Naslovnica Hadis Hadiske nauke

Hadiske nauke

Hadiske nauke

hadis, sunnet

Najpoznatije hadiske zbirke

0
U ovom poglavlju ćemo se, inšaallah, upoznati sa najpoznatijim i najvrjednijim zbirkama hadisa, kao i njihovim piscima.
sunnet i hadis

Šta je to sunnet (hadis)? Podjela sunneta i hadisa

0
Većina hadiskih učenjaka je stanovišta da su hadis ili sunnet riječi istog značenja i da obuhvataju sve ono što se pripisuje Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, od riječi, djela, odobravanja šutnjom, tjelesnih i moralnih osobina.

Poslanikov vasijjet: Ne boji se ničijeg ukora zbog vjere u Allaha

Poslanikov vasijjet: Ne boji se ničijeg ukora zbog vjere u Allaha
hadis, sunnet

Sened (lanac prenosilaca) i metn (tekst hadisa)

0
Pod senedom se podrazumijeva lanac prenosilaca hadisa koji vodi do teksta hadisa, nazvan je senedom jer se hadis oslanja na taj lanac. A pod metnom se podrazumijeva dio hadisa koji počinje nakon završetka lanca prenosilaca.
hadis, sunnet

Vrste hadisa u pogledu prihvatanja i odbijanja

1
Kažu učenjaci da je hadis ili sunnet sve ono što se pripisuje Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, od riječi, djela, odobravanja šutnjom, tjelesnih i...

Hadis

Čitajte još...

Smije li se govoriti: “Sudbina je htjela…”?

0
Pitanje:Kakav je propis u islamu po pitanju izgovaranja ovakvih rečenica: „Allahova moć (snaga) je htjela…“, ili: „Sudbina je htjela…“?Odgovor:Nije ispravno reći: „Allahova moć je...
islamski tekstovi, mudre izreke, šutnja

Namaski vaktovi