Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Koji su uvjeti za pokajanje čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru i...

Pitanje: Koji je propis čovjeka koji u stanju velike srdžbe vrijeđa vjeru, koji su uslovi za pokajanje od ovog grijeha i da li se brak takvog razvrgava?
Fetve iz akide

Propis onoga ko vrijeđa vjeru i da li se nad njim vrši smrtna kazna...

0
Pitanje: Postoji osoba koja je neznalica po pitanju vjere i koja psuje i vrijeđa vjeru, pa kakav je njegov propis i šta treba da uradi kada spozna svoju grešku?
sta je kader

Serijal o Allahovom kaderu: Šta je to kader i koji su temelji vjerovanja u...

Kader označava Allahovo znanje o svemu, odredbu svega toga i njegovo zapisivanje u Knjigu pomno čuvanu.
fetve slika

Kako da se otpadnik od vjere povrati islamu?

Pitanje: Ukoliko se osoba odmetne od islama, a nakon toga se odluči vratiti u islam, šta mu je obaveza uraditi da bi mu se to prihvatilo i da li postoji ograničen period za takvo nešto?
islam

Allahovo pravo kod ljudi i pravo ljudi kod Allaha

0
Vjera islam jeste ibadet Allahu činjenjem onoga što je naređeno i ostavljanjem onog što je zabranjeno. Danas se proširilo neznanje o tevhidu, koji je temelj islamske vjere, jer je zaista njegov temelj da se ne obožava niko mimo Allaha i da se ne obožava nego s onim kako je On propisao.
tekfir

Da li je dozvoljeno običnim ljudima da tekfire onoga ko vrijeđa vjeru?

0
Da li je dozvoljeno običnom čovjeku da proglasi nevjernikom osobu koja vrijeđa vjeru, Allaha i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez konsultovanja sa učenim?
sehadet la ilahe illallah

Da li je za ulazak u Džennet dovoljno samo izgovaranje šehadeta

0
Pitanje: Da li je tačno da ako osoba vjeruje i samo izgovori šehadet da nema drugog istinskog božanstva  koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik da će mu to (izgovaranje šehadeta) biti dovoljno za ulazak u Džennet?
dzuma namaz

Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?

0
Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?
tagut i njegove vrste

Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

Pitanje: Koje je značenje taguta, i da li je svaki tagut nevjernik?
šta je iman, definicija imana, ruknovi imana

Šta je zapravo iman i koji su njegovi temelji?

Iman je ubjeđenje srcem (bez imalo sumnje), izgovaranje jezikom i praktična potvrda djelima. Povećava se pokornošću a smanjuje griješenjem.
tekfir

Proglašavanje nekoga nevjernikom – tekfir

0
Pravac sljedbenika sunneta je sredina između onoga ko kaže: “Ne proglašavamo nikoga od klanjača nevjernikom”, i onoga ko proglašava muslimana nevjernikom zbog svakog grijeha ne gledajući da li su se ispunili uslovi za njegovo proglašavanje nevjernikom i otklonile smetnje za to.
Zalazak sunca

Ahiretske posljedice otpadništva zbog ostavljanja namaza

Posljedice ostavljanja namaza vezane za ahiret

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...