Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Taklid

Ibn Hazm o fanatičnom slijepom slijeđenju

Ibn Hazm, rahimehullah je rekao govoreći o fanatičnoj privrženosti: „I mi nismo zadovoljni sa onima koji se srde radi nas već smo zadovoljni sa onima...