Poziv u islam

Naslovna Islam Poziv u islam
Priroda more

Ko poziva istini mora biti blag

Neka niko svoju grubost i nepristojnost ne pravda riječima: „Ali ja govorim istinu i pozivam istoj!“, naprotiv, ti si najpreči da tu istinu prikažeš na najbolji i najljepši način, onako kako je to činio najblaži i najpristojniji čovjek koji je ikada kročio ovom Zemljom, a to je naš Vjerovjesnik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
islamske teme 2

Temelj svakog dobra (Ibnul-Kajjim)

Temelj svakog dobra je da znaš da ono što Allah hoće to i biva, a ono što neće to ne može ni biti. Kada...
druzenje u islamu

Propis susreta i druženja s braćom

Susreti i druženja s braćom mogu se podijeliti na dvije vrste:
put

Kako da zauzmem svoj stav?

PITANJE: Čovjek često prolazi kroz situacije u kojima ne zna kako bi se ponašao. Svejedno odnosilo se to na politiku, pozivanje u vjeru, međuljudske odnose,...
islamske teme

Da li si se pripremio za ovo pitanje?

Imam Fudajl ibn Ijad, rahimehullah, je upitao nekog čovjeka: ”Koliko ti je godina?” Ovaj odgovori: “Šesdeset.” Fudajl reče: “Šesdeset godina ti se krećeš ka tvom Gospodaru,...
bismillah, pero, islamske teme

Pet načina kako se izliječiti od pretvaranja (rijaluka)

PITANJE: Kad god uradim nešto dobro gledam u ljude da bi ocijenili moje djelo ili drugačije rečeno: ja se pretvaram. Znam da je pretvaranje (rijaluk)...
islamske teme

Kako alim i zahid bivaju obmanjeni?

Imam Ebul-Feradž El-Dževzi, rahimehullah, spominje sljedeće: "Najveći vid kažnjavanja jeste da kažnjeni ne osjeća kaznu! A još gore od toga jeste da se pojavi radost...
islamske teme

Onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste ljudi

Imam Ibn Kesir, rahimehullah, je kazao: Znaj da onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste: 1. Nekad ga ostavi zbog Allaha, i...
džinni, šejtani

Zašto šejtan mrzi čovjeka

PITANJE: Želim da znam neke informacije o šejtanu. Da li mi možeš pomoći? ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu. Kad je Iblis, Allah ga prokleo, odbio učiniti sedždu Ademu,...
starac-namaz

Ibnu Kajjim o skromnosti (zuhdu) na dunjaluku

Ako se ljudi osjećaju neovisno sa dunjalukom, ti se osjećaj neovisno sa Allahom. Ako se ljudi raduju sa dunjalukom, ti se raduj uz Allaha....
Uzrok srecevideo

Minuta uz Kur’an – Uzrok istinske sreće

Predavač je u ovom kratkom video isječku pojasnio uzrok postizanja istinske sreće na ovome i na budućem svijetu. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad...
dova ibadet mesdzid islam

Četiri velike nagrade za bogobojaznost

Rekao je Allah Uzvišeni u časnom Kur’anu: "O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine...

Čitajte još...

Adabi sna

Šta se govori i čini prilikom spavanja i buđenja

Adabi spavanja i buđenja Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu,...

Novo u Islam