dobrocinstvo

„I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete“

„I ne zaboravite da jedni prema drugima dobri budete“
kuran

Učenje Kur'ana sa dubokim razmišljanjem i razumijevanjem

Učenje Kur'ana sa dubokim razmišljanjem i razumijevanjem
islamske teme

„I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da...

„I kada rob zaboravi (tj. zapostavi) svoju dušu, on se okrene od korisnih stvari za nju i zaboravi iste, te se umjesto nje pozabavi nečim drugim, pa se tako duša neminovno pokvari i uništi.
Allah sve hrani

Stanka uz prve ajete sure Hud

Znaj da Uzvišeni Allah na Zemlji nije objavio veličanstvenijeg vaiza, niti većeg opominjača od onoga što sadrže ovi plemeniti ajeti i slični njima u Kur'anu, od toga da Uzvišeni zna sve ono što Njegova stvorenja čine i rade, posmatrajući ih i prateći, i ništa mu od toga ne može izmaći.

Minuta uz Kur’an – Organ na koji Kur’an djeluje

Ovaj kratki video isječak govori o načinu objavljivanja Kur’ana i mjestu njegovog djelovanja. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com

Šejh Jusuf Barčić: Kritika muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana

Kratak govor šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, potsticajna kritika mladićima s bradom i svim drugim muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana, pogotovo u jutarnje vrijeme. (Dnevni podsjetnik)
Tefsir Kurana slika

Stanka uz suru Et-Tekasur (Zgrtanje imovine)

„Rekli su učenjaci: ko želi izliječenja svoga srca i da ga okuje u pokornosti njegovom Gospodaru treba da poveća spominjanje rušitelja strasti, rastavljača od društva, pretvaraoca jetima i siročeta (tj. smrt), i da često posmatra ljude na samrti, i posjećuje mezarje muslimana.

Kome će na Sudnjem danu pripasti dva Dženneta?

Kaže Uzvišeni Alah: „A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja“ (Er-Rahman, 46.) Imam Ibn Kesir je rekao sljedeće: '(Što se...
Učenje Kur'ana

Preporuke za pamćenje Kur'ana

Preporuke za pamćenje Kur'ana
Kuran biseri

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“

Tumačenje ajeta „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“

Kako se sačuvati nemorala? (primjer Jusufa a.s.)

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić nam objašnjava na primjeru Jusufa, alejhi selam, kako se musliman može sačuvati nemorala.

Najveće iskušenje Jusufa alejhisselam

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, komentariše ajete sure Jusuf u kojima Uzvišeni govori o jednom od najvećih iskušenja kojima je iskušao Svoga...

Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...

Allah azze we dželle

Pet pitanja i odgovora o robovanju Allahu, svrhi stvaranja čovjeka, ibadetu...

Prvo pitanje: KOJA JE PRVA DUŽNOST ROBOVA ALLAHA, DŽ.Š.? Robovi Svevišnjeg prvenstveno moraju spoznati zašto ih je On stvorio, zašto im je odredio namjesništva na Zemlji,...