Rekaik

Sve ono što je od poučna govora i vjerskih propisa koji raznježi i omekša srce.

Osam stvari od kojih se uticao Poslanik alejhisselam

0
Od ovih osam stvari Allahov poslanik alejhisselam je često tražio zaštitu kod Allaha.

Samoobmana i njene vrste i stepeni: U samoobmanu upadaju četiri vrste ljudi

0
Samoobmana i njene vrste i stepeni: U samoobmanu upadaju četiri vrste ljudi
dzennet, hurije

Ako pitaš o džennetskim mladama…

Ako pitaš o džennetskim mladama, pa one su mlade djevojke godina istih, kojima u njihovim organima teče voda mladosti… Kada se neka od njih sretne sa svojim voljenim, možeš misliti kakav biva susret nurom ožarenih…
sadaka

Zanimljive islamske priče: Liječite svoje bolesne sadakom!

0
Ovaj slučaj spominje jedan od čuvenih alima Sirije, šejh Abdulhadi Bedle, imam velike džamije u Halebu. Šejh Abdulhadi spominjući vrijednost sadake, spomenuo je događaj koji se desio lično njemu:
grijesi

Ne uskraćuj sebi nafaku grješenjem

0
Brate i sestro, najtoplije vam preporučujemo da pročitate naredni tekst, koji govori o tome kako kobne posljedice na ljudski život ostavlja ustrajavanje u činjenju grijeha…

Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

0
Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

Tri su vrste zikra. Najbolji zikr

0
Najbolji zikr jeste onaj koji se istovremeno čini jezikom i srcem.
islam

Osobine ljudi koji će biti od stanovnika Dženneta

0
Osobine ljudi koji će biti od stanovnika Dženeta

Kako prepoznati narod čija je kazna blizu?

Koji su postupci naroda čija je kazna blizu? Saznajte u ovom kratkom klipu šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, koji komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici), u kojima Uzvišeni Allah opisuje postupke naroda čija je kazna blizu.
islamske teme ahlak

Iz moralnog života ashaba: Iskrenost u znanju i djelima, i veliki strah od pretvaranja...

0
Iz moralnog života ashaba: Iskrenost u znanju i djelima, i veliki strah od pretvaranja u djelima
Kur'an, Mushaf, cvijet

Šta treba učiniti vjernik čije srce ne strahuje prilikom spominjanja Allaha ili prilikom klanjanja...

Pitanje: Šta treba učiniti vjernik čije srce ne strahuje prilikom spominjanja Allaha ili klanjanja namaza?
dizanje ruku u dovi

Pretjerivanje prilikom učenja dove

0
Pretjerivanje prilikom učenja dove

Čitajte još...

Znaci punoljetstva: Kada u islamu dijete postaje punoljetno

0
U islamu dijete postaje punoljetno i smatra se odraslom osobom kada se kod njega neđe neki od znakova punoljetstva. Od tih znakova ima zajedničkih za mušku i žensku djecu, a ima i onih koji su specifični samo za žensku djecu.
sta-je-iman

Šta je iman

Novo u Islam