predznaci sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana: Nepovjerenje prema povjerljivom i davanje povjerenja prevarantima

0
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi Onoga u Čijoj je ruci duša Muhammedova, Sudnji dan neće nastupiti... dok se pouzdan ne bude smatrao nepovjerljivim i dok se povjerenje ne bude davalo prevarantu...2
predznaci sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana: Nestanak povjerenja i njegovo gubljenje iz srca

0
Osnovni razlog gubljenja ovog emaneta je pokvarenost ljudskih duša - njihovih namjera i težnji.
Sudnji dan, predznaci

Muslimani će, zasigurno, pobijediti židove

0
„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: 'Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!', osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)

Svijet se priprema za Dedždžala (2020)

0
Poučan video o Dedždžalu i pripremama koje se događaju za njegov izlazak.
Sudnji dan

Kako se sačuvati Dedždžalove smutnje

0
Izbjeći susret s njim Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao "Ko čuje za Dedždžala neka bježi od...
Jedzudz i Medzudz

Gdje žive Jedžudž i Medžudž?

0
Ljudi pitaju o Jedžudžu i Medžudž, gdje oni žive? Nesumnjivo, ovako nešto ne možemo dokučiti našim čulima, nego to saznajemo iz pouzdanih obavijesti. Spomenute su...

Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)

0
Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)
Na slici je brana koja djelimično liči na pregradu koju je sagradio Zul-Karnejn

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn nad Jedžudžom i Medžudžom

0
Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu'alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: "Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu...
muzicki instrumenti

Predznak Sudnjeg dana: Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje

0
Od Sehl b. Seada se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja, klevete i vrijeđanje.” Prisutni...
policija

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo policije i saučesnika zalimima

0
Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se...
predznaci Sudnjeg dana

Pojava haridžija kao predznak Sudnjeg dana

0
Pojava havaridža U predznake Sudnjeg dana spada i pojava različitih frakcija, koje su u koliziji sa Poslanikovim učenjem i uputi na kojoj je bio on...
Jedzudz i Medzudz

Ko su Jedžudž i Medžudž, koje su vjere i koliko ih ima

0
Jedžudž i Medžudž su dva velika plemena ili dva naroda, dakle pripadnici ljudskog roda, kao što se to navodi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi...

Novo u Predznaci Sudnjeg dana

Još iz Predznaka Sudnjeg dana

Sudnji dan, predznaci

Muslimani će, zasigurno, pobijediti židove

0
„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: 'Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!', osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)