Rekaik

Naslovna Islam Rekaik
bismillah, pero, islamske teme

Pet načina kako se izliječiti od pretvaranja (rijaluka)

PITANJE: Kad god uradim nešto dobro gledam u ljude da bi ocijenili moje djelo ili drugačije rečeno: ja se pretvaram. Znam da je pretvaranje (rijaluk)...
tevhid

Šta je obaveza svim ljudima u pogledu vjere?

Šta je obaveza ljudima Obaveza ljudima je da se vrate na Allahovu Knjigu, praksu Allahova Poslanika alejhi selam, praksu ispravnih halifa i na ono na...
islamske teme

Kako alim i zahid bivaju obmanjeni?

Imam Ebul-Feradž El-Dževzi, rahimehullah, spominje sljedeće: "Najveći vid kažnjavanja jeste da kažnjeni ne osjeća kaznu! A još gore od toga jeste da se pojavi radost...
islamske teme

Onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste ljudi

Imam Ibn Kesir, rahimehullah, je kazao: Znaj da onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste: 1. Nekad ga ostavi zbog Allaha, i...
starac-namaz

Ibnu Kajjim o skromnosti (zuhdu) na dunjaluku

Ako se ljudi osjećaju neovisno sa dunjalukom, ti se osjećaj neovisno sa Allahom. Ako se ljudi raduju sa dunjalukom, ti se raduj uz Allaha....
zlato novac imetak

Devet uzroka za povećanje imetka (nafake)

Prvi: Strah od Allaha Ovo je najveći uzrok za svako dobro na dunjaluku i ahiretu. Onog trenutka kada se čovjeku zatvore sva vrata i pomisli...
Pejsaz-prelijepo-640

KAKO IZBJEĆI GRIJEŠENJE

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka. Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, dželle šanuhu, da nas uputi na pravi put, da nam...
Uzrok srecevideo

Minuta uz Kur’an – Uzrok istinske sreće

Predavač je u ovom kratkom video isječku pojasnio uzrok postizanja istinske sreće na ovome i na budućem svijetu. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad...
dova ibadet mesdzid islam

Četiri velike nagrade za bogobojaznost

Rekao je Allah Uzvišeni u časnom Kur’anu: "O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine...
video

Zašto mi je iman slab?

Video koji vrijedi pogledati. Saznaj zašto ti je iman slab.
ibadet Allahu, namaz

Mladić kojeg će Allah smjestiti u Svoj hlad

Pitanje: Između sedmerice koje će Allah uvesti u Svoj hlad na dan kada ne bude bilo drugog hlada je mladić koji je odrasta u pokornosti...
Slika prirode

Odnos prema blagodatima i odagnavanje nedaća zahvalom

Pitanje: Cijenjeni šejh, ja sam Jordanac porijeklom a živim u Saudijskoj Arabiji. U veoma kratkom vremenu desilo mi se nekoliko saobraćajnih nezgoda. Želio bih...

Čitajte još...

video

Minuta uz Kur’an – Allah svoju kaznu ne spušta zbog dva...

Ovaj video snimak pojašnjava razloge zbog koji Allah neće kazniti ljude. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com

Novo u Islam