Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Islamski wallpapers

Da li će umrli imati nagradu za dobro djelo koje bude...

Odgovorio šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: “Što se tiče učenja Kur'ana, sadake, i drugih dobrih djela, nema razilaženja kod učenjaka oko toga da nagrada za novčane...