Naslovnica Akida Imanski šarti

Imanski šarti

Imanski šarti – šartovi imana, bez kojih nije ispravno ničije vjerovanje, tj. bez kojih čovjek ne može biti musliman.

imanski sarti vjerovanje u meleke

Drugi imanski šart: Vjerovanje u meleke. Ko su meleci, čime su zaduženi, kako izgledaju…

Meleci (meleki) su bića koja pripadaju nevidljivom svijetu, koja obožavaju Allaha i nemaju nikakvih osobina božanstvenosti. Allah ih je stvorio od svjetlosti i učinio ih Njemu potpuno pokornim, te im dao snagu kako bi mogli izvršavati Njegove naredbe.
vjerovanje u sudnji dan peti imaski sart

Peti imanski šart: Vjerovanje u Sudnji dan

Sudnji dan je dan kada će ljudi biti proživljeni, polagati račun i biti nagrađeni ili kažnjeni.
Cetvrti imanski sart vjerovanje u Allahove poslanike

Četvrti imanski šart: Vjerovanje u Allahove poslanike

Poslanici su osobe kojima je Allah dostavio poslanicu i naredio im da je prenose ljudima. Prvi poslanik je Nuh, alejhisselam, a zadnji je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
Vjerovanje u Allahove knjige - treci imanski sart

Treći imanski šart: Vjerovanje u Knjige (Kitabe)

Knjige ili el-kutub je množina od riječi kitab ili knjiga, a to u arapskom jeziku označava nešto što je napisano. Ovdje se misli na Knjige koje je Allah objavio Poslanicima, kao milost i uputstvo stvorenjima, kako bi ostvarili sreću i na ovome, a i na budućem svijetu.
vjerovanje u Allaha - prvi imanski šart

Prvi imanski šart: Vjerovanje u Allaha. Kako se ispravno vjeruje u Allaha, dokazi da...

Prvi imanski šart: Vjerovanje u Allaha. Kako se ispravno vjeruje u Allaha, dokazi da postoji Allah
imanski sarti, temelji imana

Temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti

Islam je vjera koja sadrži vjerovanje, a i vjerozakon, a u prethodnim redovima smo spomenuli neke od obreda i propisa, kao i njegove temelje.

Novo na sajtu

Čitajte još...