Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Manjkavost u oslanjanju na Allaha

0
Najprikladnija definicija tevekkula je: oslanjanje na Allaha pri postizanju koristi i otklanjanju štete, uz čvrsto uvjerenje u Njega, te uzimanjem dozvoljenih sebeba.