Naslovnica Savremeni učenjaci Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Biografija, tekstovi i fetve šejha Abdur-Rahman bin Nasira Sa'dija.

Razilaženje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje
islam slika

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života
kamile ljudi

Primjer ljudi je kao primjer stotinu kamila

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: Zaista su ljudi kao stotinu kamila, skoro da ne nađeš među tim kamilama pogodnu za putovanje.” (Bilježe ga Buharija i Muslim)
fatiha

Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija

1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva...
Dzamija

Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja:“Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?' Reci: 'To je...
dova ibadet mesdzid islam

Četiri velike nagrade za bogobojaznost

Rekao je Allah Uzvišeni u časnom Kur’anu: "O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine...
Bismi Allah

Čovjek je sa onim koga voli

0
Prenosi se od Ebu Musa El Ešarija da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: Čovjek je sa onim koga voli." Hadis prenose...
Tefsir Kurana

Kakav je istinski evlija?

 Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja:„Zaista, za Allahove štićenike (evlije) nema straha i oni ni za čim ne treba da tuguju. Oni koji budu vjerovali...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah
Lijepa riječ

Plodovi lijepe riječi

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Da li je islam postojao prije poslanika Muhammeda?

0
Pitanje: Da li je prije Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, postojala vjera koja se zvala islam?Odgovor:Ova vjera je vjera islam1, jedina vjera koju Uzvišeni Allah...