Sulejman bin Nasir el-Ulvan

Naslovnica Savremeni učenjaci Sulejman bin Nasir el-Ulvan
Šejh Sulejman bin Nasir el-Ulvan, njegova biografija i njegove fetve
dzuma namaz

O propisu spajanja džume i ikindije za musafira

Šejh Sulejman el-Ulvan je o propisu spajanja džume i ikindije za musafira pa je odgovorio: „Većina učenjaka, od kojih su i imami 4 mezheba, zabranjuje...
pijenje stojeci

Hadis o zabrani pijenja stojeći

Šejh Sulejman el-Ulvan je upitan o hadisu u kojem se prenosi zabrana pijenja stojeći pa je odgovorio: Od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se...
Hidzama

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu

Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu i da li se prenosi nešto...
fetve, islam

Propis klanja akike za odraslu osobu (kojoj roditelji nisu zaklali akiku a navršila je...

Ne postoji vjerodostojan dokaz koji za klanje akike odrasloj osobi. Ne postoji ni jedna vjerodostojna predaja da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili...
Sulejman-el-Ulvan fetve

Da li je vjerodostojna predaja da je Halid ibn Velid popio otrov i da...

Pitanje: Da li je vjerodostojna predaja da je Halid ibn Velid popio otrov i da mu nije naškodio? Odgovor: Predaja je poznata, da je Halid ibn...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Ko su istinski učenjaci?

Prvo svojstvo: da rade po znanju shodno mogućnosti, jer je znanje bez djela poput drveta bez ploda. Neki od selefa su rekli: Ko se...
Sulejman el Ulvan

Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom (nekoliko fetvi šejha)

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je...
fetve

Da li je ispravno kazati: Ko bude činio zinaluk isto će se vratiti njegovoj...

Pitanje: Dragi šejhu, zanima nas pitanje vraćanje zinaluka oko kojeg se ulema razišla, neki spominju stihove imama Šafije iako su oni u suprotnosti s...
fetve

Ljudi su na vjeri svojih vladara

Svjedoci smo da se u zadnje vrijeme često spominje teza: "Kakav je narod takvi će im biti i vladari!" te se stiče dojam da...
islamske fetve

Razilaženje ashaba o tekfiru pojedinaca

Ashabi su se razišli po pitanju haridžija, da li su oni nevjernici ili nisu? Većina ih je bila na stavu da oni nisu nevjernici,...

Pojedinačni tekfir – stav ehli sunneta po ovom pitanju

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...
Muhammed alejhisselam

Vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”

Pitanje: Kakva je vjerodostojnost hadisa “Allahovim se licem traži samo Džennet”? Odgovor: Ovaj hadis bilježi Ebu Davud u svome Sunenu od Sulejmana bin Muaza et-Temimija od...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Zato ti ne sumnjaj

Citati iz Kur'ana: “Zato ti ne sumnjaj nikako!”

A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur'an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! (Kur’an, 6:114)
Pozar

Požar