Privrženost i odricanje (el wela wel bera)

Naslovnica Akida Privrženost i odricanje (el wela wel bera)
Privrženost i odricanje (el wela wel bera), način ostvarivanja... tekstovi, fetve, risale

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

propisi o trgovini

Da bi trgovina bila ispravna, postoje sljedeći uvjeti

Uvjeti trgovine Da bi trgovina bila ispravna, postoje sljedeći uvjeti: Zadovoljstvo i pristanak i kupca i prodavca Uzvišeni je rekao: O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način...