Sulejman bin Nasir el-Ulvan

Naslovna Savremeni učenjaci Sulejman bin Nasir el-Ulvan
Šejh Sulejman bin Nasir el-Ulvan, njegova biografija i njegove fetve

Pojedinačni tekfir – stav ehli sunneta po ovom pitanju

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...
Muhammed alejhisselam

Vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”

Pitanje: Kakva je vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”? Odgovor: Ovaj hadis bilježi Ebu Davud u svome Sunenu od Sulejmana bin Muaza et-Temimija od...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

islamske teme

Onaj ko krene morem radi trgovine pa se utopi, da li...

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je upitan o čovjeku koji je, radi trgovine, krenuo morem, zatim se utopio, da li je on preselio kao šehid,...