Šejhul islam Ibn Tejmijje

Naslovna Opšti mudžtehidi Šejhul islam Ibn Tejmijje

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Pejsaz-prelijepo-640

KAKO IZBJEĆI GRIJEŠENJE

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka. Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, dželle šanuhu, da nas uputi na pravi put, da nam...