Akida

Naslovnica Akida
Akida - islamsko ubjeđenje, vjerovanje
Sudnji dan, predznaci

Peti imanski šart: Vjerovanje u Sudnji dan

Sudnji dan je dan kada će ljudi biti proživljeni, polagati račun i biti nagrađeni ili kažnjeni.
Cetvrti imanski sart vjerovanje u Allahove poslanike

Četvrti imanski šart: Vjerovanje u Poslanike

Poslanici su osobe kojima je Allah dostavio poslanicu i naredio im da je prenose ljudima. Prvi poslanik je Nuh, alejhisselam, a zadnji je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
dova

Vremena i stanja kada se dove primaju

Vrijeme kada se dove primaju
dova

Da li smijem tražiti od drugih da dove za mene?

Da li smijem tražiti od drugih da dove za mene?
Vjerovanje u Allahove knjige - treci imanski sart

Treći imanski šart: Vjerovanje u Knjige (Kitabe)

Knjige ili el-kutub je množina od riječi kitab ili knjiga, a to u arapskom jeziku označava nešto što je napisano. Ovdje se misli na Knjige koje je Allah objavio Poslanicima, kao milost i uputstvo stvorenjima, kako bi ostvarili sreću i na ovome, a i na budućem svijetu.
vrijedjanje vjere

Da li je onaj kome je vrijeđanje vjere uzrečica isti kao onaj ko to...

Da li je onaj kome je vrijeđanje vjere uzrečica isti kao onaj ko to radi ciljano i iz uvjerenja
savjetovanje-sa-advokatom

Propis savjetovanja sa advokatom?

Propis savjetovanja sa advokatom?
tevekkul

Manjkavost u oslanjanju na Allaha

Najprikladnija definicija tevekkula je: oslanjanje na Allaha pri postizanju koristi i otklanjanju štete, uz čvrsto uvjerenje u Njega, te uzimanjem dozvoljenih sebeba.
imanski sarti vjerovanje u meleke

Drugi imanski šart: Vjerovanje u meleke. Ko su meleci, čime su zaduženi, kako izgledaju…

Meleci (meleki) su bića koja pripadaju nevidljivom svijetu, koja obožavaju Allaha i nemaju nikakvih osobina božanstvenosti. Allah ih je stvorio od svjetlosti i učinio ih Njemu potpuno pokornim, te im dao snagu kako bi mogli izvršavati Njegove naredbe.
vjerovanje u Allaha - prvi imanski šart

Prvi imanski šart: Vjerovanje u Allaha. Kako se ispravno vjeruje u Allaha, dokazi da...

Prvi imanski šart: Vjerovanje u Allaha. Kako se ispravno vjeruje u Allaha, dokazi da postoji Allah

Koji je propis osobe koja vrijeđa Allaha i vjeru, da li se od njega...

Koji je propis osobe koja vrijeđa Allaha i vjeru, da li se od njega prima pokajanje i kako da se iskupi
imanski sarti, temelji imana

Temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti

Islam je vjera koja sadrži vjerovanje, a i vjerozakon, a u prethodnim redovima smo spomenuli neke od obreda i propisa, kao i njegove temelje.

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Glasanje za predsjedničkog kandidata

Da li glasati za predsjedničkog kandidata koji ne sudi po šerijatu?

Pitanje: Da li je dozvoljeno glasati za predsjedničkog kandidata u islamskoj državi koji neće sprovoditi islamski zakon, imajući u vidu da će u slučaju ako...