Hadis

Sunnet i Hadis

Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično

0
Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično

Najniži stupanj stanovnika Dženneta

0
Najniži stupanj stanovnika Dženneta
Fatiha

Značenje i vrijednost Fatihe

0
Da li ste se zapitali koje značenje imaju ajeti sure Fatiha, koju svakodnevno učimo na namazima i mimo njih? Da li ste se zapitali zašto nema namaza bez Fatihe? Zbog čega je ova sura toliko vrijedna, da ju je Poslanik, alejhisselam, nazivao Suštinom ili Majkom Kur’ana?
kamile ljudi

Primjer ljudi je kao primjer stotinu kamila

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: Zaista su ljudi kao stotinu kamila, skoro da ne nađeš među tim kamilama pogodnu za putovanje.” (Bilježe ga Buharija i Muslim)
rukje i hamajlije

Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama

0
Poglavlje o onome što se prenosi o rukjama i hamajlijama
Allahov oprost

Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima...

0
Hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim...
biografija imama Muslima

Velikani hadiskih znanosti: Imam Muslim

0
Kratka biografija velikana hadiskih nauka, imama Muslima
sehadet la ilahe illallah

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe...

0
O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo lice
Biografija imama Buharije

Biografija imama Buharije

Ibn Huzejma, učenik imama Buharija, kaže: “Pod nebeskim svodom nema učenijeg od imama Buharija.”
islam slika

Potpuni islam: Znaci potpunog islama

0
Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: "Od ljepote islama kod čovjeka jeste i to da ostavi ono što ga se ne tiče." (hasen, Et-Tirmizi i drugi)
ostavljanje grijeha radi Allaha

Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s nečim što...

0
Nema čovjeka koji je u stanju učiniti neki haram a zatim ga ostavi iz bojaznosti prema Allahu, a da mu ga Allah neće zamjeniti s nečim što je bolje od toga na dunjaluku prije ahireta.
hadis, sunnet

Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

0
Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

Hadis

Čitajte još...