Mezhebi i imami

Naslovna Šerijat Mezhebi i imami
Mezhebi i imami

Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže: "Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao: - 'Želim da...
Fetve

Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi, rahmetullahi alejh?

Pitanje: Upitan je istaknuti učenjak Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahmetullahi alejh: „Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Koji je ispravan odnos prema imamu Ebu-Hanifi,...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

video

Minuta uz Kur’an – Vjernik ne želi dobročinstvo samo sebe, nego...

Ovaj kratki video klip govori o važnosti dobročinstva drugima. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com