Zekat

Fetve, tekstovi i video materijal o zekatu.

fikh islamsko pravo

Zekat na pozajmljeni novac

0
Pitanje: Ako čovjek posudi drugom čovjeku novac u vrijednosti nisaba - da li je obavezan davati zekat na taj novac?
četvrti islamski šart, zekat

Četvrti islamski šart: Zekat – stvari koje svaki musliman treba znati o zekatu

0
Zekat je neznatno izdvajanje imetka, naređen od Allaha Uzvišenog muslimanima, koji se dijeli siromašnima i potrebnicima radi udovoljavanja njihovih životnih potreba i kao prevencija neželjenim ishodima, te radi drugih ciljeva i intencija Šerijata.
Kome se daje zekat

Kome se daje zekat

0
Zekat se može dati u osam fondova. Uzvišeni Allah kaže:“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca...
zlato novac imetak

Bejtul-mal: Prvo ministarstvo finansija u islamu

0
Islamski finansijski sistem se smatra jednim od najsamostalnijih sistema, sa najplemenitijem ciljem. Plemeniti Kur'an to potvrđuje u riječima Uzvišenog kada govori o imetku: „Da...

Novo na sajtu

Čitajte još...