ibaded-ucenje-kurana-dzamija-islam-itikaf

Allah zaista voli bogobojazne

0
Allah zaista voli bogobojazne koji mu se pokoravaju, izvršavanjem Njegovih naredbi i klonjenjem Njegovih zabrana.
Uzrok srece

Minuta uz Kur’an – Uzrok istinske sreće

0
Predavač je u ovom kratkom video isječku pojasnio uzrok postizanja istinske sreće na ovome i na budućem svijetu.

Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf

Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
upute-iz-kurana

Upute kur'anskih džuzeva: Najvažnije upute i pouke iz Kur'ana

0
Upute kur'anskih džuzeva: Najvažnije upute i pouke u Kur'anu
islamske teme, islamske priče, islam

O Allahovim riječima: Ti doista ne možeš uputiti onoga koga ti voliš

0
Poglavlje o riječima Uzvišenog: Ti doista ne možeš uputiti onoga koga ti voliš
šefaat

Dozvoljeno i zabranjeno zagovaranje – šefaa't i odgovori na proširene zablude o šefa'atu

0
Dozvoljeno i zabranjeno zagovaranje - šefaa't i odgovor na proširene zablude o šefaatu
Razilaženje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

0
Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

Kako prepoznati narod čija je kazna blizu?

Koji su postupci naroda čija je kazna blizu? Saznajte u ovom kratkom klipu šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, koji komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici), u kojima Uzvišeni Allah opisuje postupke naroda čija je kazna blizu.
Lijecenje Kur'anom, rukja, ajeti rukje

Da li je obaveza šutjeti kada se Kur'an uči?

0
Jedna grupa ljudi se vozila automobilom, i neko je od njih uključio audio kasetu i pustio učenje Kur'ana, pa da li su svi oni obavezni da slušaju ovu audio kasetu (tj. učenje Kur'ana)
kuran

Adabi lijepog odnosa prema časnom Kur'anu

0
Šta treba musliman raditi kada uči Kur'an ili kada sluša učenje Kur'ana
Fatiha

Značenje i vrijednost Fatihe

0
Da li ste se zapitali koje značenje imaju ajeti sure Fatiha, koju svakodnevno učimo na namazima i mimo njih? Da li ste se zapitali zašto nema namaza bez Fatihe? Zbog čega je ova sura toliko vrijedna, da ju je Poslanik, alejhisselam, nazivao Suštinom ili Majkom Kur’ana?

Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...