Rekaik

Sve ono što je od poučna govora i vjerskih propisa koji raznježi i omekša srce.

Ima ljudi…

0
Ima ljudi koji...

Poruka zavidnicima | Šejh Se'id el-Kemeli

0
Poučan govor šejha Seida el-Kemalija o zavisti, suštini i veličini ovog grijeha.

Pretilnost: Milioni pate od ovoga (video)

0
U 24. epizodi serijala “Putujte 3”, daija Fahd el-Kanderi govori o pretilnosti - problemu koji prati stotine miliona ljudi. Jako poučno.

U okrilju ajeta: Prvo sebi naređujte

0
Ovo je veliki nedostatak nekih vjerskih ličnosti i učenih ljudi koji vjeru uzimaju kao zanat i biznis, a ne kao čvrsto ubjeđenje i vjerovanje! Doista oni svojim ustima govore ono što nije u njihovim srcima, traže da se čini dobro, a sami ga ne rade!
Udjeljivanje, čuvajte se vatre

„Čuvajte se Vatre makar i sa pola hurme“

0
Od 'Adijja b. Hatima, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: Čuvajte se Vatre makar s pola hurme.

U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

0
U okrilju ajeta: Prvi koji je naučio sve jezike

Lijek za lijenost i pospanost | Šejh Osman el-Hamis

0
Zbog čega su mnogi ljudi lijeni i bez ambicija i kako da poprave to svoje stanje - pogledajte u kratkom i poučnom govoru šejha Osmana el-Hamisa.

Upozorenje onome ko puno druge proklinje | Šejh Muhammed el-Munedždžid

Upozorenje onome ko puno druge proklinje i dovi protiv njih.

U okrilju ajeta: Prihvaćene obaveze

0
U okrilju ajeta: Prihvaćene obaveze
Slika priroda Poslanik as

Ponašanje Allahovog Poslanika u raznim situacijama

0
Ponašanje Allahovog Poslanika u raznim situacijama

Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)

0
Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala.

U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

0
U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

Čitajte još...

Propis tradicije i običaja

0
Doista, u šerijatu se tradicije i običaji dijele na tri vrste...

Nepravda

Novo u Islam