Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

0
Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže: "Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao: - 'Želim da...
Fetve

Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?

0
Pitanje: Upitan je istaknuti učenjak Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahmetullahi alejh: „Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi,...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

islam

Vrste straha: Strah kao ibadet, strah kao veliki širk, dozvoljeni i...

0
El-havf – strah Značenje: uzbuđenost koja nastaje predosjećanjem propasti ili štete. Vrste straha: 1. Veliki širk, a on je skriveni strah koji biva kada se čovjek boji...