Salih el-Fevzan

Biografija, tekstovi i fetve šejha Saliha el-Fevzana.

dzenaza namaz

Kako se klanja dženaza namaz

Kako se klanja dženaza namaz
aprilska laz

Aprilska laž

U nevjerničkim državama proširena je između ljudi aprilska laž prvog aprila i u tome ih slijepo oponašaju neki muslimani koji smatraju da je to dozvoljeno tog dana. Šta vi mislite o ovom ubjeđenju i slijepom oponašanju?
Fetve iz akide

Može li čovjek znati da li su mu djela prihvaćena kod Allaha?

0
Pitanje: Koji su znakovi da je djelo prihvaćeno? Može li osoba osjetiti ovo prihvatanje; može li osjetiti da je djelo prihvaćeno?Odgovor: Čovjek ne zna...
Ahiret i kabur

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu?

Pitanje:Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu?Odgovor:Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje...
pomirenje

Propisi o pomirenju

Dokaz o propisanosti pomirenja nalazimo u Kur’anu, sunnetu i idžma’u učenjaka: - Rekao je Allah: "Pomirenje je dobro (hajr )." (sura En-Nisa, 128) i rekao je:...
islamski brak, muz i zena

Propisi o izdržavanju žene

Obaveza je čovjeku izdržavanje svoje žene, a u to spada: hrana, odjeća i mjesto stanovanja. Rekao je Allah: “Neka imućan prema bogatsvu svome troši” (sura...
ruza, cvijet

Bračni ugovor, njegovi ruknovi i šartovi

Šerijatski bračni ugovor ima tri rukna (stuba): 1. Postojanje dva supružnika koji su čisti od bilo koje zapreke koja sprečava ispravnost braka, kao na primjer...
iman i kufr

Postoje li djela čije neizvršavanje prouzrokuje otpadništvo (nevjerstvo)

Pitanje: Postoje li djela čije neizvršavanje prouzrokuje otpadništvo?Odgovor: Da. Onaj ko ostavi namaz je uznevjerovao – kao što je spomenuto u hadîthu. U ovome...

Novo na sajtu

Čitajte još...