Brak i porodica

Naslovnica Islam Brak i porodica

Novina na sajtu

Islamske teme putovanje kamila

Na tebi je da kreneš, a On će upotpuniti korake tvoje

Znaj, plemeniti brate, koji putuješ Uzvišenom Allahu, da je On svojom milošću i mudrošću – a on je Mudar, Sveznajući, Koji sve vidi – uspostavio je da svemirskim prostranstvima vladaju zakoni savršene preciznosti i stabilnosti.

Čitajte još