Sulejman bin Nasir el-Ulvan

Naslovna Savremeni učenjaci Sulejman bin Nasir el-Ulvan
Šejh Sulejman bin Nasir el-Ulvan, njegova biografija i njegove fetve

Pojedinačni tekfir – stav ehli sunneta po ovom pitanju

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...
Muhammed alejhisselam

Vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”

Pitanje: Kakva je vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”? Odgovor: Ovaj hadis bilježi Ebu Davud u svome Sunenu od Sulejmana bin Muaza et-Temimija od...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

bismillah slika

Zašto duša teži za onim što joj je zabranjeno?

Imam Ebul-Feradž Ibnul-Dževzi, rahimehullah, spominje sljedeće: Razmatrao sam težnju duše za onim što joj je zabranjeno, pa sam dokučio da se njena težnja povećava shodno...