Video

Naslovnica Multimedija Video
Islamski video sadržaj

Novo u Multimediji

Čitajte još...

islam

75 koristi od zikra (Ibnu Kajjim el-Dževzijje)

1. Zikrullah je sebeb tome da budeš čuvan pri nesrećama. 2. Zikrullah u lahkoti i ljepoti čini da budeš čuvan u teškoći. 3. Zikrullah spašava Zakira...