Grad razvrata – video o Lutu alejhisselamu i uništenju njegova naroda

0
Kazivanje o Lutu alejhisselam i uništenju njegova naroda, koji je u to vrijeme bio najrazvratniji i najnemoralniji narod na zemlji.

Šta je Allah kazao meleku Džibrilu o osobi koju On (Allah) voli?

0
Dirljiv razgovor između Allaha, azze we dželle, i Džibrila, alejhisselam. Šta je Allah kazao Džibrilu o osobi koju On (Allah) voli?
cekanje namaza

Greške klanjača u namazu (15. dio)

0
Sedamdeset i prva greška: Neki klanjači zauzimaju mjesta pored zidova ili stubova radi namaza, zatim sjede oslanjajući se na iste i tako iščekuju farz...
Islamske teme

Kako razlikovati između optimizma i samoobmane

0
Rekao je imam Ibnul-kajjim El-Dževzijje, rahimehullah: Kao što smo vidjeli, lijepo mišljenje (optimizam) je opravdano ukoliko podstiče na dobro, pomaže da se ono čini i...
islam, islamske teme

Najodabranija generacija samo zbog dvije riječi

0
Svi znamo da su ashabi, radijallahu anhum, najodabranija generacija svih vremena, i taj stepen nisu postigli osim zbog dvije riječi samo: "Čujemo i pokoravamo...
covjek svemir

Sami insan je dovoljan kao dokaz da je Allah Jedan (Ibnul-Kajjim)

0
Rekao je imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rahimehullah: „Kada čovjek razmisli o svome postojanju – otkad je bio zametak pa do potpunog formiranja – postaje mu jasno...
teoba, tevba, pokajanje, istigfar

Šta će učiniti onaj ko hoće da se pokaje?

0
Pokajnik treba, ako hoće da se pokaje, da čini ona dobra djela koja su suprotna prijestupima koje je počinio, kako bi ih pobrisao i...
islamske slike 3

Osobe, postupci i životinje koje su prokleli Allah, Njegov Poslanik i meleki

0
Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku da ljudima dostavi poslanicu, i on je to učinio na najbolji i najpovjerljiviji način. Također, prilikom objave naređeno mu...
sabur

Nevjerovatan primjer sabura čovjeka kome su odsjekli nogu

0
Najbolji primjer - slučaj Urveta b. Zubejra Kada mu je gangrena zahvatila nogu, halifa Velid je poslao doktore do njega i oni su mu rekli:...
ucenjaci

Zbog čega djela nisu primljena kod Allaha

0
Da li klanjaš radi Allaha ili da se odmoriš?! Postiš li da bi odmorio svoj stomak ili želiš da Allah bude zadovoljan tobom?! Lijepo...
birds_forest-640

Bolest slabljenja imana (vjerovanja)

0
Zahvala Allahu, Njega slavimo i od njega pomoć i oprost tražimo. Tražimo utočište kod Allaha od zla naših duša i od posljedica naših loših...

Čitajte još...

Medjuljudski odnosi, fetve

Da li mu je dozvoljeno da u toku posta ponudi hranu...

0
Pitanje: Moj muž je bio oženjen sa kršćankom i sa njom ima dvoje djece. Djeca od malena žive sa njihovom majkom, i ona su...

Novo u Islam