako su ispred džamije u pravcu kible kaburovi, a nema posebnog zida mimo zida džamije koji odvaja kaburove kao zasebnu parcelu ili da između džamije i kaburova/mezarja ima put koji ih odvaja, onda namaz u toj džamiji nije dozvoljen i to se smatra klanjanjem prema kaburovima što je zabranjeno u prethodno citiranim hadisima. Ali ako postoji zaseban zid mezarja ili put između džamije i mezarja onda je namaz u toj džamiji dozvoljen. A Allah najbolje zna.
Možda nešto ne volite, a to je dobro po vas

„Možda nešto ne volite, a to je dobro po vas; možda nešto volite, a...

Ovaj plemeniti ajet predstavlja jedno veličanstveno pravilo koje ima velikog uticaja u životu čovjeka muslimana, onda kada se njime vodi, i on (ajet) predstavlja čvrstu vezu sa jednim od osnovnih ruknova imana, a to je: iman (vjerovanje) u el-kada' vel-kader.
Allah sve hrani

Stanka uz prve ajete sure Hud

Znaj da Uzvišeni Allah na Zemlji nije objavio veličanstvenijeg vaiza, niti većeg opominjača od onoga što sadrže ovi plemeniti ajeti i slični njima u Kur'anu, od toga da Uzvišeni zna sve ono što Njegova stvorenja čine i rade, posmatrajući ih i prateći, i ništa mu od toga ne može izmaći.
tagut i njegove vrste

Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

Pitanje: Koje je značenje taguta, i da li je svaki tagut nevjernik?
islamske teme

Da li je islam postojao prije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?

U općem značenju islam nije neka nova vjera, već je to jedna te ista Istina koju je Uzvišeni Allah objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. U užem značenju, islam predstavlja ono sa čime je Uzvišeni Allah poslao posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
ibadet Allahu, namaz, sedzda

Nastanak vremena kada će jedna sedžda vrijediti koliko dunjaluk i ono što je na...

"I umnožit će se imetak da ga niko neće htjeti uzeti, sve dok jedna sedžda ne bude vrijednija od dunjaluka i onoga što je na njemu."

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

snovi, ruzni snovi

Šta treba učiniti onaj koji u snu vidi nešto što mu...

Pitanje:  Šta treba učiniti onaj koji u snu vidi (sanja) nešto što mu se ne dopada? Odgovor: Onaj koji u snu vidi (sanja) nešto što mu se...