Islam

Islam – islamski tekstovi, fetve i video materijal opšteg karaktera.

anskioznost, stres, liječenje anskioznosti, rukja kurs

Anksioznost 2: Mehanizam borba ili bijeg – Liječenje od sihra i džinskih oboljenja

U ovom dijelu edukativnog i interaktivnog kursa za praktično (samo)liječenje od sihra i džinskih oboljenja govori se o bolesti anksioznosti i njenoj vezi sa džinskim svijetom ili šejtanskim uticajem na čovjeka.
ustrajnost u grijehu

“Ustrajan si u grijesima i nastojiš prevariti obavljajući neke ibadete. Tako mi Allaha, to...

0
Veliki broj ljudi živi na dunjaluku ophodeći se prema Allahu sa spletkama. Sa ženom se ophodi sa spletkama i obmanama, s ocem, direktorom, kolegom, komšijom, sa svima se ophodi sa spletkama i obmanama, pa počne umišljati kako može spletkariti i Allahu.

1001 priča: Nema ništa ljepše od insana

0
Prenosi se da je Isa bin Musa toliko volio svoju ženu, da joj je jednom prilikom rekao: "Bićeš razvedena ako ne budeš ljepša od Mjeseca!" Tada je žena ustala, sklonila se od njega i rekla: "Ti si me razveo!"
propisi hadza i umre

Propisi hadža i umre: Opis obavljanja hadža i umre, zabrane u danima hadža

0
Propisi hadža i umre: Opis obavljanja hadža i umre, zabrane u danima hadža
Mesdžidu-l-haram (Sveta džamija) se nalazi u Mekki

Značaj Mekke i Mesdžidu-l-harama (Svete džamije)

0
Mesdžidu-l-haram (Sveta džamija) se nalazi u Mekki, na zapadu Arabijskog poluotoka. Za islam i muslimane on ima veliki značaj i položaj, od čega izdvajamo:
hadz-kaba

Peti islamski šart: Hadž

0
Hadždž – hodočašće u Mekki je peti temelj islama, a predstavlja jedinstven ibadet koji se manifestira tjelesnom, srčanom i novčanom pokornošću i odricanjem u ime Allaha Uzvišenog.
Pejsaz-prelijepo-640

Kako izbjeći griješenje

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka.
more, bura

O, nevoljnici! Allahu se obratite, On će vam pomoći

0
O, nevoljnici! Allahu se obratite, On će vam pomoći
Licemjerstvo munafikluk

Gdje su oni iskreni, koji imaju samo jedno lice?

0
Većina ljudi danas ima deset lica, a ne dva. Naprotiv, ima onih koji imaju dvadeset, pedeset i sto lica, gotovo da više i ne možeš naći dvoličnjaka!
džennet, slika

Allahov savjet onima koji žele Džennet

Allahov savjet onima koji žele Džennet
dzennet, hurije

Šta je to Džennet? Opis i svojstva Dženneta

0
Džennet je vječno boravište, ljudskom umu nedokučive ljepote, radosti i blaženstva, koje je Uzvišeni Allah pripremio za Svoje odane robove koji su tijekom svog života vjerovali u Njega kao jedinog boga dostojnog obožavanja, i živjeli slijedeći Njegove zapovijedi i čuvajući se od grijeha.
Dzehennem ilustracija

Šta je to Džehennem? Opis i svojstva Džehennema

Šta je to Džehennem? Opis i svojstva Džehennema

Čitajte još...

Novo u Islam