Odgovor novotarima

Naslovnica Bidah Odgovor novotarima
Odgovor novotarima

Novo za sajtu

čitajte još...

knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani...

Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine. Kratka biografija Islamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao: “Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...