Naslovnica Akida Da li se džinni miješaju sa ljudima?

Da li se džinni miješaju sa ljudima?

1346

Pitanje: Kada pišemo i pričamo o džinnima, da li nas oni čuju? Da li postoji kakva dova ili riječi za traženje zaštite koje bih trebao izgovoriti nakon toga?

džinni, šejtani

Odgovor:

Da, džinni se miješaju sa ljudima i čuju njihove riječi, i oni mogu posjedovati naša tijela kad nas nadvladaju, kao što je dokazano pomoću mnogih događaja. Ali postoje dove, ajeti i sure koje možemo proučiti, i one služe kao zaštita ljudima od njihovog zla, poput (suri) El-Mu’avvizatejn (Felek i Nas, zadnje dvije sure u Kur'anu), Ajet el-Kursi i njima slične.

Autor: Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve
Izvor: Fetâva Islamiyah; tom. 1 str. 203


Bilješka: O djelovanju džinna na čovjeka, načinima tog djelovanja i liječenju od sihra, pročitajte detaljnije u kategoriji o sihru i liječenju sihra: Sihr i liječenje od sihra