Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže: "Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao: - 'Želim da...
Fetve

Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?

Pitanje: Upitan je istaknuti učenjak Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahmetullahi alejh: „Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi,...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

Namaz u noci

13 savjeta koji pomažu u klanjanju noćnog namaza (kijamul-lejl)

Hvala pripada Allahu, Mnogobrojne su stvari koje pomažu u klanjanju kijamul-lejla, među njima su sljedeće: 1. Iskrenost prema Allahu Kao što nam Uzvišeni Allah naređuje da se djela...
islamski brak

Podstrek na brak