Islam

Islam – islamski tekstovi, fetve i video materijal opšteg karaktera.

sedamnaest bitnih stvari o dovi

Sedamnaest bitnih stvari vezanih za dovu

0
Treba ukazati na to da onaj ko se na bilo koji način obraća Allahu, mora voditi računa o nekim bitnostima neophodnim za dovu, a one su kako slijedi:
islamske teme

Propis ulaganja truda (uzimanja uzroka koji vode do cilja)

Propis ulaganja truda (uzimanja uzroka koji vode do cilja)
dova

Dova da Allah uputi djecu i otkloni porodične i bračne probleme

0
Dova da Allah uputi djecu i otkloni porodične i bračne probleme
ikamet za namaz

Šta je ikamet i kako se uči

Ikamet je drugi poziv za namaz, uči se neposredno prije samog početka namaza, nakon čega započinje namaz.
islam, ibadet, dova

I molite Allaha za obilje Njegovo

0
U hadisu je dokaz o tome da Allah voli od robova da oni mole i traže od Njega sve koristi koje se vežu za vjeru i dunjaluk - hrana, piće, odjeća i ostalo, kao što traže uputu i oprost.
dersovi odgoja

Ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu

0
"…pa ko nađe neko dobro, neka zahvali Allahu, a ko nađe nešto drugo, neka ne kori nikoga osim samoga sebe."
Musliman dovi

Dova za izlaz iz svake situacije

0
Dova za izlaz iz svake situacije

Šta je ezan, kako glasi, kako se pravilno uči. Dova poslije ezana

Ezan je najava početka namaskog vremena za to posebno namijenjenim riječima.
islamski tekstovi, mudre izreke, šutnja

Namaski vaktovi

0
Kaže Uzvišeni Allah: ”...vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa', 103.) tj. kada nastupi njegovo određeno vrijeme.
dersovi odgoja

Čuvajte se zuluma

0
Mnogi od učenjaka su protumačili zulum - nepravdu kao postavljanje stvari na pogrešno mjesto (tj. ne izvršavanje onako kako to treba).
islam

Da li može biti spašen čovjek koji danas slijedi drugu vjeru mimo islama?

0
Da li može biti spašen čovjek koji danas slijedi drugu vjeru mimo islama?
islamski tekstovi, mudre izreke, šutnja

U šutnji je spas (mudre izreke selefa o šutnji)

0
Abdullah ibn Amr je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao 'Ko god ćuti je spašen'". (Tirmizi, Ahmed; sahih)

Čitajte još...

Ebu Amrovo pitanje Poslaniku a.s.

0
Jednog dana došao je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, noseći sa sobom truhlu kost... i rekao: "Muhammede, zar uistinu vjeruješ da će Allah proživjeti ovu truhlu kost?"

Novo u Islam