Naslovnica Savremeni učenjaci Sulejman bin Nasir el-Ulvan

Sulejman bin Nasir el-Ulvan

Šejh Sulejman bin Nasir el-Ulvan, njegova biografija i njegove fetve

Sulejman-el-Ulvan fetve

Da li žena smije gledati u muškarce koji joj nisu mahremi?

Koji je propis gledanja žene u strane muškarce (tj. muškarce koji joj nisu mahremi, bliža rodbina)
Namaz

Kada završava vrijeme jacijskog namaza?

Pitanje: Kada završava vrijeme jacijskog namaza?
iman i kufr

I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da su bili...

Govoriti o stvarima koje ruše islam ne predstavlja mezheb (pravac) haridžija, već je to jedna od osnova ehli sunneta, i ovo je stvar oko...
hadis, sunnet

Trideset hadisa koji su prošireni među svijetom a koje je šejh Ulvan ocjenio slabim

Trideset hadisa koji su prošireni među svijetom a koje je šejh Ulvan ocjenio slabim
Sulejman el Ulvan

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice.Šejh Sulejman je...
dzuma namaz

O propisu spajanja džume i ikindije za musafira

Šejh Sulejman el-Ulvan je o propisu spajanja džume i ikindije za musafira pa je odgovorio: „Većina učenjaka, od kojih su i imami 4 mezheba, zabranjuje...
pijenje stojeci

Hadis o zabrani pijenja stojeći

Šejh Sulejman el-Ulvan je upitan o hadisu u kojem se prenosi zabrana pijenja stojeći pa je odgovorio:Od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se...
Hidzama

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu

Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu i da li se prenosi nešto...
fetve, islam

Propis klanja akike za odraslu osobu (kojoj roditelji nisu zaklali akiku a navršila je...

Ne postoji vjerodostojan dokaz koji za klanje akike odrasloj osobi. Ne postoji ni jedna vjerodostojna predaja da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili...
Sulejman-el-Ulvan fetve

Da li je vjerodostojna predaja da je Halid ibn Velid popio otrov i da...

Pitanje: Da li je vjerodostojna predaja da je Halid ibn Velid popio otrov i da mu nije naškodio? Odgovor: Predaja je poznata, da je Halid ibn...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Ko su istinski učenjaci?

Prvo svojstvo: da rade po znanju shodno mogućnosti, jer je znanje bez djela poput drveta bez ploda. Neki od selefa su rekli: Ko se...
Sulejman el Ulvan

Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom (nekoliko fetvi šejha)

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...