Naslovnica Savremeni učenjaci Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di

Biografija, tekstovi i fetve šejha Abdur-Rahman bin Nasira Sa'dija.

Razilaženje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje
islam slika

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života

Najveći uzrok za postizanje lijepog i čistog života
kamile ljudi

Primjer ljudi je kao primjer stotinu kamila

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: Zaista su ljudi kao stotinu kamila, skoro da ne nađeš među tim kamilama pogodnu za putovanje.” (Bilježe ga Buharija i Muslim)
fatiha

Komentar sure “El-Fatiha” od imama Sa'dija

1 – U ime Allaha tj. otpočinjem svakim Allahovim imenom, zato što je riječ „ime“ (الإسم) jednina u obliku odredbenice, pa tako obuhvata sva...
Dzamija

Ukrasi i lijepe stvari su samo za vjernike

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja:“Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?' Reci: 'To je...
dova ibadet mesdzid islam

Četiri velike nagrade za bogobojaznost

Rekao je Allah Uzvišeni u časnom Kur’anu: "O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine...
Bismi Allah

Čovjek je sa onim koga voli

0
Prenosi se od Ebu Musa El Ešarija da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: Čovjek je sa onim koga voli." Hadis prenose...
Tefsir Kurana

Kakav je istinski evlija?

 Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja:„Zaista, za Allahove štićenike (evlije) nema straha i oni ni za čim ne treba da tuguju. Oni koji budu vjerovali...
Biografija ucenjaka

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah

Biografija šejha Es-Sa'adija rahimehullah
Lijepa riječ

Plodovi lijepe riječi

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Kako postupiti prilikom radosnog događaja

0
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad bi mu se dogodilo nešto što bi ga obradovalo ili nešto čemu bi se radovao, spustio bi lice na sedždu, zahvaljujući Allahu, Uzvišenome Blagodarovatelju. (hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi)