Novo u Učenjaci

Čitajte još...

islamske teme

Onaj ko krene morem radi trgovine pa se utopi, da li...

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je upitan o čovjeku koji je, radi trgovine, krenuo morem, zatim se utopio, da li je on preselio kao šehid,...