islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Kako to da ima ljudi koji su prevršili svaku mjeru zla, a pored toga...

Postepeno približavanje kazni Neko će se zapitati: “Kako to da vidimo ljude koji su prevršili svaku mjeru zla, čine razdor na Zemlji, nasilje, ubijaju i...
islamske teme 2

Kako je Abdullah ibn El-Mubarek htio prevariti svog neprijatelja

U odlikama Abdullaha ibn El-Mubareka se spominje da je jednom, dok je učestvovao sa muslimanskom vojskom iz Horosana u borbi protiv medžusija, izašao u...
edeb

Šta treba kazati kada nas zadesi nesreća ili iskušenje, obuzme strah ili se nađemo...

Adabi prema kadau i kaderu Proživljavajući sudbinu, koju mu je njegov Gospodar odredio, vjernik prolazi kroz razne situacije, na što različito reaguje: raduje se, tuguje,...
otrovi srca

ČETIRI OTROVA SRCA

Treba znati da je svaka nepokornost otrov za srce i uzrok njegove bolesti i uništenja. Njena posljedica jeste skretanje volje s puta koji je...
ibadet, slika, namaz

Znak ispravne bliskosti s Allahom

Znak ispravne bliskosti s Allahom je taj da što više Allah uzdigne Svoga roba, on bude sve više ponizniji. Uzvišeni Allah kaže: Taj drugi svijet daćemo...
islam slika

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života

1. Najveća i temeljna sredstva postizanja lijepog života su iman i dobra djela. Uzvišeni Allah kaže: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a...
Ljubav strah nada

Srce vjernika je između straha, nade i ljubavi

Srce vjernika priželjkuje sreću na dunjaluku i na ahiretu, međutim ta sreća i potpuna slast može se ostvariti samo ako zavolimo Uzvišenog Allaha, spoznamo...
kuran

Zbog čega je Ibn Tejmijje najviše žalio na ovom dunjaluku?

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, je u zatovru tvrđave kod Damaska proveo dvije godine i tri i po mjeseca, gdje je i preselio. Zatvoren je 6/8/726...
video

Zavist kao uzrok svih grijeha

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, upozorava na pogubnost zavisti. Priprema: Menhedz.com
tawbah

Vrijednost pokajanja i traženja oprosta

Allah Uzvišeni, govoreći o tome šta je Nuh, alejhisselam, govorio, veli: i govorio sam: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;...
iskusana ulema

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Hanife – učenjak koji je zbog odbijanja kadiluka...

Imam Ebu Hanife En-N'uman, rahimehullah, preselio 150 hidžretske godine Kratka biografija On je imam, fakih ovog ummeta, učenjak Iraka, ime mu je En-N'uman b. Sabit b....
džennet, slika

Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova

Dova stanovnika Dženneta Uzvišeni Allah kaže: "One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će...

Čitajte još...

namaz zene

Koji je propis ženinog namaza u prisustvu muškaraca koji joj nisu...

Pitanje: Kakav je propis da žena klanja dok pored nje prolaze muškarci (koji nisu mahremi) i gledaju u nju? Odgovor: Hvala pripada Allahu Uzvišenom, salavat i selam...

Novo u Islam