Hadiske nauke

Naslovna Hadis Hadiske nauke
Hadiske nauke

Vrste hadisa u pogledu prihvatanja i odbijanja

Sahih Sahih hadis je hadis čiji je sened (lanac prenosilaca) spojen, a prenosi ga pravedan ravija od njemu sličnog do kraja seneda, u kom nema...

Hadis

Čitajte još...

svjetlo, kapija, islam

Biva ono što Allah hoće… Pa da li stvorenje posjeduje svoju...

Odgovor na ovo pitanje je potvrdan, tj. stvorenja imaju svoju volju, kao što kaže Uzvišeni Allah: „Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi...