aprilska laz

Aprilska laž

0
Pitanje: U nevjerničkim državama proširena je između ljudi aprilska laž prvog aprila i u tome ih slijepo oponašaju neki muslimani koji smatraju da je to...

Ustajanje pred nekim iz uvažavanja

0
Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, upitan je o pojavi koja se proširila među ljudima, a to je ustajanje iz počasti pred uvaženim osobama:...
sehadet la ilahe illallah

Propis vraćanja duga za umrlu osobu

0
Pitanje: Da li je čovjek dužan da namiri dugove svojih roditelja nakon njihove smrti? Odgovor: Čovjek nije dužan da vraća dugove svojih roditelja, svejedno bilo to za...
fetve, odgovori iz islama

Šta da radim s bratom koji uzima drogu

0
PITANJE: Moj brat koristi drogu. Objašnjavao sam mu kako je to haram, ali on nije poslušao i još uvijek se drogtra. ODGOVOR: Hvaljen neka je...
fetve

Da li je ispravno kazati: Ko bude činio zinaluk isto će se vratiti njegovoj...

0
Pitanje: Dragi šejhu, zanima nas pitanje vraćanje zinaluka oko kojeg se ulema razišla, neki spominju stihove imama Šafije iako su oni u suprotnosti s...
Islamske teme, islamski tekstovi, poucni tekstovi

Ko su selefije i koji je njihov menhedž?

0
Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu. Želim da mi pojasnite koji je menhedž (pravac) selefija, i kakav je njihov stav spram ostalih islamskih džemata? Odgovor: Sva...
islamske fetve

Šerijatski tretman odaziva na poziv i njegovi uvjeti

0
Pitanje: Ponekad bivam pozvana da prisustvujem malim gozbama ili velikim prigodama... Kako da se postupi u situaciji kada se zna da su, u principu,...
Medjuljudski odnosi, fetve

Da li mu je dozvoljeno da u toku posta ponudi hranu svome sinu nevjerniku

0
Pitanje: Moj muž je bio oženjen sa kršćankom i sa njom ima dvoje djece. Djeca od malena žive sa njihovom majkom, i ona su...
hadž

Ponavljanje Hadžda: Da li je bolje obaviti dobrovoljni hadž ili udijeliti sadaku?

0
Ponavljanje Hadžda Mnogi ljudi sa Arapskog poluostrva a naročito iz Saudije se ovih dana pripremaju da putuju ka svetom mjestu radi obavljanja hadža. Hadž je, po...
muslimanka, fetve, zena

Da li osamljivanje prestaje prisustvom druge žene

0
Pitanje: Žena me je obavijestila da se boca gasa iz stana ispraznila, i da se mora zamijeniti, a ja nisam prisutan u stanu, da...
razgovor studenta i studentice

Propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu

0
Pitanje (skraćeno): Dragi i uvaženi učenjaci univerziteta El-Iman, od vas tražim da mi što prije date fetvu po pitanju oko kojeg sam se razišao...
iznajmljivanje diploma

Da li je dozvoljeno iznajmiti diplomu određenoj firmi za obavljanje djelatnosti

0
Iznajmljivanje diploma onima koji obavljaju djelatnosti shodne istima Pitanje: Ja učim na jednom univerzitetskom institutu. Da li mi je dozvoljeno da iznajmim svoju diplomu, nakon...

Čitajte još iz rubrike FETVE

Novo na sajtu

iskušana ulema

Iskušana ulema: Imam Malik b. Enes, rahimehullah,

0
Imam Malik b. Enes, rahimehullah, preselio 179. hidžretske - Kratka biografija Rekao je imam Ez-Zehebi: On je šejhul-islam, hudždžetul-umme1, imam Darul-hidžre2; kunja mu je Ebu Abdillah El-Medeni,...