Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudrosti šejha Tarifija

Radost vjernika u očuvanju vjere Rekao je šejh Tarifi: Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A...
Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija

Pitanje: Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija? Odgovor: Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim: Zaista se...
priroda kaligrafija

Mudre izreke šejha Tarifija III

O sektama i šijama Akida je ona koja upravlja osjećajima, a osjećaji ne upravljaju akidom. Kod većine skupina (sekti, op.M) osjećaji su ti koji upravljaju...
Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudre izreke šejha Tarifija (II)

Akida "Podjela ljude na kafire i mu'mine jeste Allahov propis: 'On je Onaj koji vas je stvorio, pa ili ste nevjernici ili vjernici'. (Et-Tegabun, 2)...
Laz

Kakav je propis laganja radi koristi

Osnova je da je laž zabranjena, a dokazi o njenoj zabranjenosti su dostigli stepen mutevatir predaje, i njena zabrana je nužno poznata stvar u...

Foto citat: Uzimanje sebeba

Uzimanje sebeba je božanski pravac, jer je Allah mogao razdvojiti more Musau bez štapa - ali nije, kako bi ljudi naučili da uzimaju sebebe,...
Uzdizanje sebebom pokornosti

Gdje je ponos čovjeka i njegovo poniženje

Islamski foto citat: Ni jedna stvar čovjeka ne uzdiže (na visoke stepene) kao što to čini pokornost Allahu, a isto tako ni jedna stvar ne...
Tarifi o gubljenju dunjaluka

Kako se vjernik i munafik ponašaju pri gubljenju dunjaluka

Islamski foto citat: Rekao je šejh Tarifi: Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A munafik se...
Fitne odvajaju saffove

Smutnje odvajaju safove

Islamski foto citat: Rekao je šejh Tarifi: Fitne (smutnje) odvajaju safove, i otkrivaju tajne, rekao je Muavija radijellahu anhu: „Ne prezirite fitnu; doista ona otkriva glavešine nifaka“. (Izvor:...
Skrivanje znanja

Skrivanje znanja i tajenje dokaza

Foto citat - govor šejha Abdulaziza Tarifija o skrivanju znanja i citiranje kur'anskog ajeta. Klikni na sliku za veći prikaz. Menhedz.com

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Sažeti prikaz prelaska Tatara na islam

Za vrijeme tatarske okupacije islamskih zemalja, veliki broj tatarskih vojnika je dobio priliku da se upozna sa islamom izbliza, te su počeli izučavati i...