tagut i njegove vrste

Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

Pitanje: Koje je značenje taguta, i da li je svaki tagut nevjernik?
šta je iman, definicija imana, ruknovi imana

Šta je zapravo iman i koji su njegovi temelji?

Iman je ubjeđenje srcem (bez imalo sumnje), izgovaranje jezikom i praktična potvrda djelima. Povećava se pokornošću a smanjuje griješenjem.
tekfir

Proglašavanje nekoga nevjernikom – tekfir

Pravac sljedbenika sunneta je sredina između onoga ko kaže: “Ne proglašavamo nikoga od klanjača nevjernikom”, i onoga ko proglašava muslimana nevjernikom zbog svakog grijeha ne gledajući da li su se ispunili uslovi za njegovo proglašavanje nevjernikom i otklonile smetnje za to.
Zalazak sunca

Ahiretske posljedice otpadništva zbog ostavljanja namaza

Posljedice ostavljanja namaza vezane za ahiret
Namaz

Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza

Šest dunjalučkih posljedica otpadništva zbog ostavljanja namaza
namaz sedzda

Propis o onome koji ostavlja namaz

Ovo je jedno od velikih naučnih islamskih pitanja. Učenjaci prvih i zadnjih generacija su se razišli oko njega.
iman i kufr

I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da su bili...

Govoriti o stvarima koje ruše islam ne predstavlja mezheb (pravac) haridžija, već je to jedna od osnova ehli sunneta, i ovo je stvar oko...
Akida, islamsko vjerovanje

Razlika između izraza imanski šart i imanski rukn

Pitanje: Esselamu alejkum. Koja je razlika između izraza imanski šarti i imanski rukn. Na predavanjima iz akide učimo da je ispravno reći rukn, a...
Serijat sudjenje

Da li je nevjernik onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu?

Pitanje: Da li se suđenje po onom što nije Šerijat smatra velikim ili malim kufrom? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Njegova...
tewhid, tevhid

Pokornost u dozvoljavanju ili zabranjivanju nečega je jedna od najočitijih karakteristika ibadeta. Na osnovu...

Šejh Sulejman b. Abdullah, u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: "'Poglavlje o onome ko se pokori učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah...
islamske fetve

Razilaženje ashaba o tekfiru pojedinaca

Ashabi su se razišli po pitanju haridžija, da li su oni nevjernici ili nisu? Većina ih je bila na stavu da oni nisu nevjernici,...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

Ihlas je stvarnost islama, jer islam predstavlja potpunu predanost samo Allahu Uzvišenom i nikom drugom. Pa, onaj ko se ne preda Allahu taj se...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Grijeh koji ti može uništiti sva dobra djela!

O grijehu koji uništava srce čovjeka i koji može uništiti sva dobra djela. Da nas Allah sačuva od činjenja ovog grijeha! (Dnevni podsjetnik)