Serijat sudjenje

Da li je nevjernik onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu?

0
Pitanje: Da li se suđenje po onom što nije Šerijat smatra velikim ili malim kufrom? Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Njegova...
tewhid, tevhid

Pokornost u dozvoljavanju ili zabranjivanju nečega je jedna od najočitijih karakteristika ibadeta. Na osnovu...

0
Šejh Sulejman b. Abdullah, u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: "'Poglavlje o onome ko se pokori učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah...
islamske fetve

Razilaženje ashaba o tekfiru pojedinaca

0
Ashabi su se razišli po pitanju haridžija, da li su oni nevjernici ili nisu? Većina ih je bila na stavu da oni nisu nevjernici,...
iman i kufr

I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da su bili...

0
Govoriti o stvarima koje ruše islam ne predstavlja mezheb (pravac) haridžija, već je to jedna od osnova ehli sunneta, i ovo je stvar oko...
islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

0
Ihlas je stvarnost islama, jer islam predstavlja potpunu predanost samo Allahu Uzvišenom i nikom drugom. Pa, onaj ko se ne preda Allahu taj se...
Akida

Opasnost međureligijskog dijaloga, međureligijskog vijeća

0
Pozivanje u ovu tročlanu ideju – pod bilo kojim od ovih obilježja - u jedinstvo između istinitog islama (koji je dokinuo vjerozakone prije njega),...
mali širk

Šta je to mali širk?

0
Mali širk je sve ono što je šerijat zabranio zbog toga što to vodi ka velikom širku i što je sredstvo kojim se upada...
veliki širk

Šta je to veliki širk?

0
Širk ima suprotno značenje od tevhida. Riječ širk potiče od arapske riječi شريك što znači sudrug ili partner u nečemu. Prema tome učiniti širk...
sehadet la ilahe illallah

Uslovi primanja dva šehadeta bez kojih čovjek nije musliman

0
Pitanje: Moje pitanje se tiče teme jedne hutbe gdje je imam govorio o jednoj riječi (šehadetu), i rekao je da ta riječ ima svoje uslove....
Pustinja

Propis onog do koga nije došao poziv islama (fetva šejha Bin Baza)

0
Pitanje: Gdje će otići oni koji žive u najzabačenijim predjelima? U Džennet ili Vatru? Poput onih koji žive u šumama ili na Južnom polu?...
ramazan, post

Načini povećavanja i smanjivanja imana

0
Od osnova vjerovanja ehli sunneta vel džema'ta jeste da se iman povećava i smanjuje. Oboje, i Kur'an i sunnet to potvrđuju. Od dokaza iz Kur'ana...
islam

Šerijatom zabranjeno približavanje Allahu

0
Zabranjeno približavanje Allahu jeste ono koje nema osnove u vjeri, a postoji nekoliko vrsta zabranjenog približavanja: Približavanje Allahu putem mrtvih i traženje potreba i pomoći...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

dova ibadet mesdzid islam

Znak prave pobožnosti je da čovjek smatra ovih deset stvari svojom...

0
Fekih Ebu el-Lejs Es-Semerkandi, da mu se Allah smiluje, rekao je: “Znak prave pobožnosti je da čovjek smatra deset stvari svojom obavezom. Prvo je da svoj...