Naslovnica Akida Treći islamski šart: Ramazanski post – stvari koje svaki musliman treba znati...

Treći islamski šart: Ramazanski post – stvari koje svaki musliman treba znati o postu

1104
ramazanski post, ramazan, post

Islam ima pet temelja koji su kod našeg naroda poznati kao islamski šarti. Slijedi osnovno znanje o trećem islamskom šartu – postu mjeseca Ramazana. Ostale šartove pogledajte ovdje.

Značenje i definicija posta

Post u osnovi znači ustezanje, a kao ibadet u islamu se definira: Iskazivanje pokornosti Allahu Uzvišenom putem ustezanja od jela, pića, spolnog odnosa i drugih djela/stvari koja kvare post, od zore (vrijeme nastupanja sabah-namaza) do zalaska sunca (vrijeme nastupanja akšam-namaza).

Vrijednost i odlike mjeseca ramazana

Ramazan je deveti mjesec hidžretskog (muslimanskog) kalendara koji se računa po Mjesečevim (lunarnim) mijenama. To je najodabraniji mjesec u godini, kojeg je Allah Uzvišeni odlikovao mnogim vrijednostima:

1 Allah Uzvišeni ga je odabrao za objavljivanje najveće i najznačajnije objave, Kur’ana Časnog. Uzvišeni je rekao: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. (El-Bekara, 185)

2 Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada nastupi ramazan otvore se džennetske kapije, zatvore se džehennemska vrata i šejtani bivaju okovani.” (El-Buhari, 3103 i Muslim, 1079) Svemogući je pripremio ramazan za Svoje robove kako bi se što lakše mogli okrenuti k Njemu, čineći dobra djela i odričući se grijeha.

3 Ko isposti ramazanske dane a njegove noći provede u noćnom namazu, bit će mu oprošteni svi raniji grijesi, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” (El-Buhari, 1910 i Muslim, 760). U drugom predanju rekao je: “Ko ramazan provede u noćnom namazu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” (El-Buhari, 1905 i Muslim, 759).

4 U ramazanu je skrivena najodabranija noć: Lejletu-l-kadr (Veličanstvena noć ili Noć odredbe), u kojoj je dobrčinstvo vrjednije od decenija ibadeta u nekom drugom vremenu. Uzvišeni je objavio: Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. (El-Kadr, 3). Ko ovu noć provede u ibadetu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je do tada uradio. Noć El-Kadr je jedna od zadnjih deset noći ramazana i niko zasigurno ne zna koja je to noć.

ramazan, post

Mudrost i koristi posta

Allah Sveznajući je propisao post kao obavezu zbog raznih mudrosti i mnogobrojnih koristi za čovjeka u životu na ovome svijetu i onome budućem. Neke od njih su:

1 Postizanje takvaluka – bogobojaznosti ili čestitosti

Post je ibadet kojim se rob približava svome Gospodaru tako što radi Njega ostavlja sve, pa i ono što voli i za čim ima potrebu, prevladavajući svoje želje i strasti u ime Boga. Na taj način rob kroti svoju dušu strahopoštovanjem prema Allahu i čuvanjem Allahovog zadovoljstva u svojim djelima, tajnim i javnim, na svakom mjestu i u svakom vremenu. Da bi postigli taj cilj, Allah Uzvišeni je rekao: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili(El-Bekara, 183)

2 Navikavanje duše i tijela na ustezanje od grijeha i neposluha

Ako se postač, radi Allaha, slijedeći Njegovu naredbu, uspije suzdržati od dopuštenih stvari, onda će zasigurno biti spremniji da se suzdrži od grijeha, neposluha i prelaženja preko Allahovih granica – harama i padanja u zabludu. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, takav nema nikakve potrebe da radi Allaha ostavlja hranu i piće.” (El-Buhari, 1804) Što znači da onaj ko se ne prođe laži u riječima i praksi, taj nije ostvario cilj, smisao i mudrost posta.

3 Prisjećanje potrebnika i pružanje pomoći istima

Post u sebi nosi vježbu kušanja gladi i neimaštine, te nas tako podsjeća na siromašne, gladne i sve druge potrebnike koji cijeli život kušaju bol, glad i oskudicu. Kroz tu vrste vježbe post nas opomene da ne zaboravimo svoju siromašnu braću vjernike, koji i u ramazanu i van njega kušaju bol gladi i žeđi, podsjećajući nas na obavezu pomoći i podrške njima.

Vrijednost posta

Post ima veliku vrijednost o čemu nas obavještavaju šerijatski izvori, spomenut ćemo neke:

1 Onaj ko isposti ramazan, vjerujući u Allaha, pokoravajući se Njegovom imperativu, držeći za istinu predanja o vrijednosti posta i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi ranije učinjeni grijesi kako nas obveseljuje Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, riječima: “Ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” (El-Buhari, 1910 i Muslim, 760)

2 Postač će se posebno obradovati pri susretu sa svojim Gospodarom, kada vidi koliku mu je On nagradu dodijelio zbog posta, kako to kazuje Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Postač ima dvije radosti; radost prilikom iftara i drugu pri susretu sa svojim Gospodarom.” (El-Buhari, 1805 i Muslim, 1151).

3 Na Džennetu ima jedna posebna kapija po imenu Er-Rejjan, namijenjena za ulazak samo postačima, o čemu Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kaže: “Na Džennetu ima jedna kapija prozvana Er-Rejjan kroz koju će na Sudnjem danu ulaziti samo postači. Bit će kazano: ‘Gdje su postači!’, pa će oni pohrliti i niko drugi s njima neće moći ući na tu kapiju. I kada svi uđu, kapija će biti zatvorena tako da niko drugi na nju ne može ući.” (El-Buhari, 1797 i Muslim, 1152).

4 Allah Uzvišeni je nagrađivanje za post pripisao izričito Sebi, bez određene mjere, pa neka se raduju postači ljepoti i veličini nagrade koja je pripisana Milostivom, Plemenitom, Dobročinitelju i Darovatelju. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je u hadisi-kudsijju, prenoseći od Allaha: “Svako djelo sina Ademova ima određenu nagradu osim posta. Post pripada Meni i Ja za njega nagrađujem.” (El-Buhari, 1805 i Muslim, 1151)

Šta će pokvariti post (muftirat)

Djela i stvari koje kvare post nazivaju se muftirat, a to je sve ono čega se postač treba čuvati i izbjegavati kako time ne bi pokvario svoj post. A to su:

1 Jelo i piće

Uzvišeni je rekao: Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. (El-Bekara, 187)

Ko iz zaborava pojede nešto ili se napije, post mu je ispravan i nije griješan zbog toga, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao: “Ko zaboravi da posti, pa nešto pojede ili se napije, neka upotpuni svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio.” (El-Buhari, 1831 i Muslim, 1155)

2 Stvari koje zamjenjuju hranu u cijelosti ili djelimično, npr:

  • Infuzija, hranljive ili vitaminske injekcije koje tijelu nadomještaju izgubljenu sol, minerale, vitamine i druge hranljive sastojke, pa se zbog toga poistovjećuju i šerijatski tretiraju sa stvarnim jelom i pićem.
  • U to spada i primanje (transfuzija) krvi, jer je u krvi konačni produkt ishrane.
  • Pušenje također kvari post jer u tijelo unosi nikotin putem uvlačenja dima.

3 Spolni odnos, makar i bez snošaja, ako je vrh muškog spolovila zaronio u vaginu.

4 Svojevoljno izbacivanje sperme putem samozadovoljavanja, zadovoljavanja sa suprugom ili na neki drugi način. Iz ovoga se izuzima polucija u snu, što neće pokvariti post.

Dopušteno je ljubljenje sa suprugom, poigravanje i slično, ali pod uvjetom da se poznaje granica i ima sposobnost vladanja sobom kako ne bi svjesno pokvario post.

5 Izazvano povraćanje za razliku od nagonskog kojim ne možemo vladati, ono ne kvari post. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Koga prevlada povraćanje dok posti, nema obavezu napaštanja, ali onaj ko izazove povraćanje, neka naposti.” (Et-Tirmizi, 720 i Ebu Davud, 2380).

6 Pojava krvi mjesečnice (hajza) ili krvi poslijeporođajnog odljeva krvi (nifasa)

Kada se pojavi krvi hajza ili nifasa, makar i pred sami kraj dana, post je time pokvaren. Isti je propis ako je žena u ciklusu, pa se ciklus završi odmah nakon nastupanja zore, ona ne može postiti taj dan, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kazao: “Zar nije tako kad žena ima mjesečnicu da ne može klanjati niti postiti?!” (El-Buhari, 1850).

Što se tiče krvi koja se pojavljuje kod žena uzrokovane nekom bolešću, a ne mjesečnim ciklusom ili porodom, ta krv neće pokvariti post.

Ramazan

Koga je Allah oslobodio posta

Neke kategorije ljudi Allah Uzvišeni je, iz milosti Svoje i kao oblik olakšice, oslobodio ramazanskog posta, a to su:

1 Bolesnik kojem bi post dodatno otežao i naškodio. Dopušteno mu je da ne posti, s tim što je dužan da nadoknadi propuštene dane poslije mjeseca ramazana.

2 Nemoćna i iznemogla osoba koja ne podnosi post zbog starosti ili hronične bolesti koja se ne može izliječiti. Takvima je dopušteno da jedu i piju u ramazanu, s tim što će za svaki dan propuštenog posta nahraniti po jednog siromaha u težini 1,5kg uobičajene hrane u narodu gdje živi.

3 Putnik tokom putovanja i ako boravi na nekom mjestu manje od četiri dana. Dopušteno mu je da konzumira hranu i piće, a sve propuštene dane nadoknadit će poslije ramazana. Uzvišeni je objavio: …a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate… (El-Bekara, 185)

4 Žena u mjesečnom ciklusu i u periodu poslijeporođajnog odljeva krvi. U tom stanju njihov post je neispravan, a nadoknadit će ga poslije ramazana.

5 Trudnica i porodilja, ako se boje da će post naškoditi njima ili djeci, imaju olakšicu da ne poste ali će sve propuštene dane napostiti.

Kakav je šerijatski tretman osobe koja namjerno prekine post u ramazanu?

Onaj ko bez opravdanog razloga prekine post u ramazan dužan je učiniti tevbu – pokajanje zbog velikog grijeha kojeg je počinio i pokazivanja neposluha prema Allahu Uzvišenom. Također je dužan napostiti taj dan poslije ramazana, osim onoga ko pokvari post spolnim odnosom, on će napostiti taj dan i dodatno platiti iskupninu – keffaret za grijeh koji je počinio. Iskupnina se ogleda u sljedećem; da kupi roba muslimana a potom mu podari slobodu. Islam podstiče i potvrđuje važnost izbavljenja iz položaja ropstva u svakoj mogućoj prilici. Ako nije u mogućnosti da oslobodi roba, kao što je to slučaj danas gdje je robovlasništvo davno nestalo, onda će postiti dva mjeseca uzastopno. Ako mu i post bude otežan, dužan je nahraniti šezdeset siromaha.

Dobrovoljni post

Allah Uzvišeni je obavezao muslimane da poste jedan mjesec u godini, ali je podstakao i preporučio dobrovoljni post onima koji imaju mogućnost i želju za postizanjem velike nagrade i blagodati. Od preporučenih dana za dobrovoljni post su:

1 Dan ašure, uz dan posta prije ili poslije njega. Dan ašure je deseti dan mjeseca muharrema, prvog mjeseca u hidžretskoj godini. To je dan u kojem je Allah Uzvišeni izbavio Musaa, Allah mu mir i spas podario, od faraona, potopivši faraona i njegovu vojsku. Na taj dan musliman posti s ciljem da zahvali Allahu Uzvišenom za spas Musaa, Allah mu mir i spas darovao, i pokaže svoju dosljednost i pokornost Allahovom Vjerovjesniku, koji je postio na Dan ašure i govorio: “Postite jedan dan prije njega ili jedan dan iza njega.” (Ahmed, 2154). Kada su ga pitali za vrijednost posta na Dan ašure, rekao je: “Oprost je za grijehe počinjene u protekloj godini.” (Muslim, 1162).

2 Dan Arefata, to je deveti dan mjeseca zu-l-hidždže, dvanaestog mjeseca po hidžretskom – islamskom kalendaru, kada se hadžije (hodočasnici Ka’be i svetih mjesta) okupljaju na svetom arefatskom stajalištu, te mole, dozivaju i predaju se u dovama svome Gospodaru. To je najbolji i najodabraniji dan u godini. Onima koji nisu u obredima hadždža preporučeno je da poste ovaj dan, a kada su pitali Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, o vrijednosti posta na dan Arefata, rekao je: “On donosi oprost za grijehe protekle i naredne godine.” (Muslim, 1162).

3 Šest dana u mjesecu ševvalu, desetom mjesecu islamskog kalendara, o kojem je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko isposti ramazan, a potom doda na to post šest dana u mjesecu ševvalu, vrjednovat će mu se kao da je postio cijelu godinu.” (Muslim, 1164)


Izvor: Newmuslimguide
Priprema: Menhedž
Za ostale islamske šarte čitajte ovdje.