Savremeni učenjaci

Naslovna Učenjaci Savremeni učenjaci
Učenjaci (alimi) našeg doba - 20. i 21. vijek

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

muslimanski vladar

Muslimanski vladar koji je, zbog vlasti, sina odveo u kršćanstvo

Uistinu, gorka činjenica koju historičari spominju a za koju Ibnul-Kesir kaže: 'Čudan događaj koji se nikada prije nije dogodio', jeste dokaz koji ukazuje na...