Šejhul islam Ibn Tejmijje

Naslovna Opšti mudžtehidi Šejhul islam Ibn Tejmijje

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Bin Baz

Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice?

Dragi brate, da li u našem vremenu znaš čovjeka sa dva lica? Ja ne znam! Većina ljudi danas ima deset lica, a ne dva....