Novo u Učenjaci

Čitajte još...

islam, vjera mira, slobode i jednakosti

Da li je ispravno reći da je islam vjera mira, slobode...

0
Dr. Ijad el-Kunejbi savjetuje muslimane na Zapadu po pitanju davanja nepreciznih izjava da je islam vjera mira, slobode i jednakosti. Kako ispravno razumijeti i objasniti...