Novo u Učenjaci

Čitajte još...

islam, islamski tekstovi, islamske fetve

Osnova vjere kod imama Ibn Tejmijje

0
Ihlas je stvarnost islama, jer islam predstavlja potpunu predanost samo Allahu Uzvišenom i nikom drugom. Pa, onaj ko se ne preda Allahu taj se...