Svijet se priprema za Dedždžala (2020)

0
Poučan video o Dedždžalu i pripremama koje se događaju za njegov izlazak.
Sudnji dan

Kako se sačuvati Dedždžalove smutnje

0
Izbjeći susret s njim Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao "Ko čuje za Dedždžala neka bježi od...
Jedzudz i Medzudz

Gdje žive Jedžudž i Medžudž?

0
Ljudi pitaju o Jedžudžu i Medžudž, gdje oni žive? Nesumnjivo, ovako nešto ne možemo dokučiti našim čulima, nego to saznajemo iz pouzdanih obavijesti. Spomenute su...

Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)

0
Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)
Na slici je brana koja djelimično liči na pregradu koju je sagradio Zul-Karnejn

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn nad Jedžudžom i Medžudžom

0
Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu'alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: "Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu...
muzicki instrumenti

Predznak Sudnjeg dana: Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje

0
Od Sehl b. Seada se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja, klevete i vrijeđanje.” Prisutni...
policija

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo policije i saučesnika zalimima

0
Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se...
predznaci Sudnjeg dana

Pojava haridžija kao predznak Sudnjeg dana

0
Pojava havaridža U predznake Sudnjeg dana spada i pojava različitih frakcija, koje su u koliziji sa Poslanikovim učenjem i uputi na kojoj je bio on...
Jedzudz i Medzudz

Ko su Jedžudž i Medžudž, koje su vjere i koliko ih ima

0
Jedžudž i Medžudž su dva velika plemena ili dva naroda, dakle pripadnici ljudskog roda, kao što se to navodi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi...
predznaci Sudnjeg dana

Predznaci Sudnjeg dana: Rasprostranjenost tvrdičluka i škrtosti, kidanje rodbinskih veza, iskvarenost komšija

0
U predznake Sudnjeg dana spada i pojava raznih bolesti srca, koje će preplaviti muslimanske sredine. Jedna od njih je i škrtost. Od Ebu Hurejre,...
kićenje kuća, predznaci Sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana: Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

0
Rasipanje s novcem i imetkom, pretjeran luksuz i trošenje, arogancija i oholost su pokuđeni dini-islamom; kaže Uzvišeni: „...i ne rasipajte, jer On ne voli...
Sudnji dan, predznaci,

Predznak Sudnjeg dana: Dolazak vremena kada će čovjek biti prinuđen izabrati između nemoći i...

0
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će doći vrijeme kada će čovjek biti prinuđen da bira između dvoga: ili da ode...

Novo u Predznaci Sudnjeg dana

Još iz Predznaka Sudnjeg dana

kićenje kuća, predznaci Sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana: Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

0
Rasipanje s novcem i imetkom, pretjeran luksuz i trošenje, arogancija i oholost su pokuđeni dini-islamom; kaže Uzvišeni: „...i ne rasipajte, jer On ne voli...