Novo u kategoriji Kuran

Čitajte još...

Izgradnja doma || 10. savjet: Audioteka u tvom domu

U svakom domu zvučni uređaj može biti upotrebljavan u dobru i u zlu; pa na koji način ćemo ga upotrebljavati kako bi time postigli zadovoljstvo Allaha Uzvišenog?