Učenjaci

Naslovna Učenjaci
Islamska ulema (učenjaci)

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Sudnji dan ilustracija

Osobe koje Allah neće pogledati na Sudnjem danu

Amr bin Alî nas je obavjestio: Jezîd bin Zurej nam je ispričao: Umer bin Muhammed nam je ispričao od Abdullâha bin Jesâr od Sâlima...