odgoj djece

Izgrađivanje odlučnosti kod djece, razvijanje pozitivnih osobina i praćenje dječjih sklonosti

0
Izgrađivanje kod djece odlučnosti odvažnosti, privikavanje na rad, trud, napor i požrtvovanost, te sprečavanje svakog oblika lijenosti, nezainteresovanosti, dangubljenja, itd. Izgrađivanje radnih navika je jedna...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Ko su istinski učenjaci?

0
Prvo svojstvo: da rade po znanju shodno mogućnosti, jer je znanje bez djela poput drveta bez ploda. Neki od selefa su rekli: Ko se...
islamski tekstovi, kazivanja

U Džennet neće ući samo onaj koji to odbije!

0
Od čovjekovih urođenih osobina sa kojim ga je Uzvišeni Allah stvorio, je i to da voli sve što je dobro i lijepo. Svaka stvar...

Koga Allah upućuje na pravi put?

0
U ovom klipu šejh Jusuf Barčić objašnjava koga to Allah Uzvišeni upućuje na pravi put, i zašto. Priprema: Menhedz.com
islam

Sedam stvari koje je musliman dužan prema drugom muslimanu

0
Adabi lijepog odnosa prema muslimanima Veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, ma koje nacije i boje kože bio i kojim jezikom govorio, je...

Minuta uz Kur'an – Pravo roditelja kod djece

0
Kratak i lijep govor o pravima roditelja kod djece i kako djeca trebaju postupati sa njima? Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com

Nevjerovatna priča o dijamantskoj ogrlici

0
Izvor: Dnevni podsjetnik

Haram veze i brak

0
Kada halal udaju/ženidbu učinimo teškom, onda haram veze postaju "lahke". Pogledajte ovaj i te kako poučan video!
hadis, komentar hadisa

Hadisi o vrijednostima čuvanja rodbinskih veza

0
Rekao je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam: „Uzvišeni Allāh je stvorio stvorenja, a kad je završio, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Ustala sam tražeći od...

Imam Ahmed i pekar (video)

0
Jako poučno kazivanje o Imamu Ahmedu i pekaru. Izvor: Dnevni podsjetnik
Sudnji dan, predznaci

Procenat džennetlija prema džehennemlijama

0
Od Ebu Seida el-Hudrija bilježi se da je prenio: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Allah će reći: 'Ademe!' - On će odgovoriti: 'Odazivam Ti...
hadis, sunnet

Gubljenje emaneta (nestanak povjerenja)

0
Gubljenje (nestanak) povjerenja Od Huzejfe b. Jemana, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov nam je Poslanik, alejhisselam, ispričao dva hadisa, jedan sam...

Čitajte još...

islamske teme

Kazivanje o Ademu i Havi, stvaranje džinna i šejtana i mudrost...

0
Kazivanje o Ademu i Havi Kazivanje o Ademu i Havi se spominje u Kur'anu. Iako je ono u mnogo čemu slično onima koja su prenesena...

Novo u Islam