šefaat

Dozvoljeno i zabranjeno zagovaranje – šefaa't i odgovori na proširene zablude o šefa'atu

0
Dozvoljeno i zabranjeno zagovaranje - šefaa't i odgovor na proširene zablude o šefaatu
Razilaženje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

0
Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

Kako prepoznati narod čija je kazna blizu?

Koji su postupci naroda čija je kazna blizu? Saznajte u ovom kratkom klipu šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, koji komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici), u kojima Uzvišeni Allah opisuje postupke naroda čija je kazna blizu.
Lijecenje Kur'anom, rukja, ajeti rukje

Da li je obaveza šutjeti kada se Kur'an uči?

0
Jedna grupa ljudi se vozila automobilom, i neko je od njih uključio audio kasetu i pustio učenje Kur'ana, pa da li su svi oni obavezni da slušaju ovu audio kasetu (tj. učenje Kur'ana)
kuran

Adabi lijepog odnosa prema časnom Kur'anu

0
Šta treba musliman raditi kada uči Kur'an ili kada sluša učenje Kur'ana
Fatiha

Značenje i vrijednost Fatihe

0
Da li ste se zapitali koje značenje imaju ajeti sure Fatiha, koju svakodnevno učimo na namazima i mimo njih? Da li ste se zapitali zašto nema namaza bez Fatihe? Zbog čega je ova sura toliko vrijedna, da ju je Poslanik, alejhisselam, nazivao Suštinom ili Majkom Kur’ana?
kosmos-ilustracija

Nadnaravnost Kur'ana: Obavijest o širenju kosmosa 1400 godina prije nauke

0
Širenje univerzuma je danas općeprihvaćena naučna činjenica. Isto nam govori i Kur'an kad nas obavještava o prirodi univerzuma
ikre bismi rabbik

Prvo što je objavljeno iz Kur'ana

0
Urva, r.a., prenosi da je Aiša, r.a., rekla: "Prvo što je objavljeno iz Kur'ana jeste ajet: 'Čitaj u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara.'"
konjanici

Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj ko se...

„A onaj ko se bori“ protiv samog sebe, svoga šejtana i neprijatelja od nevjernika, „bori se samo za sebe“, zbog toga što se korist i rezultat dotičnog djela vraća na samog počinitelja, jer Uzvišeni Allah je neovisan od svih svjetova
lijepe islamske slike

„A ljudima lijepe riječi govorite“

0
Riječi Uzvišenog: A ljudima lijepe riječi govorite1, su došle u obliku naređivanja Benu Israilu više naredbi,
Kur'an

Šta je Kur'an: Definicija Kur'ana

0
Kur'an je Alahov govor (kelamullah) koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.

Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...