Selefu salih

Naslovnica Historija Selefu salih
Ispravi prethodnici u ummetu muslimana

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

fetve, odgovori iz islama

Znaci punoljetstva: Kada u islamu dijete postaje punoljetno

U islamu dijete postaje punoljetno i smatra se odraslom osobom kada se kod njega neđe neki od znakova punoljetstva. Od tih znakova ima zajedničkih za mušku i žensku djecu, a ima i onih koji su specifični samo za žensku djecu.