Uzdizanje sebebom pokornosti

Gdje je ponos čovjeka i njegovo poniženje

0
Islamski foto citat: Ni jedna stvar čovjeka ne uzdiže (na visoke stepene) kao što to čini pokornost Allahu, a isto tako ni jedna stvar ne...
iskušan

Foto citat: Kada vidiš onog ko je iskušan…

0
Kada vidiš onoga ko je iskušan, znaj da između tebe i njega nema osim Allahova milost i blagost. Preneseno je u hadisu: "Nemoj se...
Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudrosti šejha Tarifija

0
Radost vjernika u očuvanju vjere Rekao je šejh Tarifi: Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A...
Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija

0
Pitanje: Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija? Odgovor: Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim: Zaista se...
priroda kaligrafija

Mudre izreke šejha Tarifija III

0
O sektama i šijama Akida je ona koja upravlja osjećajima, a osjećaji ne upravljaju akidom. Kod većine skupina (sekti, op.M) osjećaji su ti koji upravljaju...
Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudre izreke šejha Tarifija (II)

0
Akida "Podjela ljude na kafire i mu'mine jeste Allahov propis: 'On je Onaj koji vas je stvorio, pa ili ste nevjernici ili vjernici'. (Et-Tegabun, 2)...
Laz

Kakav je propis laganja radi koristi

0
Osnova je da je laž zabranjena, a dokazi o njenoj zabranjenosti su dostigli stepen mutevatir predaje, i njena zabrana je nužno poznata stvar u...

Foto citat: Uzimanje sebeba

0
Uzimanje sebeba je božanski pravac, jer je Allah mogao razdvojiti more Musau bez štapa - ali nije, kako bi ljudi naučili da uzimaju sebebe,...
Tarifi o gubljenju dunjaluka

Kako se vjernik i munafik ponašaju pri gubljenju dunjaluka

0
Islamski foto citat: Rekao je šejh Tarifi: Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A munafik se...
Fitne odvajaju saffove

Smutnje odvajaju safove

0
Islamski foto citat: Rekao je šejh Tarifi: Fitne (smutnje) odvajaju safove, i otkrivaju tajne, rekao je Muavija radijellahu anhu: „Ne prezirite fitnu; doista ona otkriva glavešine nifaka“. (Izvor:...
Skrivanje znanja

Skrivanje znanja i tajenje dokaza

0
Foto citat - govor šejha Abdulaziza Tarifija o skrivanju znanja i citiranje kur'anskog ajeta. Klikni na sliku za veći prikaz. Menhedz.com

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Ibn Kajjim Džewzijje

Koje je to znanje kojem je Allah podučio Adema

0
Znanje kojem je Uzvišeni Allah podučio Adema, alejhis-selam, i s kojim je Adem pretekao meleke, jeste sposobnost nazivanja osoba i stvari... Božanska veličanstvena tajna koju...
Kome se daje zekat

Kome se daje zekat