Metodologija fikha

Naslovnica Šerijat Metodologija fikha
Metodologija fikha

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

sabur uzvisenog Allaha

Foto citati: Hadis o saburu Uzvišenog Allaha

Shodno hadisu Ebu Musaa1 da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao: "Niko (ili: ništa) ne trpi više uvreda koje čuje, od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbu."