Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Fetve iz akide

Da li se dokazuje „Ahād-hadisima“ u akidi?

0
Pitanje: Čuo sam od nekih koji kažu: „Ahād hadisi (tj. svi hadisi koji nisu mutevatir) se ne koriste u akidetskim pitanjima jer takvi hadisi...