Islam i sekularizam

Islam kao vjera i državno uređenje

Danas često čujemo one koji su odgajani na sekularizmu kako tvrde i govore da vjeru treba ograničiti samo na džamiju, tj. na vjerske obrede,...
grijesi

Osnovni razlozi činjenja grijeha

Razlozi griješenja Osnovni razlozi činjenja grijeha, i velikih i malih, vezuju se za tri stvari: - ovisnost i vezivanje srca za nekoga mimo Allaha Uzvišenog; - pokoravanje...
Osamljivanje, ibadet

Osamljivanje (izoliranost)

Od Ebu Se'ida el-Hudrija, r.a., bilježi se da je rekao: "Došao je neki beduin kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao. 'Allahov Poslaniče, koji su...
ibadet-namaz

Veličanstveni primjeri iskrenosti i skrivanja dobrih djela kod selefa

Namaz Ebu Temim ibn Malik kaže: "Mensur ibn Mutemir bi klanjao sabah pa bi svojim prijateljima ispoljavao vedrinu razgovarajući s njima, a možda bi čitavu...
ISLAM

Ko pomisli da učini dobro ili loše djelo

Od lbn Abbasa, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u onom što prenosi od svog Gospodara, rekao: "Uzvišeni Allah...
ibadet, slika, namaz

Koji su uzroci za umnogostručivanje dobrih djela (sevapa)?

Ihlas (potpuna iskrenost) Koliko se god povećava iskrenost, povećava se nagrada. Ko obavi hadž želeći jedino Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, njegova je nagrada veća od onoga...
islam

Mnogobrojnost džemata je pojava koja ukazuje na bolest

Da li mnogobrojnost džemata u islamu praktično ima negativne posljedice ili je to ispravna pojava? Odgovor: Mnogobrojnost džemata je pojava koja ukazuje na bolest, a...
greške u namazu

Greške klanjača u namazu (12. dio)

Pedeset i šesta greška: neki klanjači kada predaju selam nakon njihovog imama ili dok klanjaju sami, oni pomjeraju glave tako što je podižu i...
namaz

Deset osobina stranaca

Imam Ebu Bekr al-Adžuri (umro 360. h.g.), rahimehullah je rekao u „Al Guraba“: „Stranac u ovom našem vremenu je onaj koji: 1. Uzima Sunnet i strpljiv...
tewhid, tevhid

Zloslutnja i optimizam

Et-tijere – zloslutnja Jezičko značenje: preuzeto je od riječi tetajjur, što predstavlja zloslutnju na osnovu neke stvari. Terminološko značenje: zloslutnja koja se javlja kao rezultat viđenja...
Mesdžid, džamija, minber

Greške imama i klanjača u toku džuma-namaza

Ukratko o govoru prilikom hutbe 1 Zabranjuje se govor kada se imam popne na minber, a onaj koji se poigra sa kamenčićima ili nečim drugim...
islam

Deset obaveza koje vjernik ima prema Allahu ili Njegovim robovima

O Ljudi! bojte se Uzvišenog Allaha! Izvršavajte ono što je naredio, a klonite se onoga što je zabranio. Čovječe, sine Ademov! Allah te je...

Čitajte još...

islamske fetve

Da li je ispravan govor: “Onaj kome njegov šejh bude knjiga...

Pitanje: Da li je ispravno da se vjera izučava samo iz knjiga a bez učenih, posebno u situaciji kada je teško doći do učenih zbog...

Novo u Islam