video

Blagodati sure Kehf (Veza izmedju sure Kehf i Dedžala)

Kratak i poučan video o blagodatima sure Kehf i vezi izmedju sure Kehf i Dedžala. (Multisebil)
Na slici je brana koja djelimično liči na pregradu koju je sagradio Zul-Karnejn

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn nad Jedžudžom i Medžudžom

Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu'alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: "Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu...
muzicki instrumenti

Predznak Sudnjeg dana: Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje

Od Sehl b. Seada se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja, klevete i vrijeđanje.” Prisutni...
policija

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo policije i saučesnika zalimima

Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se...
predznaci Sudnjeg dana

Pojava haridžija kao predznak Sudnjeg dana

Pojava havaridža U predznake Sudnjeg dana spada i pojava različitih frakcija, koje su u koliziji sa Poslanikovim učenjem i uputi na kojoj je bio on...
Jedzudz i Medzudz

Ko su Jedžudž i Medžudž, koje su vjere i koliko ih ima

Jedžudž i Medžudž su dva velika plemena ili dva naroda, dakle pripadnici ljudskog roda, kao što se to navodi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi...
predznaci Sudnjeg dana

Predznaci Sudnjeg dana: Rasprostranjenost tvrdičluka i škrtosti, kidanje rodbinskih veza, iskvarenost komšija

U predznake Sudnjeg dana spada i pojava raznih bolesti srca, koje će preplaviti muslimanske sredine. Jedna od njih je i škrtost. Od Ebu Hurejre,...
kićenje kuća, predznaci Sudnjeg dana

Predznak Sudnjeg dana: Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

Rasipanje s novcem i imetkom, pretjeran luksuz i trošenje, arogancija i oholost su pokuđeni dini-islamom; kaže Uzvišeni: „...i ne rasipajte, jer On ne voli...
Sudnji dan, predznaci,

Predznak Sudnjeg dana: Dolazak vremena kada će čovjek biti prinuđen izabrati između nemoći i...

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će doći vrijeme kada će čovjek biti prinuđen da bira između dvoga: ili da ode...
Sudnji dan, Isaa, silazak Isaa, silazak Isusa

Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se dešavati nakon njegovog silaska na...

Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se desiti za vrijeme njegova vremena Nakon Isaovog, alejhi selam, silaska i nakon što ubije Dedždžala, ustabilit...
Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija

Pitanje: Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija? Odgovor: Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim: Zaista se...
video

Predznaci Sudnjeg dana (VIDEO)

Vrlo lijep i poučan video o predznacima Sudnjeg dana.

Novo u Predznaci Sudnjeg dana

Još iz Predznaka Sudnjeg dana

Imam Mehdi slika

Mjesto pojave Mehdija

Pitanje: Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija? Odgovor: Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim: Zaista se...