Naslovnica Islam Biografije učenjaka i velikana

Biografije učenjaka i velikana

Biografije i crtice iz života islamskih učenjaka i velikana.

Biografija imama Buharije

Biografija imama Buharije

Ibn Huzejma, učenik imama Buharija, kaže: “Pod nebeskim svodom nema učenijeg od imama Buharija.”

Fatima – kćerka Allahovog Poslanika a.s.

Posebna odlika Fatime, radijallahu anha, je da se porodična loza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nastavlja preko nje.
biografija imama Muslima

Velikani hadiskih znanosti: Imam Muslim

Kratka biografija velikana hadiskih nauka, imama Muslima
Omer ra

Iz života pravednog halife Omera radijallahu anhu

Omer ibn El-Hattab, Ebu Hafs, je bio drugi od četvorice odabranih halifa. Prvi ko je ponio titulu emirul-mu’minin - vladar pravovjernih. Poslanik ga je nazvao El-Faruk, što znači onaj koji rastavlja istinu od neistine.
Ibn Kajjim Džewzijje

Biografija Ibn Kajjima el-Dževzija

Biografija Ibn Kajjima el-Dževzija
Osman bin Affan

Osman b. Affan, radijAllahu anhu, treći halifa, zun-nurejn

Osman, radijAllahu anhu, je bio jako omiljen. On potiče iz najplemenitijeg roda. Bio je najbolji i najbogatiji trgovac. Svi su ga cijenili, voljeli i poštovali.
Sulejman el Ulvan

Biografija šejha Sulejmana el-Ulvana

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice.Šejh Sulejman je...
ashabi, slijedjenje ashaba

Predivno kazivanje o Abdurrahmanu ibnu Avfu – bogatom muslimanu koga je Poslanik obradovao Džennetom

Ispravnost je put razumnihAbdurrahman ibnu Avf je od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, mlađi deset godina i od malena je znao ko je Muhammed,...
knjige naocale

Serijal “Iskušana ulema”: Seid bin Musejjeb – prvak tabiina i postojani imam

Imam Seid bin El-Musejjeb, rahimehullah, preselio 94. hidžretske godine.Kratka biografijaIslamski historičar imam Ez-Zehebi je o njemu rekao:“Seid b. Huzn b. Ebi Vehb b. 'Amr...
ulema knjige

Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani – učenjak koji je bio bačen...

0
Iskušana i provjerena ulema: Imam Ebu Muslim el-Haulani - učenjak koji je bio bačen u vatru

Priča o hanefijskom učenjaku koji je želio promjeniti svoj mezheb

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje da je čuo šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, da kaže:"Jednom mi je došao jedan od hanefijskih učenjaka i rekao:- 'Želim da...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Ali b. Hudajr el- Hudajr

Šejh Abdul-Aziz b. Baz je dozvolio šejhu Aliju b. Hudajru izdavanje fetvi i odgovore na vjerska i (šerijatsko) naučna pitanja pa je šejh postao kao pouzdani izvor za akidetska pitanja i tumač sunneta, šerijata i vjere islama.

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

Naši i njihovi praznici

0
S obzirom da je ummet islama najbolji ummet kod Allaha zbog onoga što posjeduje od istinske Knjige i ispravne vjere, neminovno je da se on razlikuje od ostalih ummeta i naroda u obilježjima svoje vjere, da ima svoje specifične praznike i da ne vodi računa o tuđim praznicima pa makar ih proslavljala čitava zemaljska kugla