islamski poucni tekstovi

Dvije su vrste znanja o Allahu

15Dvije su vrste znanja o Allahu: 1 - Znanje potvrde – u ovoj vrsti učestvuju svi ljudi: dobročinitelj i grješnik, pokoran i nepokoran. 2 - Znanje...
islamske fetve

Razilaženje ashaba o tekfiru pojedinaca

Ashabi su se razišli po pitanju haridžija, da li su oni nevjernici ili nisu? Većina ih je bila na stavu da oni nisu nevjernici,...
Obilježavanje godisnjica

Propis spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina

Što se tiče spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina, te gradnje spomen-obilježja, zatim činjenja određenih ibadeta tom prilikom, ka što...
tewhid

Stvari koje su suprotne tevhidu i nespojive s njim

Prvo što je Allah naredio ljudima je vjera u Allaha i kufr u taguta, kao što je Uzvišeni Allah rekao: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ...
fetve

Propis namaza u mesdžidima (džamijama) novotara

Stalnoj komisiji za fetve je upućeno sljedeće pitanje: Da li smijemo izbjegavati (hedžriti) mesdžide (ili džamije) u koje su učestale novotarije? A oni su odgovorili: Musliman treba...
šefaat

Šefa'at za velike griješnike

Ovdje se misli na musilmane koji su čini velike grijehe, koji su zbog grijeha ušli u Vatru. Za njih će Poslanik, sallallahu alejhi we...
bidat, novotarija

Zbog čega je novotarija draža Iblisu od grijeha

Imam Ibnul-kajiim, rahimehullah, je kazao: Pošto zastranjene novotarije predstavljaju neznanje o Allahovim svojstvima i negiranje onoga što Allah govori o Sebi i što nam pripovijeda...
islam, vjera mira, slobode i jednakostivideo

Da li je ispravno reći da je islam vjera mira, slobode i jednakosti?

Dr. Ijad el-Kunejbi savjetuje muslimane na Zapadu po pitanju davanja nepreciznih izjava da je islam vjera mira, slobode i jednakosti. Kako ispravno razumijeti i objasniti...
iman i kufr

I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da su bili...

Govoriti o stvarima koje ruše islam ne predstavlja mezheb (pravac) haridžija, već je to jedna od osnova ehli sunneta, i ovo je stvar oko...
Zaklinjanje, zakletva

Hilf – zaklinjanje nečim mimo Allaha

Jezičko značenje: obvezivanje. Terminološko značenje: potvrđivanje određenog propisa spominjanjem nečega veličanstvenog uz upotrebu harfova za zaklinjanje. Harfovi kojima se zaklinje jesu (u arapskom jeziku, op. M):...
Na slici je brana koja djelimično liči na pregradu koju je sagradio Zul-Karnejn

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn nad Jedžudžom i Medžudžom

Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu'alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: "Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu...
Sudnji dan ilustracija

Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

To je: Čas neizbježni, Smak svijeta, Teška nevolja, Samoobmana, Glas zastrašujući. Bilježi se od Ebu Se'ida el Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Djeca u džamiji

Dovođenje djece u džamiju i klanjanje djece u sredini saffa

Pitanje: Da li je dozvoljeno da djeca mlađa od deset godina klanjaju u sredini saffa, a oblače kratke pantalone, ili čak i mlađa djeca...