Salih el-Fevzan

Biografija, tekstovi i fetve šejha Saliha el-Fevzana.

aprilska laz

Aprilska laž

U nevjerničkim državama proširena je između ljudi aprilska laž prvog aprila i u tome ih slijepo oponašaju neki muslimani koji smatraju da je to dozvoljeno tog dana. Šta vi mislite o ovom ubjeđenju i slijepom oponašanju?
ruza, cvijet

Bračni ugovor, njegovi ruknovi i šartovi

Bračni ugovor, njegovi ruknovi i šartovi
iman i kufr

Postoje li djela čije neizvršavanje prouzrokuje otpadništvo (nevjerstvo)

Pitanje: Postoje li djela čije neizvršavanje prouzrokuje otpadništvo?
dzenaza namaz

Kako se klanja dženaza namaz

Kako se klanja dženaza namaz
Fetve iz akide

Može li čovjek znati da li su mu djela prihvaćena kod Allaha?

0
Pitanje: Koji su znakovi da je djelo prihvaćeno? Može li osoba osjetiti ovo prihvatanje; može li osjetiti da je djelo prihvaćeno?Odgovor: Čovjek ne zna...
Ahiret i kabur

Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu?

Pitanje:Šta će musliman griješnik vidjeti u kaburu? Da li će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu?Odgovor:Musliman koji ne napusti islam će vidjeti svoje...
pomirenje

Propisi o pomirenju

Dokaz o propisanosti pomirenja nalazimo u Kur’anu, sunnetu i idžma’u učenjaka: - Rekao je Allah: "Pomirenje je dobro (hajr )." (sura En-Nisa, 128) i rekao je:...
islamski brak, muz i zena

Propisi o izdržavanju žene

Obaveza je čovjeku izdržavanje svoje žene, a u to spada: hrana, odjeća i mjesto stanovanja. Rekao je Allah: “Neka imućan prema bogatsvu svome troši” (sura...

Novo na sajtu

Čitajte još...