Naslovnica Islam Brak i porodica

Brak i porodica

Islamski tekstovi, fetve i video sadržaj o braku i porodičnim pitanjima

fetve, islam

Moja buduća svekrva me mrzi! Šta da radim? Postoji li neka dova?

Moja buduća svekrva me mrzi! Šta radim? Postoji li neka dova?
Islamski brak i porodica

Udaja kćerki za nedostojne prosce

Udaja kćerki za nedostojne prosce

Najčešći uzrok problema u braku – Šejh Ebu Ishak El-Huvejni

0
Čuveni egipatski alim Ebu Ishak el-Huvejni govori o najćešćem uzroku problema u braku. Poučno.

Propisi i pravila višeženstva: Da li je suprug obavezan da po pitanju stanovanja drugoj...

Pitanje br. 11: Da li je suprug obavezan da po pitanju stanovanja drugoj ženi obezbjedi isto ono što je obezbjedio prvoj, bez imalo razlike?

Propisi i pravila višeženstva: Šta suprug mora da obezbjedi svojoj supruzi što se tiče...

Ako bi se muž oženio još jednom ženom, obaveza mu je da i njoj obezbjedi stanovanje kao što je obezbjedio prvoj ženi, zato što je tako postupao i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Propisi i pravila višeženstva: U kojim stvarima čovjek mora biti pravedan prema svojim suprugama?

Deveto pitanje: Koje su to stvari u kojima čovjek mora biti pravedan prema svojim suprugama?

Propisi i pravila višeženstva: Da li se muževima savjetuje višeženstvo, ili je ipak bolje...

Propisi i pravila višeženstva: Da li se muževima savjetuje višeženstvo, ili je ipak bolje da se svako zadovolji svojom suprugom...

Propisi i pravila višeženstva: Koja je mudrost u zabrani da se oženi ženom i...

Osmo pitanje: Koja je mudrost u zabrani da se oženi ženom i njenom sestrom ili tetkom?

Propisi i pravila višeženstva: Koji je propis višežensta?

Propisi i pravila višeženstva: Koji je propis višežensta?

Propisi i pravila višeženstva kroz pitanja i odgovore – 2. dio

Propisi i pravila višeženstva kroz pitanja i odgovore - 2. dio
Islamski brak i porodica

“Počni sa onim koga izdržavaš”

0
“Gornja ruka (ruka koja dijeli) je bolja od donje ruke (ruke koja prima sadaku). Počni (davanje) sa onim koga izdržavaš! Najbolja sadaka je iz bogatstva.”
sluzenje zene muzu

Služenje mužu

“Nema razilaženja među učenjacima da je ženi dozvoljeno da služi svome mužu u kući, svejedno bila od onih koje služe samu sebe ili ne bila, ali su se razišli oko obaveznosti ovog služenja:

Novina na sajtu

Čitajte još