Akida

Naslovnica Akida
Akida - islamsko ubjeđenje, vjerovanje
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Koji su uvjeti za pokajanje čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru i...

Pitanje: Koji je propis čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru, koji su uslovi za pokajanje od ovog grijeha i da li se brak takvog razvrgava?
Fetve iz akide

Propis onoga ko vrijeđa vjeru i da li se nad njim vrši smrtna kazna...

Pitanje: Postoji osoba koja je neznalica po pitanju vjere i koja psuje i vrijeđa vjeru, pa kakav je njegov propis i šta treba da uradi kada spozna svoju grešku?
islamski sarti, temelji islama

Temelji islama – islamski šarti

Islam ima pet temelja na kojima opstoji, a koji su spomenuti u hadisu kojeg prenosi Ibn-Omer.
čovjek, planina, svemir

Vrste Allahovog kadera prema čovjeku

U odnosu prema čovjeku Allahova odredba se dijeli na dvije vrste:
islamske fetve

Da li je ženama dozvoljeno da posjećuju kaburove

Pitanje: Preselio je otac moje tetke, tetka je posjetila njegov kabur jednom, sada hoće ponovo da ga posjeti, a ja sam čuo hadis čije je značenje zabranjenost ženama da posjećuju kaburove. Da li je taj hadis vjerodostojan, i ako je vjerodostojan, da li je ona učinila grijeh koji iziskuje otkup (kefaret)?
iskusenja-u dobru i u zlu

Da li čovjek biva iskušavan samo u zlu?

Pitanje: Čuo sam kako neki učeni govore daje osnova da musliman bude iskušavan shodno njegovom imanu, i spomenuli su da je, također, od iskušenja ako čovjek ne bude imao iskušenje, pa bih vas zamolio da mi ovo malo detaljnije pojasnite?
Tajna i razumijavanje kadera

Tajna i razumijevanje Allahovog kadera

Sve što Allah čini i sve što odredi nosi u sebi ogromne koristi i zasnovano je na velikim mudrostima i nosi u sebi veliko dobro.
sta je kader

Serijal o Allahovom kaderu: Šta je to kader i koji su temelji vjerovanja u...

Kader označava Allahovo znanje o svemu, odredbu svega toga i njegovo zapisivanje u Knjigu pomno čuvanu.
akida, islamsko vjerovanje

Da li će nevjernici koji imaju lijepo ponašanje ući u Džennet i da li...

Pitanje: Da li je tačno da će svi nevjernici, čak i oni koji imaju uzorno ponašanje i nikoga ne uznemiravaju, ući u Vatru? Ako je odgovor: "Da", šta je onda sa djecom nemuslimana, koji nisu imali izbora da li će se roditi kao nevjernici ili ne?
fetve slika

Kako da se otpadnik od vjere povrati islamu?

Pitanje: Ukoliko se osoba odmetne od islama, a nakon toga se odluči vratiti u islam, šta mu je obaveza uraditi da bi mu se to prihvatilo i da li postoji ograničen period za takvo nešto?
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Koja djela koriste umrlom nakon smrti?

Učenjaci su složni da umrlom nakon smrti koriste sva dobra djela kojima je on bio uzrok da se čine za vrijeme njegova života
lijepe islamske slike

Vjera islam – šta je islam, šta naređuje, a šta zabranjuje

Islam je vjera koju je Allah Uzvišeni dostavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Njome je Allah zapečatio sve prijašnje vjere, učinio je potpunom, kako bi Mu putem nje ibadet činili i na takav način je blagodat Svoju usavršio.

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

u dzamiji

Brisanje mnoštva grijeha bez ulaganja velikog napora

Imam i muhaddis Ibn Bettal, rahimehullah, je kazao: "Ko bude imao mnoštvo grijeha i htjedne da mu ih Uzvišeni Allah ukloni bez da on uloži...