Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje

Biografija, tekstovi i fetve šejha Ibnul-Kajjima el-Dževzijje, rahimehullah.

uklanjanje zla

Uklanjanje zla ima četiri situacije

0
„Uklanjanje zla (zabranjenih stvari) ima četiri situacije:
Strpljivost

Stvari koje su suprotne saburu, koje ga uništavaju i umanjuju (Ibnul-Kajjim...

0
Ako strpljivost znači sprečavanje jezika od jadanja nekom drugom osim Allahu, sprečavanje srca od ljutnje, ekstremiteta od udaranja lica, deranja odjeće i sl., onda nasuprot njemu stoje stvari iz ove skupine.
islamske teme

Dozvoljeno ukrašavanje

0
Zahvala na blagodatima jeste unutarnja, suštinska ljepota. On voli da na Svome robu vidi vanjsku ljepotu, u blagodatima, i unutarnju ljepotu, u zahvalnosti na tim blagodatima.

Kako ostvariti tevekkul – istinski oslonac na Allaha

0
Tajna i suština oslanjanja na Allaha jeste totalno pouzdanje srca u Allaha.

Zašto i kako slijediti učenjake?

0
Zašto i kako slijediti učenjake?
islam, granada, historija

Pokuđenost zaokupljenosti imetkom, vlašću, ugledom, ženama…

0
Pokuđenost zaokupljenosti imetkom, vlašću, ugledom, ženama...
Uzivanje stanovnika Dzenneta

Bračni život stanovnika Dženneta

0
Bračni život dženetlija i potpun seksualni užitak, bez sjemenih tečnosti, tjelesne iznemoglosti, i bez obaveznog kupanja (gusula).

Kur'an o saburu: Dvadeset i dva konteksta u kojima Allah...

0
Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, rekao je: "Uzvišeni je Allah u Kur'anu spomenuo strpljivost na više od devedeset mjesta." Ovdje ćemo navesti kontekste u kojima je spomenuta ova osobina.
sabur, strpljenje

Najteža vrsta sabura

0
Najteža vrsta sabura
sabur

Nagrada za strpljivost čovjeka koji izgubi vid ili mu preseli dijete

0
Nagrada za strpljivost čovjeka koji izgubi vid ili mu preseli dijete

Kako razlikovati loše i dobro

0
"Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od knjige Moje, taj će teškim životom živjeti, i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživiti." (Ta-Ha, 123-124)
Islamske teme

Kako razlikovati između optimizma i samoobmane

0
Kako razlikovati između optimizma i samoobmane

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Kako da olakšam sebi nošenje hidžaba

0
Pitanje: Kako da olakšam svojoj duši nošenje hidžaba?Odgovor: Hvala pripada Allahu. Zahvaljujemo ti cijenjena sestro na tvojoj brizi u slijeđenju Allahovih naredbi, i u uspinjanju u stepenu...