džennet, slika

Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova

Dova stanovnika Dženneta Uzvišeni Allah kaže: "One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će...
istina

Nije teško spoznati istinu, daleko teže je raditi po njoj i ustrajati na tome

Rekao je šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah: Spoznati istinu je lakše negoli raditi po njoj, i raditi po njoj je lakše negoli ustrajati na tome. Mnogo...
Bajramska porukavideo

Bajramska poruka│šejh Nasir el-Umer

Prelijepa bajramska poruka od šejha Nasira el-Umera.
Ibn Kajjim Džewzijje

Koje je to znanje kojem je Allah podučio Adema

Znanje kojem je Uzvišeni Allah podučio Adema, alejhis-selam, i s kojim je Adem pretekao meleke, jeste sposobnost nazivanja osoba i stvari... Božanska veličanstvena tajna koju...
video

Prelijepo kazivanje o četiri iskušenja koja su spomenuta u suri Kehf

Prelijepo kazivanje o iskušenjima spomenutim u suri El-Kehf i o dragocjenim poukama tih iskušenja.
video

Osam stvari od kojih se uticao Poslanik alejhisselam

Od ovih osam stvari Allahov poslanik alejhisselam je često tražio zaštitu kod Allaha. Hadis pojašnjava šejh Sa`d el-Haslan. Izvor: IslamHouse
video

Fitna žena | Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin rh.

Govor šejha Ibn Usejmina rahimehullah o uvijek aktuelnoj temi i problemu današnjice te o rješenju ovog problema. Prevod: Istikamet
Abdullah el-Gunejmanvideo

Gdje je Allah│šejh Abdullah el-Gunejman

Šejh Abdullah el-Gunejman govori o tome gdje je Allah.
tio si programiranvideo

Video: Ti si “programiran” da voliš pokornost Allahu a da mrziš nepokornost Njemu

Jako poučan govor Muhammeda Nablusija kojeg preporučujemo svakom čovjeku da ga posluša i da razmisli o njemu? Prevod: Istikamet

Pripremio mi te je šejtan

Jednom prilikom je tabiin Sulejman bin Jesar, rahimehullah, zajedno sa svojim prijateljem krenuo na put za Mekku, radi izvšravanja obreda Hadža. Kada su stigli...
video

Kazivanje o vjerovjesnicima: Junus alejhisselam (video)

Poučno kazivanje o Junusu alejhisselam, njegovom grijehu, pokajanju i Allahovom odazivu na njegovu dovu.
Zato ti ne sumnjaj

Citati iz Kur'ana: “Zato ti ne sumnjaj nikako!”

A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur'an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! (Kur’an, 6:114)

Čitajte još...

Akida

Opasnost međureligijskog dijaloga, međureligijskog vijeća

Pozivanje u ovu tročlanu ideju – pod bilo kojim od ovih obilježja - u jedinstvo između istinitog islama (koji je dokinuo vjerozakone prije njega),...

Novo u Islam