Hadis

Sunnet i Hadis

Allahov oprost

Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima...

0
Hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim...
biografija imama Muslima

Velikani hadiskih znanosti: Imam Muslim

0
Kratka biografija velikana hadiskih nauka, imama Muslima
sehadet la ilahe illallah

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe...

0
O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo lice
Biografija imama Buharije

Biografija imama Buharije

Ibn Huzejma, učenik imama Buharija, kaže: “Pod nebeskim svodom nema učenijeg od imama Buharija.”
islam slika

Potpuni islam: Znaci potpunog islama

0
Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: "Od ljepote islama kod čovjeka jeste i to da ostavi ono što ga se ne tiče." (hasen, Et-Tirmizi i drugi)
ostavljanje grijeha radi Allaha

Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s nečim što...

0
Nema čovjeka koji je u stanju učiniti neki haram a zatim ga ostavi iz bojaznosti prema Allahu, a da mu ga Allah neće zamjeniti s nečim što je bolje od toga na dunjaluku prije ahireta.
hadis, sunnet

Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

0
Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva
sunnet i hadis

Šta je sunnet? Jezičko i šerijatsko značenje sunneta

0
Šerijat sužava jezičko značenje sunneta na praksu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
kruzoci zikra

Vrata zla

Od lijepih i korisnih riječi koje se pripisuju pravednom halifi Omeru ibn El-Hattabu, radijellahu anhu, jesu: Ko bude ulazio na vrata zla, bit će optuživan!
kruzoci-zikra

“Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru”

0
O hadisu "Kome Allah hoće dobro, učini da razumijeva vjeru"
islamske teme

Halal je jasan i haram je jasan

0
Doista ovo jasno vjerovjesničko pravilo ukazuje na velike i bitne stvari, za koje mi imamo veliku potrebu u našem znanstvenom i praktičnom životu, a ja ću spomenuti samo neke od njih...
Sudnji dan, predznaci

Muslimani će, zasigurno, pobijediti židove

0
„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: 'Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!', osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)

Hadis

Čitajte još...