talasi, more

Kako se selef čuvao posrnuća jezika u vremenima smutnje

0
Kako se selef čuvao posrnuća jezika u vremenima smutnje
mesdžid, džamija

Značenje riječi mesdžid

0
Mesdžid u šeriatskoj terminologiji je mjesto koje je pripremljeno za stalno obavljanje pet dnevnih namaza.
Kako ovladati svojim muzem

Kako ovladati svojim mužem: Budi njegova robinja, bit će tvoj rob!

0
Da bi jedna porodica normalno i prirodno funkcionisala prvenstveno supružnici trebaju spoznat svoje prave uloge i držati se istih. I samo tada se može postići harmonija u braku i da isti dobije svoj pravi smisao i izgled.
kaligrafija sa Allahovim imenom

Stid od Uzvišenog Allaha

0
Stid od Allaha Uzvišenog, koji biva izvršavanjem Njegovih naredbi i ostavljanjem onog što je zabranjeno.
islam slika

Potpuni islam: Znaci potpunog islama

0
Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: "Od ljepote islama kod čovjeka jeste i to da ostavi ono što ga se ne tiče." (hasen, Et-Tirmizi i drugi)
Musliman dovi

Ponavljaj u svojoj dovi: “O Gospodaru, o Gospodaru”

0
Ata je podsjetio: "Rob neće reći tri puta: 'O Gospodaru, o Gospodaru, o Gospodaru (Ja, Rabb)' a da ga Allah neće pogledati...
Allah ime

Edeb muslimana sa Allahom II

0
Drugi dio teksta "Edeb muslimana sa Allahom".

Sedam prava koja ima Kur'an kod nas (Muhammed Salih el Munedžid)

Šejh Muhammed el-Munedžid govori o sedam prava koje Kur'an ima kod nas. Poslušaj ovaj kratak i jezgrovit govor i uzmi pouku.
kuran

Zašto ne plačemo dok učimo Kur'an?

Plemenita braćo, ponekad učeći Kur'an pitamo se: Zašto učenje Kur’ana nema uticaja na nas kao što je bio sličaj sa ashabima, zašto ne plačemo kao što su ashabi plakali?
lijepe islamske slike

„A ljudima lijepe riječi govorite“

0
Riječi Uzvišenog: A ljudima lijepe riječi govorite1, su došle u obliku naređivanja Benu Israilu više naredbi,
Slika Allah

Edeb muslimana sa Allahom

0
U edeb prema Allahu spadaju sljedeće stvari
Tarifi o gubljenju dunjaluka

Islamski foto citat: Kako se vjernik i munafik ponašaju pri gubljenju dunjaluka

Vjernik se raduje kada njegova vjera ostane zdrava i ispravna, pa makar cio njegov dunjaluk propao. A munafik se raduje kada njegov dunjaluk ostane netakunt, pa makar izgubio svoju vjeru!!

Čitajte još...

Razlika između teobe i istigfara

0
Pitanje: Kakva je razlika između teobe (pokajanja) i istigfara (traženja oprosta)?Odgovor:Teoba (tevba) jeste kajanje zbog onoga što je proteklo (od grijeha) i napuštanje toga,...

Novo u Islam