Foto citat: Uzimanje sebeba

Uzimanje sebeba je božanski pravac, jer je Allah mogao razdvojiti more Musau bez štapa - ali nije, kako bi ljudi naučili da uzimaju sebebe, jer Allah ne pomaže onom ko sjedi a u stanju je učiniti: „Udari štapom svojim po moru!“
Uzdizanje sebebom pokornosti

Gdje je ponos čovjeka i njegovo poniženje

Islamski foto citat:Ni jedna stvar čovjeka ne uzdiže (na visoke stepene) kao što to čini pokornost Allahu, a isto tako ni jedna stvar ne...
iskušan

Foto citat: Kada vidiš onog ko je iskušan…

Kada vidiš onoga ko je iskušan, znaj da između tebe i njega nema osim Allahova milost i blagost. Preneseno je u hadisu: "Nemoj se...
Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudrosti šejha Tarifija

Radost vjernika u očuvanju vjere Rekao je šejh Tarifi:Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A...
Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija

Pitanje:Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija?Odgovor:Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:Zaista se...
priroda kaligrafija

Mudre izreke šejha Tarifija III

0
O sektama i šijama Akida je ona koja upravlja osjećajima, a osjećaji ne upravljaju akidom. Kod većine skupina (sekti, op.M) osjećaji su ti koji upravljaju...
Iskrice mudrosti - islamski citati

Mudre izreke šejha Tarifija (II)

Akida"Podjela ljude na kafire i mu'mine jeste Allahov propis: 'On je Onaj koji vas je stvorio, pa ili ste nevjernici ili vjernici'. (Et-Tegabun, 2)...
Fitne odvajaju saffove

Smutnje odvajaju safove

Islamski foto citat: Rekao je šejh Tarifi:Fitne (smutnje) odvajaju safove, i otkrivaju tajne, rekao je Muavija radijellahu anhu: „Ne prezirite fitnu; doista ona otkriva glavešine nifaka“. (Izvor:...
Skrivanje znanja

Skrivanje znanja i tajenje dokaza

Skrivanje znanja i tajenje dokaza

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Slijeđenje uleme u onome što oni ohalale od harama

0
Pitanje:Kakav je propis slijeđenja uleme i vladara u onome što oni ohalale od stvari koje je Uzvišeni Allah zabranio, i obratno?Odgovor:Sva hvala pripada Allahu...