Dobro i pravedno vođstvo

0
Dobro i pravedno vođstvo
Pejsaz-prelijepo-640

Znate li koja trgovina nikada ne propada?

0
Znate li koja trgovina nikada ne propada?
Čifutski vojnici skrnave Al Aksa džamiju u Kudsu (Jerusalemu)

Skrnavljenje džamija, njihovo paljenje i rušenje

Skrnavljenje džamija, njihovo paljenje i rušenje

U okrilju ajeta: Prvo sebi naređujte

0
Ovo je veliki nedostatak nekih vjerskih ličnosti i učenih ljudi koji vjeru uzimaju kao zanat i biznis, a ne kao čvrsto ubjeđenje i vjerovanje! Doista oni svojim ustima govore ono što nije u njihovim srcima, traže da se čini dobro, a sami ga ne rade!

U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

0
U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

U okrilju ajeta: Prihvaćene obaveze

0
U okrilju ajeta: Prihvaćene obaveze

Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)

0
Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala.

U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

0
U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

U okrilju ajeta: Allahove blagodati

0
U ovom ajetu Uzvišeni Allah spominje i navodi Svoje blagodati koje je podario ljudima, a kojima je, obraćajući im se, naredio da samo Njega obožavaju.
ibaded-ucenje-kurana-dzamija-islam-itikaf

Allah zaista voli bogobojazne

0
Allah zaista voli bogobojazne koji mu se pokoravaju, izvršavanjem Njegovih naredbi i klonjenjem Njegovih zabrana.
Uzrok srece

Minuta uz Kur’an – Uzrok istinske sreće

0
Predavač je u ovom kratkom video isječku pojasnio uzrok postizanja istinske sreće na ovome i na budućem svijetu.

Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf

Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.

Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...