Novo u Učenjaci

Čitajte još...

bismillah slika

Dokaz da Allah nije zadovoljan tobom

Sufjan, rahimehullah, kaže: "Hasan kaže: 'Ko bude zadovoljan onim što mu je Allah udijelio, to će mu biti dovoljno i Allah će mu u...
Iman, aslu iman

Podjela imana